Thursday, 27/06/2019 - 05:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
24/06/2019
Lịch công tác tuần từ ngày 24.6 đến ngày 30.6.2019
Tải xuống
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa
Liên kết website