Wednesday, 01/04/2020 - 15:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Số tư liệu: 58/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17-11-2015 Tệp đính kèm: 58/2015/TTg.doc
Ngày ban hành:
04/12/2015
Ngày hiệu lực:
04/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Số tư liệu: 58/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17-11-2015 Tệp đính kèm: 58/2015/TTg.doc ---------- Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Số tư liệu: 16/2015/NĐ-CP Ngày ban hành: 14-02-2015 Tệp đính kèm: 16/2015/ND.pdf ---------- Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 Số tư liệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29-6-2012 Tệp đính kèm: 05/2012/NQ.pdf ---------- Số tư liệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29-6-2012 Tệp đính kèm: 05/2012/NQ.pdf ---------- Số tư liệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29-6-2012 Tệp đính kèm: 05/2012/NQ.pdf ---------- Số tư liệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29-6-2012 Tệp đính kèm: 05/2012/NQ.pdf ---------- Số tư liệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29-6-2012 Tệp đính kèm: 05/2012/NQ.pdf ---------- Số tư liệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29-6-2012 Tệp đính kèm: 05/2012/NQ.pdf ---------- Số tư liệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29-6-2012 Tệp đính kèm: 05/2012/NQ.pdf ---------- Số tư liệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29-6-2012 Tệp đính kèm: 05/2012/NQ.pdf ----------
Ngày ban hành:
04/12/2015
Ngày hiệu lực:
04/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website