Sunday, 18/08/2019 - 07:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Huế
Chuyên viên Phan Thị Huế
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại (0258)3827291
Email pthue@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Liên kết website