Thứ tư, 26/02/2020 - 13:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Văn bản liên quan
Số tư liệu: 2541/KL-SGDĐT Ngày ban hành: 11-12-2018 Tệp đính kèm: 2541/KL.pdf
Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
19/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2587/SGDĐT-GDTrHTX Ngày ban hành: 18-12-2018 Tệp đính kèm: 2587/GDTrHTX.pdf
Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
19/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2580/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 17-12-2018 Tệp đính kèm: 2580/GDTH.pdf
Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
19/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2556/SGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 12-12-2018 Tệp đính kèm: 2556/TCCB.doc
Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
13/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website