Thứ tư, 08/04/2020 - 09:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Nguyễn Sinh Cung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng GDTrH - GDTX, Sở GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3560759
  • Email:
   nscung@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Phụ trách Sở, Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3821119 - DĐ: 0399988178
  • Email:
   htly@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Minh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3824402
  • Email:
   tmha@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Đình Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3822126 - DĐ: 0369818489
  • Email:
   ldthuan@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Hữu Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3816443 - DĐ: 0905263588
  • Email:
   dhquynh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng Sở GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3818625
  • Email:
   ndson@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thọ Minh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3819375
  • Email:
   ntmquang.c3lqdon@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258) 3811228
  • Email:
   dttrung@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3822837
  • Email:
   tnanh@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website