Thursday, 23/09/2021 - 22:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Trần Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583822837
  • Email:
   tnanh@khanhhoa.edu.vn
 • Châu Thái Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02583560757
  • Email:
   ctloc@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Xuân Đệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02583811228
  • Email:
   lxde@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Phương Ngọc Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583560757
  • Email:
   dpnlam@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02583822837
  • Email:
   nxhoa@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website