Monday, 30/03/2020 - 19:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Hoàng Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Phụ trách Sở, Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3821119 - DĐ: 0399988178
  • Email:
   htly@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Đình Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3822126 - DĐ: 0369818489
  • Email:
   ldthuan@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Hữu Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3816443 - DĐ: 0905263588
  • Email:
   dhquynh@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website