Wednesday, 08/04/2020 - 09:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Trần Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3816107
  • Email:
   tvlong@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3817310
  • Email:
   bxhuy@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Ngọc Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3817310
  • Email:
   hnphuong@khanhhoa.edu.vn
 • Kiều Thanh Trong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3817310
  • Email:
   kttrong@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website