Monday, 18/10/2021 - 18:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Tình Thương
Họ và tên Bùi Thị Tình Thương
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại CQ: (0258)3823970
Email bttthuong@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Liên kết website