Sunday, 15/09/2019 - 12:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghị quyết Về việc chuyển các trường mầm non bán công, dân lập thành trường mầm non công lập

Điều 1. Chuyển các trường Mầm non bán công, dân lập thành trường Mầm non công lập với những nội dung cụ thể như sau:  1. Chuyển 102 trường Mầm non bán công, dân lập thành trường Mầm non công lập  a. Thành phố Cam Ranh (9 phường, 3 xã): 12 trường  b. Huyện Cam Lâm (1 thị trấn, 11 xã): 12 trường  c. Huyện Diên Khánh (1 thị trấn, 15 xã): 16 trường  d. Thành phố Nha Trang (20 phường, 7 xã): 28 trường  đ. Thị xã Ninh Hòa (6 phường, 17 xã): 23 trường  e. Huyện Vạn Ninh (1 thị trấn, 10 xã): 11 trường (Phụ lục kèm theo).  2. Thời điểm thực hiện chuyển đổi: Từ năm học 2011 - 2012 (bắt đầu từ ngày  01 tháng 8 năm 2011). 3. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, tài chính, học sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Số tư liệu: 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/4/2011
Tệp đính kèm: 02/NQ-HĐND.doc
 

   Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
   Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
   Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;
   Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015;
   Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015;
   Căn cứ Thông tư số 11/2009/BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;
   Sau khi xem xét Tờ trình số 1316/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
   Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.


Nguồn: khanhhoa.edu.vn
Liên kết website