Tuesday, 23/04/2019 - 07:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Số tư liệu: 48/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 12-02-2019 Tệp đính kèm: 48/GDTH.pdf
Ngày ban hành:
13/02/2019
Ngày hiệu lực:
13/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 46/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 11-02-2019 Tệp đính kèm: 46/VP.pdf
Ngày ban hành:
12/02/2019
Ngày hiệu lực:
12/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 180/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 11-02-2019 Tệp đính kèm: 180/GDTH.pdf
Ngày ban hành:
12/02/2019
Ngày hiệu lực:
12/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 118/SGDĐT-KTKĐ Ngày ban hành: 21-01-2019 Tệp đính kèm: 118/KTKD.pdf
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
23/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 43/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 08-01-2019 Tệp đính kèm: 43/GDTH.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 13/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 09-01-2019 Tệp đính kèm: 13/GDTH.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 50/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 09-01-2019 Tệp đính kèm: 50/GDTH.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2568/KL-SGDĐT Ngày ban hành: 17-12-2018 Tệp đính kèm: 2568/KL.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2422/KL-SGDĐT Ngày ban hành: 26-11-2018 Tệp đính kèm: 2422/KL.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 2421/KL-SGDĐT Ngày ban hành: 26-11-2018 Tệp đính kèm: 2421/KL.pdf
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
11/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website