Sunday, 15/09/2019 - 17:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Văn bản liên quan
Số tư liệu: 2229/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 29-10-2018 Tệp đính kèm: 2229/KHTC.pdf
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
31/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2160/SGDĐT-GDMN Ngày ban hành: 23/10/2018 Tệp đính kèm: 2160/GDMN.pdf
Ngày ban hành:
26/10/2018
Ngày hiệu lực:
26/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 905/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 19-10-2018 Tệp đính kèm: 905/QD.pdf
Ngày ban hành:
26/10/2018
Ngày hiệu lực:
26/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2089/KL-SGDĐT Ngày ban hành: 15-10-2018 Tệp đính kèm: 2089/KL.pdf
Ngày ban hành:
26/10/2018
Ngày hiệu lực:
26/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website