Thursday, 23/09/2021 - 22:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Võ Hoàn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc, Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   02583821119
  • Email:
   vhhai@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Đình Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   02583822126
  • Email:
   ldthuan@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Hữu Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc, Ủy viên BTV Đảng ủy
  • Điện thoại:
   02583816443
  • Email:
   dhquynh@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Minh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐN Giáo dục, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583824402
  • Email:
   tmha@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Sinh Cung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng GDTrH - GDTX, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583560759
  • Email:
   nscung@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583818625
  • Email:
   ndson@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thọ Minh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583819375
  • Email:
   ntmquang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Minh Á
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583815281
  • Email:
   nma@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Phương Ngọc Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02583560757
  • Email:
   dpnlam@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website