Thursday, 23/09/2021 - 22:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Nguyễn Sinh Cung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng GDTrH - GDTX, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583560759
  • Email:
   nscung@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Niên Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3823970
  • Email:
   tnhao@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3823970
  • Email:
   bvtan@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3823970
  • Email:
   lvtrung@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3823970
  • Email:
   dthtrang@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Thị Tình Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3823970
  • Email:
   bttthuong@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Duy Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3823970
  • Email:
   pdthinh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Mai Trung Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3823970
  • Email:
   nmtquoc@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Sĩ quan biệt phái
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3823970
  • Email:
   pvduong@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website