Thursday, 27/06/2019 - 05:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Thi TN THPT Quốc gia năm 2016

Thi TN THPT Quốc gia năm 2016

Ngày đăng: (20/07/2016)   Lượt xem: 177
Hướng xem Điểm thi THPT Quốc gia 2016 (Cụm thi do Sở GDĐT Khánh Hòa tổ chức)
Kết quả thi Đại học năm 2014 của Khánh Hòa

Kết quả thi Đại học năm 2014 của Khánh Hòa

Ngày đăng: (29/08/2014)   Lượt xem: 60
Dữ liệu trong tập tin 03 Sheets gồm những nội dung sau:   1. Sheet Xep vi thu lưu trữ vị thứ của tỉnh Khánh Hòa so với các tỉnh khác và vị thứ của các đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa so với toàn quốc.   ...
Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Ngày đăng: (14/01/2014)   Lượt xem: 63
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SNV, ngày 06/01/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch kiểm ...
Báo cáo thống kê năm học 2013-2014

Báo cáo thống kê năm học 2013-2014

Ngày đăng: (13/12/2013)   Lượt xem: 52
Thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8701/BGDĐT-KHTC ngày 03/12/2013 về việc "Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2013-2014", Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đề nghị các đơn vị: ...
Liên kết website