Friday, 28/02/2020 - 12:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp ý tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung cuộc vận động vào giảng dạy trong nhà trường

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục trong năm 2009 và năm học 2009 -2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể như sau :

Số tư liệu: 1067/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành: 19-02-2009
Tệp đính kèm: 1067-bgddt-cthssv.zip

 

Kính gửi:  Các Sở giáo dục và đào tạo

   Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục trong năm 2009 và năm học 2009 -2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể như sau :

-         Đối với Giáo dục Mầm non: Bộ sẽ có công văn hướng dẫn việc lồng ghép giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các lĩnh vực giáo dục: Phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – xã hội, thẩm mỹ.

-         Đối với Giáo dục phổ thông: sách giáo khoa đã có nhiều bài mà nội dung có thể khai thác nhằm giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó giáo viên sẽ vận dụng tích hợp giáo dục theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung, quy mô và mức độ phù hợp.

-          Đối với Giáo dục chuyên nghiệp: Biên soạn mới 2 bài. (nội dung xin gửi kèm theo).

          Xuất phát từ đặc điểm đó Bộ sẽ biên soạn tài liệu dùng cho giáo viên phổ thông : Hướng dẫn sử dụng tài liệu tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân (dự thảo xin gửi kèm theo).

          Để sớm hoàn thiện hệ thống tài liệu dùng cho các cấp học để phục vụ việc đưa vào triển khai đại trà từ năm học 2009 – 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tổ chức cho giáo viên các nhà trường góp ý trực tiếp vào các nội dung dự thảo gửi kèm.

          Ý kiến đóng góp của đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 12/3/2009. Các thông tin có liên quan xin liên hệ : ĐT: 04.8694984 - Fax: 04.8681598. Email: nxha@moet.gov.vn.

Nơi nhận:
-   
Như trên ;
-   
Ban Chỉ đạo TW CVĐ  (để b/c);  
-   
BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c) ;
-   
Ban Tuyên giáo TW  (để b/c)      
-  
Lưu : VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển


Nguồn: khanhhoa.edu.vn
Liên kết website