Thursday, 23/09/2021 - 22:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 363 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • Danh sách văn bản gửi đi cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị không sử dụng hệ thống EOffice
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 136 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách sổ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • Danh sách văn bản đi được gửi đi dưới dạng điện tử qua phần mềm E-Office
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 128 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 151 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết website