Sunday, 15/09/2019 - 13:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra

Ngày đăng: (25/04/2019)   Lượt xem: 63
Kế luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo ducj và Đào tạo Diên Khánh và các cơ sở giáo dục:Trung học cơ sở Nguyễn Du, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh; Tiểu học Diên ...
Liên kết website