Thursday, 23/09/2021 - 22:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Nguyễn Minh Á
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583815281
  • Email:
   nma@khanhhoa.edu.vn
 • Kiều Văn Bức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   02583815281
  • Email:
   kvbuc@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   02583815281
  • Email:
   htdung@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   02583815281
  • Email:
   nxquang@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website