Tuesday, 23/07/2019 - 13:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thụy Linh Phương
Văn thư Nguyễn Thụy Linh Phương
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại CQ: (0258)3822158
Email ntlphuong@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Liên kết website