Monday, 18/10/2021 - 16:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Các biểu mẫu về chứng thư số chuyên dùng

1. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây.

2. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây.

3. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây.

4. Biên bản giao nhận thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.

5. Quyết định về việc thay đổi người quản lý chứng thư số. Tải tại đây.

6. Biên bản bàn giao quản lý chứng thư số. Tải tại đây.

7. Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.

8. Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.

9. Hướng dẫn thay đổi thông tin chứng thư số. Tải tại đây.

10. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng chứng thư số. Tải tại đây.


Liên kết website