HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

1. VĂN PHÒNG SỞ

Tên văn bản

Triệu tập đại biểu tham dự hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

Số tư liệu: 46/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11-02-2019
Tệp đính kèm: 46/VP.pdf

----------

Chủ động phòng, chống bão số 9

Số tư liệu: 2392/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22-11-2018
Tệp đính kèm: 2392/VP.pdf

----------

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Số tư liệu: 2113/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 16-10-2018
Tệp đính kèm: 2113/VP.pdf

----------

Triệu tập đại biểu tham dự hội nghị

Số tư liệu: 2093/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 15-10-2018
Tệp đính kèm: 2093/VP.pdf

----------

Thông báo về việc giao nhiệm vụ phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 2014/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 05-10-2018
Tệp đính kèm: 2014/TB.pdf

----------

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Số tư liệu: 1743/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28-8-2018
Tệp đính kèm: 1743/VP.pdf

----------

Báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1717/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 23-8-2018
Tệp đính kèm: 1717/VP.pdf

----------

Triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Số tư liệu: 295/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 06-8-2018
Tệp đính kèm: 295/VP.pdf

----------

Triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Số tư liệu: 295/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 06-8-2018
Tệp đính kèm: 295/VP.pdf

----------

Ủy quyền trong thời gian đi công tác nước ngoài

Số tư liệu: 1561/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30-7-2018
Tệp đính kèm: 1561/VP.pdf

----------

Tựu trường và khai giảng năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1511/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 23-7-2018
Tệp đính kèm: 1511/VP.pdf, 2055/UBND.pdf

----------

Phổ biến, quán triệt các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Số tư liệu: 1303/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 25-6-2018
Tệp đính kèm: 1303/VP.rar

----------

Ủy quyền trong thời gian ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở dự họp Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội

Số tư liệu: 998/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14-5-2018
Tệp đính kèm: 998/VP.pdf

----------

Triệu tập đại biểu tham dự Lễ phát động Hội thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh tỉnh Khánh Hòa năm học 2017-2018

Số tư liệu: 79/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20-3-2018
Tệp đính kèm: 79/VP.pdf

----------

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2018

Số tư liệu: 489/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-3-2018
Tệp đính kèm: 489/VP.pdf

----------

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 364/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 02-3-2018
Tệp đính kèm: 364/TB.pdf

----------

Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" đối với cá nhân ngoài ngành Giáo dục

Số tư liệu: 336/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 27-02-2018
Tệp đính kèm: 336/VP.pdf

----------

Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Số tư liệu: 335/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 27-02-2018
Tệp đính kèm: 335/VP.pdf

----------

Triệu tập đại biểu tham dự khai mạc, tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THPT năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 40/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 26-02-2018
Tệp đính kèm: 40/VP.pdf

----------

Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Số tư liệu: 33/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08-01-2018
Tệp đính kèm: 33/VP.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018

Số tư liệu: 2635/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-12-2017
Tệp đính kèm: 2635/VP.pdf

----------

Thông báo mời họp với Thường trực HĐND tỉnh

Số tư liệu: 66/GM-SGDĐT
Ngày ban hành: 11-12-2017
Tệp đính kèm: 66/GM.pdf

----------

Thông báo về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

Số tư liệu: 2443/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 25-11-2017
Tệp đính kèm: 2443/TB.pdf

----------

Hướng dẫn thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và xét khen thưởng năm học 2017 - 2018 khối các phòng giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 2323/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09-11-2017
Tệp đính kèm: 2323/VP.pdf

----------

Hướng dẫn thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và xét khen thưởng năm học 2017 - 2018 khối các phòng giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 2325/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 10-11-2017
Tệp đính kèm: 2325/VP.pdf

----------

Khắc phục các hạn chế trong hoạt động công vụ tại các đơn vị

Số tư liệu: 2316/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09-11-2017
Tệp đính kèm: 2316/VP.pdf

----------

Tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017

Số tư liệu: 2301/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09-11-2017
Tệp đính kèm: 2301/VP.pdf

----------

Khẩn cấp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

Số tư liệu: 2262/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 02-11-2017
Tệp đính kèm: 2262/VP.pdf

----------

Dự Lễ Kỷ niệm 20/11/2017

Số tư liệu: 348/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 01-11-2017
Tệp đính kèm: 348/VP.pdf

----------

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017

Số tư liệu: 2190/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 25-10-2017
Tệp đính kèm: 2190/VP.pdf

----------

Ủy quyền trong thời gian ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội

Số tư liệu: 2128/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 18-9-2017
Tệp đính kèm: 2128/VP.pdf

----------

 Thông báo Triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

Số tư liệu: 1932/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22-8-2017
Tệp đính kèm: 1932/VP.pdf

----------

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Số tư liệu: 1744/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30-8-2017
Tệp đính kèm: 1744/VP.pdf

----------

 Triệu tập hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 256/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08-8-2017
Tệp đính kèm: 256/VP.pdf

----------

Tựu trường và khai giảng năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1527/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 31-7-2017
Tệp đính kèm: 1527/VP.pdf

----------

Chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THPT

Số tư liệu: 1463/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 21-7-2017
Tệp đính kèm: 1463/VP.pdf

----------

Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu và đồng phục học sinh năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1442/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 18-7-2017
Tệp đính kèm: 1442/VP.pdf

----------

Xét chọn nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017

Số tư liệu: 1127/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 05-6-2017
Tệp đính kèm: 1127/VP.pdf

----------

Thông báo về việc cung cấp và tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 1046/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-5-2017
Tệp đính kèm: 1046/TB.pdf

----------

Ủy quyền trong thời gian ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở dự họp Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội

Số tư liệu: 964/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 16-5-2017
Tệp đính kèm: 964/VP.pdf

----------

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh

Số tư liệu: 764/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-4-2017
Tệp đính kèm: 764/TB.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 750/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20-4-2017
Tệp đính kèm: 750/VP.pdf

----------

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Số tư liệu: 746/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-4-2017
Tệp đính kèm: 746/VP.pdf

----------

Thực hiện thủ tục, hồ sơ thi đua năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 749/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20-4-2017
Tệp đính kèm: 749/VP.pdf

----------

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua, yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Số tư liệu: 694/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 694/KH.pdf

----------

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Số tư liệu: 693/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 693/VP.pdf

----------

Thực hiện Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số tư liệu: 633/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03-4-2017
Tệp đính kèm: 633/VP.pdf

----------

Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 - 2021

Số tư liệu: 528/CTPH-SGDĐT-BKH
Ngày ban hành: 27-3-2017
Tệp đính kèm: 528/CTPH.pdf

----------

Ký kết hợp tác đào tạo với Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Số tư liệu: 490/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 490/VP.pdf

----------

Giới thiệu tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu

Số tư liệu: 461/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 16-3-2017
Tệp đính kèm: 461/VP.pdf

----------

Tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa với ngành giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 17/GM-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-3-2017
Tệp đính kèm: 17/GM.pdf

----------

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Số tư liệu: 397/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08-3-2017
Tệp đính kèm: 397/VP.pdf, Biểu mẫu.rar

----------

Công tác chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Số tư liệu: 349/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03-3-2017
Tệp đính kèm: 349/VP.pdf

----------

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Số tư liệu: 196/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09-02-2017
Tệp đính kèm: 196/VP.pdf

----------

Giấy mời lãnh đạo Trường THPT chuyên báo cáo Kế hoạch phát triển trường chuyên giai đoạn 2015 - 2020

Số tư liệu: 10/GM-SGDĐT
Ngày ban hành: 08-02-2017
Tệp đính kèm: 10/GM.pdf

----------

Giấy mời họp sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 09/GM-SGDĐT
Ngày ban hành: 08-02-2017
Tệp đính kèm: 09/GM.pdf

----------

Triệu tập tham dự Khai mạc và Tổng kết Hội thao GDQP-AN năm 2017

Số tư liệu: 34/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 34/VP.pdf

----------

Hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và xét khen thưởng năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 115/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20-01-2017
Tệp đính kèm: 115/VP.pdf

----------

Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Số tư liệu: 05/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03-01-2017
Tệp đính kèm: 05/VP.pdf

----------

Thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GDĐT

Số tư liệu: 2169/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 21-12-2016
Tệp đính kèm: 2169/VP.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2139/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 16-12-2016
Tệp đính kèm: 2139/VP.pdf

----------

Thông báo về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Số tư liệu: 699/TB-UBND
Ngày ban hành: 13-12-2016
Tệp đính kèm: 699/TB.pdf

----------

Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Số tư liệu: 2100/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12-12-2016
Tệp đính kèm: 2100/VP.pdf

----------

Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020

Số tư liệu: 2096/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-12-2016
Tệp đính kèm: 2089/KH.pdf

----------

Chủ động phòng chống siêu bão Tokage

Số tư liệu: 2001/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28-11-2016
Tệp đính kèm: 2001/VP.pdf

----------

Vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo

Số tư liệu: 1976/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 23-11-2016
Tệp đính kèm: 1976/VP.pdf

----------

Kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1862/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 01-11-2016
Tệp đính kèm: 1862/KH.pdf

----------

Dự Lễ Kỷ niệm 20/11/2016

Số tư liệu: 335/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03-11-2016
Tệp đính kèm: 335/VP.pdf

----------

Phòng chống mưa lũ

Số tư liệu: 1887/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03-11-2016
Tệp đính kèm: 1887/VP.pdf

----------

Ủy quyền trong thời gian ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở dự họp Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội

Số tư liệu: 1668/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 07-10-2016
Tệp đính kèm: 1668/VP.pdf

----------

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên

Số tư liệu: 1666/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 07-10-2016
Tệp đính kèm: 1666/TB.pdf

----------

Triển khai thực hiện Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 1640/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03-10-2016
Tệp đính kèm: 1640/VP.pdf

----------

Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017

Số tư liệu: 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 28-9-2016
Tệp đính kèm: 4818/KTKD.pdf

----------

Triệu tập Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn GDTrH và GDTX năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 292/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30-9-2016
Tệp đính kèm: 292/VP.pdf

----------

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 21/CT-UBND
Ngày ban hành: 12-9-2016
Tệp đính kèm: 21/CTUBND.pdf

----------

Triệu tập Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 253/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09-9-2016
Tệp đính kèm: 253/VP.pdf

----------

Báo cáo thống kê số liệu

Số tư liệu: 1501/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08-9-2016
Tệp đính kèm: 1501/VP.pdf

----------

Tham gia góp ý dự thảo Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT Khánh Hòa

Số tư liệu: 1419/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 26-8-2016
Tệp đính kèm: 1419/VP.pdf
Dự thảo Quyết định: Quyet-dinh.doc
Dự thảo Quy chế: Quy-che.doc

----------

Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học và khai giảng năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1359/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 17-8-2016
Tệp đính kèm: 1359/VP.pdf

----------

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Số tư liệu: 1321/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 10-8-2016
Tệp đính kèm: 1321/VP.pdf

----------

Đề xuất kiến nghị, xây dựng giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 1294/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08-8-2016
Tệp đính kèm: 1294/VP.pdf

----------

Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

Số tư liệu: 1269/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 02-8-2016
Tệp đính kèm: 1269/VP.pdf

----------

Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 1203/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 02-8-2016
Tệp đính kèm: 1203/KH.pdf

----------

Chấn chỉnh việc tập trung học sinh trước thời gian quy định theo kế hoạch thời gian năm học

Số tư liệu: 1222/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 26-7-2016
Tệp đính kèm: 1222/VP.pdf

----------

Triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 ngành học GDTH, GDTrH và GDTX

Số tư liệu: 192/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 21-7-2016
Tệp đính kèm: 192/VP.pdf

----------

Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1180/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 1180/VP.pdf

----------

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 814/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 814/VP.pdf

----------

Ủy quyền trong thời gian ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở họp Quốc hội tại Hà Nội

Số tư liệu: 1136/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14-7-2016
Tệp đính kèm: 1136/VP.pdf

----------

Cung cấp thông tin, tuyên truyền cho Tạp chí Thương trường

Số tư liệu: 1127/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12-7-2016
Tệp đính kèm: 1127/VP.pdf

----------

Tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Số tư liệu: 111/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 05-5-2016
Tệp đính kèm: 111/VP.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 650/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 26-4-2016
Tệp đính kèm: 650/VP.pdf

----------

Thực hiện thủ tục, hồ sơ thi đua năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 596/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 15-4-2016
Tệp đính kèm: 596/VP.pdf

----------

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2016

Số tư liệu: 538/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 04-4-2016
Tệp đính kèm: 538/VP.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Số tư liệu: 514/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 31-3-2016
Tệp đính kèm: 514/HD.pdf

---------- 

Ủy quyền trong thời gian đ/c Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở đi họp Quốc hội tại Hà Nội

Số tư liệu: 379/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 16-3-2016
Tệp đính kèm: 379/VP.pdf

----------

Xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục năm 2016"

Số tư liệu: 336/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08-3-2016
Tệp đính kèm: 336/VP.rar

----------

Triệu tập Hội nghị tập huấn việc thực hiện tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trong giao dịch điện tử

Số tư liệu: 39/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29-02-2016
Tệp đính kèm: 39/VP.pdf

----------

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với Trường Đại học Khánh Hòa

Số tư liệu: 262/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 29-02-2016
Tệp đính kèm: 262/TB.pdf

----------

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND

Số tư liệu: 174/STTTT-BCXB
Ngày ban hành: 24-02-2016
Tệp đính kèm: 174/STTTT.pdf

----------

Triển khai thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT

Số tư liệu: 256/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 26-02-2016
Tệp đính kèm: 256/VP.pdf

----------

Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2015-2020) theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII

Số tư liệu: 99/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 22-01-2016
Tệp đính kèm: 99/KH.pdf

----------

Triệu tập hội nghị giao ban sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 09/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20-01-2016
Tệp đính kèm: 09/VP.pdf

----------

Mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ triệu tập hội nghị

Số tư liệu: 118/BGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12-01-2016
Tệp đính kèm: 118/VP.pdf

----------

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và mừng Xuân Bính Thân 2016

Số tư liệu: 46/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14-01-2016
Tệp đính kèm: 46/VP.pdf

----------

Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Số tư liệu: 29/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11-01-2016
Tệp đính kèm: 29/VP.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1632/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 17-12-2015
Tệp đính kèm: 1632/VP.pdf

----------

Chủ động phòng chống siêu bão MELOR

Số tư liệu: 1609/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 15-12-2015
Tệp đính kèm: 1609/VP.pdf

----------

Mời dự Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội KHTL-GDVN và Hội thảo khoa học toàn quốc

Số tư liệu: 704/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08-12-2015
Tệp đính kèm: 704/VP.pdf

----------

Kinh phí tặng quà cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên công tác tại địa bàn miền núi và hải đảo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

Số tư liệu: 1506/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 24-11-2015
Tệp đính kèm: 1506/VP.pdf

----------

Ủy quyền trong thời gian Giám đốc đi công tác nước ngoài

Số tư liệu: 1473/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20-11-2015
Tệp đính kèm: 1473/VP.pdf

----------

 Vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh

Số tư liệu: 672/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03-11-2015
Tệp đính kèm: 672/VP.pdf

----------

Dự Lễ Kỷ niệm 20/11/2015

Số tư liệu: 663/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 27-10-2015
Tệp đính kèm: 663/VP.pdf

----------

Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Số tư liệu: 1297/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22-10-2015
Tệp đính kèm: 1297/VP.pdf

----------

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015

Số tư liệu: 1277/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20-10-2015
Tệp đính kèm: 1277/VP.pdf

 ----------

Kế hoạch công tác năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1229/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 14-10-2015
Tệp đính kèm: 1229/KH.pdf

----------

Ủy quyền trong thời gian đồng chí Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở đi họp Quốc hội tại Hà Nội

Số tư liệu: 642/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 13-10-2015
Tệp đính kèm: 642/VP.pdf

----------

 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1092/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 21-9-2015
Tệp đính kèm: 1092/VP.pdf

----------

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

Số tư liệu: 65/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07-8-2015
Tệp đính kèm: 65/2015/NĐ-CP.pdf

----------

Hưởng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1019/HD-SGDĐT-CĐN
Ngày ban hành: 07-9-2015
Tệp đính kèm: 1019/HD-SGDĐT-CĐN.pdf

----------

Triển khai chương trình Vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu "Vì sự nghiệp đổi mới giáo dục"

Số tư liệu: 1003/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 07-9-2015
Tệp đính kèm: 1003/VP.pdf

----------

Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và phương hướng công tác năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 524/TB-UBND
Ngày ban hành: 03-9-2015
Tệp đính kèm: 524/TB.pdf

----------

Tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 931/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20-8-2015
Tệp đính kèm: 931/VP.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học và khai giảng năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 915/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 18-8-2015
Tệp đính kèm: 915/VP.pdf

----------

 Hướng dẫn thời gian chuẩn bị năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 865/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 31-7-2015
Tệp đính kèm: 865/VP.pdf

----------

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Số tư liệu: 479/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 31-7-2015
Tệp đính kèm: 479/VP.pdf

----------

Mời dự Hội thảo khoa học toàn quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Số tư liệu: 408/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29-06-2015
Tệp đính kèm: 408/VP.pdf

----------

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Số tư liệu: 737/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 25-06-2015
Tệp đính kèm: 737/KH.pdf, 737/KH.doc

----------

Đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 676/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12-06-2015
Tệp đính kèm: 676/VP.pdf

----------

Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

Số tư liệu: 616/BC-SGDĐT
Ngày ban hành:02-06-2015
Tệp đính kèm: 616/BC.pdf

----------

Kế hoạch Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011 - 2015) và xây dựng phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016 - 2020)

Số tư liệu: 595/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-5-2015
Tệp đính kèm: 595/KH.pdf

----------

Phòng chống lụt bão năm 2015

Số tư liệu: 540/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-05-2015
Tệp đính kèm: 540/VP.pdf

----------

Ủy quyền trong thời gian đ/c Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở đi họp Quốc hội tại Hà Nội

Số tư liệu: 303/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 18-5-2015
Tệp đính kèm: 303/VP.pdf

----------

Thay đổi thời gian tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Số tư liệu: 300/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 18-5-2015
Tệp đính kèm: 300/VP.pdf

----------

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Số tư liệu: 506/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-5-2015
Tệp đính kèm: 506/KH.pdf

----------

 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 506/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-5-2015
Tệp đính kèm: 506/KH.pdf

----------

 Báo cáo thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2014 - 2015
Số tư liệu: 452/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 24-04-15
Tệp đính kèm: 452/VP.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015
Số tư liệu: 436/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22-04-15
Tệp đính kèm: 436/VP.pdf

----------

Thực hiện thủ tục, hồ sơ thi đua năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 426/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 17-04-15
Tệp đính kèm: 426/VP.pdf

----------

Triệu tập dự hội nghị điển hình tiên tiến ngành GDĐT giai đoạn 2011 - 2015

Số tư liệu: 234/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14-04-2015
Tệp đính kèm: 234/VP.pdf

----------

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2015

Số tư liệu: 134/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-3-2015
Tệp đính kèm: 134/VP.pdf

----------

 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Số tư liệu: 235/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-3-2015
Tệp đính kèm: 235/KH.pdf

----------

Xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão

Số tư liệu: 234/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12-3-2015
Tệp đính kèm: 234/VP.doc

----------

Quyết định Thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong

Số tư liệu: 177/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 02-3-2015
Tệp đính kèm: 177/QD.pdf

----------

Triệu tập hội nghị giao ban sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015

Số tư liệu: 55/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 02-02-2015
Tệp đính kèm: 55/VP.pdf

----------

Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2015

Số tư liệu: 102/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30-01-2015
Tệp đính kèm: 102/VP.pdf

----------

Nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Số tư liệu: 98/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28-01-2015
Tệp đính kèm: 98/VP.pdf

 ----------

Xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2015

Số tư liệu: 62/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-01-2015
Tệp đính kèm: 62/VP.pdf

----------

Tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và mừng Xuân Ất Mùi 2015

Số tư liệu: 03/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 06-01-2015
Tệp đính kèm: 03/VP.pdf

----------

Triển khai thực hiện ứng phó bão mạnh, siêu bão

Số tư liệu: 1720/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 31-12-2014
Tệp đính kèm: 1720/VP.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1665/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 24-12-2014
Tệp đính kèm: 1665/VP.pdf

----------

 Tăng cường công tác phòng chống cơn bão số 5

Số tư liệu: 1596/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 10-12-2014
Tệp đính kèm: 1596/VP.pdf

----------

Tặng  quà  cho  cán bộ, giáo viên, công  nhân  viên công tác tại địa bàn miền núi và hải đảo nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014

Số tư liệu: 1522/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-11-2014
Tệp đính kèm: 1522/VP.pdf, 7359_UBND.pdf

----------

Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014

Số tư liệu: 639/TB-UBND
Ngày ban hành: 12-11-2014
Tệp đính kèm: 639/TB-UBND.pdf

----------

Thông báo tình trạng mạo danh nhân viên Báo GD&TĐ

Số tư liệu: 1493/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12-11-2014
Tệp đính kèm: 1493/VP.pdf

----------

Dự Lễ Kỷ niệm 20/11/2014 và Phong tặng Nhà giáo ưu tú năm 2014

Số tư liệu: 790/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 07-11-2014
Tệp đính kèm: 790/VP.pdf

----------

Hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và khen thưởng

Số tư liêu: 1461/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 1461/VP.pdf, 1461/VP.doc

----------

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2014

Số tư liệu: 1432/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 31-10-2014
Tệp đính kèm: 1432/VP.pdf; 1432/VP.doc

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12012261
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn