Tuesday, 23/04/2019 - 07:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Số tư liệu: 1205/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28-4-2017 Tệp đính kèm: 1205/QD.pdf
Ngày ban hành:
10/05/2017
Ngày hiệu lực:
10/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 192/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 10-3-2017 Tệp đính kèm: 192/QD.pdf
Ngày ban hành:
21/03/2017
Ngày hiệu lực:
21/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/12/2016
Ngày hiệu lực:
23/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/12/2016
Ngày hiệu lực:
23/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/12/2016
Ngày hiệu lực:
23/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/07/2012
Ngày hiệu lực:
17/07/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/07/2012
Ngày hiệu lực:
13/07/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website