Thứ hai, 30/03/2020 - 21:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Nguyễn Đức Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng Sở GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3818625
  • Email:
   ndson@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258) 3811228
  • Email:
   dttrung@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   CQ: (058)3819979
  • Email:
   ndtuan@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thanh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3811483
  • Email:
   htsang@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Xuân Đệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3811228
  • Email:
   lxde@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Quốc Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   (0258)3811483
  • Email:
   lqchung@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   (0258)3819979
  • Email:
   ntnga@khanhhoa.edu.vn
 • Cao Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   CQ: (058)3819979
  • Email:
   cttrang@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0905156712
  • Email:
   nvbao@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Đăng Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0905138476
  • Email:
   pddung@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website