Monday, 18/10/2021 - 16:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 489 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • Danh sách văn bản gửi đi cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị không sử dụng hệ thống EOffice
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 151 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách sổ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 156 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • Danh sách văn bản đi được gửi đi dưới dạng điện tử qua phần mềm E-Office
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 146 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 165 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
  | Sở GD & ĐT Khánh Hòa | 155 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết website