Sunday, 18/08/2019 - 08:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Tuấn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại CQ: (058)3819979
Email ndtuan@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Liên kết website