Tuesday, 23/07/2019 - 14:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thanh Sang
Chuyên viên Huỳnh Thanh Sang
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại CQ: (0258)3811483
Email htsang@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Liên kết website