Tuesday, 23/04/2019 - 07:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Công văn 585/SGDĐT-KTKĐ

Công văn 585/SGDĐT-KTKĐ

Ngày đăng: (08/04/2019)   Lượt xem: 33
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019
Công văn 584/SGDĐT-KTKĐ

Công văn 584/SGDĐT-KTKĐ

Ngày đăng: (08/04/2019)   Lượt xem: 34
Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019
Công văn 548/SGDĐT-KTKĐ

Công văn 548/SGDĐT-KTKĐ

Ngày đăng: (08/04/2019)   Lượt xem: 70
Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
Công văn 796/BGDĐT-GDĐH

Công văn 796/BGDĐT-GDĐH

Ngày đăng: (08/04/2019)   Lượt xem: 60
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019
Công văn 1209/BGDĐT-QLCL

Công văn 1209/BGDĐT-QLCL

Ngày đăng: (08/04/2019)   Lượt xem: 40
Công văn 1209/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận  tốt nghiệp THPT năm 2019
Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày đăng: (08/04/2019)   Lượt xem: 23
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 ...
Liên kết website