Tuesday, 23/04/2019 - 07:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Hai ngành Giáo dục và Đào tạo và Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết chương trình phối hợp về chỉ đạo, quản lý công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trường học phổ thông các cấp giai đoạn 2011 – 2016

Hai ngành Giáo dục và Đào tạo và Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết chương trình phối hợp về chỉ đạo, quản lý công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trường học phổ thông các cấp giai đoạn 2011 – 2016

Ngày đăng: (26/05/2011)   Lượt xem: 33
        Ngày 25/5/2011, tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp về chỉ đạo, quản lý công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trường ...
Liên kết website