Sunday, 18/08/2019 - 08:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Thông tin chi tiết:
Lê Quốc Chung
Chuyên viên Lê Quốc Chung
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại (0258)3811483
Email lqchung@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Liên kết website