Thứ hai, 30/03/2020 - 21:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Trương Minh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành GDĐT, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3824402
  • Email:
   tmha@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công Đoàn ngành
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3824402
  • Email:
   nthue@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website