Thursday, 23/09/2021 - 21:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Số tư liệu: 66/SGDĐT-GDTXCN Ngày ban hành: 19-01-2016 Tệp đính kèm: 66/TXCN.pdf Mẫu đơn đăng ký dự thi: Mau-don.xls
Ngày ban hành:
20/01/2016
Ngày hiệu lực:
20/01/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 747/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 03-8-2015 Tệp đính kèm: 747/QD.pdf, Danh_sach.xls
Ngày ban hành:
03/08/2015
Ngày hiệu lực:
03/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 850/SGDĐT-GDTXCN Ngày ban hành: 29-7-2015 Tệp đính kèm: 850/GXCN.pdf, Don_phuc_khao.doc
Ngày ban hành:
30/07/2015
Ngày hiệu lực:
30/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 811/SGDĐT-KTKĐ Ngày ban hành: 21-7-2015 Tệp đính kèm: 811/KTKD.pdf
Ngày ban hành:
24/07/2015
Ngày hiệu lực:
24/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
http://thi.moet.gov.vn/TraCuuArea/TraCuu?ReturnUrl=%2
Ngày ban hành:
24/07/2015
Ngày hiệu lực:
24/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thong_bao.pdf 
Ngày ban hành:
25/06/2015
Ngày hiệu lực:
25/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
SỐ LIỆU TẠI CÁC ĐIỂM THI - CỤM THI 041 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Ngày ban hành:
08/04/2015
Ngày hiệu lực:
08/04/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website