Thursday, 23/09/2021 - 22:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Ngày ban hành:
08/04/2015
Ngày hiệu lực:
08/04/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Vui lòng xem tệp tin đính kèm: Ket_qua.xls Chú ý: File đính kèm gồm 2 sheet:           1. Sheet: Danh sách cụ thể các trường theo năm           2. Sheet: Thống kê số liệu theo từng Phòng GD&ĐT.
Ngày ban hành:
01/04/2015
Ngày hiệu lực:
01/04/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/10/2014
Ngày hiệu lực:
27/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/02/2012
Ngày hiệu lực:
10/02/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/02/2012
Ngày hiệu lực:
10/02/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/02/2012
Ngày hiệu lực:
09/02/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website