Sunday, 18/08/2019 - 08:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Nguyễn Đức Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3811297
  • Email:
   ndson@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   (0258)3827291
  • Email:
   pthue@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website