Sunday, 18/08/2019 - 07:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đăng ký giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho các trường đại học, cao đẳng

Thực hiện quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị. Được sự đồng ý của Hội đồng thẩm định quốc gia giáo trình các môn Lý luận chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gồm:

Số tư liệu: 728/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành: 10-02-2009
Tệp đính kèm: 728-BGDDT-GDDH.PDF

 

Kính gửi: - Các đại học, học viện
                          -
Các trường đại học, cao đẳng

Thực hiện quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị. Được sự đồng ý của Hội đồng thẩm định quốc gia giáo trình các môn Lý luận chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gồm:

         - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

         - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

         - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Để có kế hoạch thông báo cho Nhà xuất bản in ấn, phát hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường đại học, cao đẳng được biết và đăng ký mua giáo trình các môn Lý luận chính trị trang bị cho thư viện để sử dụng trong giảng dạy và học tập.

Để tránh mua phải sách in lậu, các trường lưu ý chỉ mua giáo trình các môn học trên do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản và có dán tem bảo hành của Nhà xuất bản chính trị quốc gia.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội. ĐT: 04.3868.13.86 (đ/c Bình) – 3869.4905 (đ/c Toàn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TT Bành Tiến Long; (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
Phan Mạnh Tiến


Nguồn: khanhhoa.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website