Thursday, 23/09/2021 - 23:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Nguyễn Đức Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583818625
  • Email:
   ndson@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0583819979
  • Email:
   ndtuan@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   02583811228
  • Email:
   dttrung@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thanh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905533287
  • Email:
   htsang@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02583819979
  • Email:
   ntnga@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Gia Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02583811483
  • Email:
   tgtho@khanhhoa.edu.vn
 • Cao Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0583819979
  • Email:
   cttrang@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Đăng Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0905138476
  • Email:
   pddung@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0905156712
  • Email:
   nvbao@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   02583811483
  • Email:
   nttlan@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website