Wednesday, 26/06/2019 - 23:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Văn bản liên quan
Số tư liệu: 47/KL-SGDĐT Ngày ban hành: 08-01-2019 Tệp đính kèm: 47/KL.pdf
Ngày ban hành:
09/01/2019
Ngày hiệu lực:
09/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2455/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 28-11-2018 Tệp đính kèm: 2455/KHTC.pdf
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày hiệu lực:
07/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2580/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 17-12-2018 Tệp đính kèm: 2580/GDTH.pdf
Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
19/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2587/SGDĐT-GDTrHTX Ngày ban hành: 18-12-2018 Tệp đính kèm: 2587/GDTrHTX.pdf
Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
19/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website