Sunday, 15/09/2019 - 17:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Văn bản liên quan
Số tư liệu: 02/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 02-01-2018 Tệp đính kèm: 02/CTTT.pdf
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 24/SGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 04-01-2017 Tệp đính kèm: 04/TCCB.pdf
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2696/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 29-12-2017 Tệp đính kèm: 2696/GDTrH.pdf
Ngày ban hành:
01/01/2018
Ngày hiệu lực:
01/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2705/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 29-12-2017 Tệp đính kèm: 2705/GDTrH.pdf
Ngày ban hành:
01/01/2018
Ngày hiệu lực:
01/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website