Friday, 28/02/2020 - 13:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Văn bản liên quan
Số tư liệu: 118/SGDĐT-KTKĐ Ngày ban hành: 21-01-2019 Tệp đính kèm: 118/KTKD.pdf
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
23/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 50/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 09-01-2019 Tệp đính kèm: 50/GDTH.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2422/KL-SGDĐT Ngày ban hành: 26-11-2018 Tệp đính kèm: 2422/KL.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2568/KL-SGDĐT Ngày ban hành: 17-12-2018 Tệp đính kèm: 2568/KL.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website