Monday, 18/10/2021 - 17:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Sinh Cung
Họ và tên Nguyễn Sinh Cung
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng GDTrH - GDTX, Đảng ủy viên
Điện thoại 02583560759
Email nscung@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Liên kết website