HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

4. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tên văn bản

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả

Số tư liệu: 2556/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 12-12-2018
Tệp đính kèm: 2556/TCCB.doc

----------

Tăng cường công tác đối ngoại và quản lý công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài

Số tư liệu: 2187/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 25-10-2018
Tệp đính kèm: 2187/TCCB.doc

----------

Triển khai thực hiên Quyết định số 523-QĐ/TU ngày 23/10/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa

Số tư liệu: 2161/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 23-10-2018
Tệp đính kèm: 2161/TCCB.doc

----------

Triệu tập lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng

Số tư liệu: 2107/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 15-10-2018
Tệp đính kèm: 2107/TCCB.pdf

----------

Khảo sát chất lượng và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Số tư liệu: 2036/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 08-10-2018
Tệp đính kèm: 2036/TCCB.pdf

----------

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 1988/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 01-10-2018
Tệp đính kèm: 1988/TCCB.pdf

----------

Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 1753/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 29-08-2018
Tệp đính kèm: 1753/TCCB.pdf

----------

Phối hợp tuyên truyền chuyên đề đối ngoại tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Số tư liệu: 1610/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 07/8/2018
Tệp đính kèm: 1610/TCCB.pdf

----------

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 1577/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành:31-7-2018
Tệp đính kèm: 1577/TCCB.pdf

-----------

Triệu tập lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II

Số tư liệu: 1520/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 24/7/2018
Tệp đính kèm: 1520/TCCB.doc

----------

Kết quả xét thuyên chuyển công tác giáo viên năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1432/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-7-2018
Tệp đính kèm: 1432/TB-SGDĐT.pdf

----------

Triệu tập tham gia tập huấn "Giáo dục kỹ năng sống" cho GVCN lớp

Số tư liệu: 1418/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 11-7-2018
Tệp đính kèm: 1418/SGDĐT-TCCB.doc

----------

Hướng dẫn triển khai Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1380/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 05-7-2018
Tệp đính kèm: 1380/SGDĐT-TCCB.zip

----------

Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và Chỉ thị số 12/CT-TTg

Số tư liệu: 1382/SGDĐT-TCCB và 1383/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 05-7-2018
Tệp đính kèm: 1382/SGDĐT-TCCB.doc1383/SGDĐT-TCCB.doc

----------

Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

Số tư liệu: 1164/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 04-6-2018
Tệp đính kèm: 1164/TCCB.rar

----------

Rà soát, khắc phục các hạn chế trong hoạt động công vụ

Số tư liệu: 1156/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 01-6-2018
Tệp đính kèm: 1156/TCCB.rar

----------

Hướng dẫn viên chức chuyển công tác năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1121/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 29-5-2018
Tệp đính kèm: 1121/TCCB.pdf
Đơn xin chuyển công tác: Mau-don.doc
Sơ yếu lý lịch mẫu: SYLL.doc
Bản tự nhận xét, đánh giá: Ban-danh-gia.doc

----------

Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Số tư liệu: 991/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 14-5-2018
Tệp đính kèm: 991/TCCB.doc

----------

Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm trong cơ sở giáo dục công lập

Số tư liệu: 953/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 09-5-2018
Tệp đính kèm: 953/TCCB.doc

----------

Hỗ trợ và đầu tư doanh nghiệp

Số tư liệu: 828/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 24-4-2018
Tệp đính kèm: 828/TCCB.doc

----------

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II, III, IV

Số tư liệu: 819/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 23-4-2018
Tệp đính kèm: 819/TCCB.doc

----------

Góp ý dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó và tương đương các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 138/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 20-4-2018
Tệp đính kèm: 138/TCCB.pdf, Dự thảo Quyết định: Du-thao.doc

----------

Thực hiện những quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Số tư liệu: 757/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 16-4-2018
Tệp đính kèm: 757/TCCB.doc

----------

Thông báo tuyển dụng giáo viên thuộc huyện Trường Sa năm 2018

Số tư liệu: 252/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 08-02-2018
Tệp đính kèm: 252/KH.pdf, mẫu đơn.doc, mẫu khai lý lịch.pdf

----------

 Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên thuộc huyện Trường Sa năm 2018

Số tư liệu: 89/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 07-02-2018
Tệp đính kèm: 89/QD.pdf

----------

Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Số tư liệu: 205/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 31-01-2018
Tệp đính kèm: 205/TCCB.doc

----------

Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập

Số tư liệu: 204/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 31-01-2018
Tệp đính kèm: 204/TCCB.doc

----------

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Số tư liệu: 170/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 26-01-2018
Tệp đính kèm: 170/TCCB.doc

----------

Thông báo lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Số tư liệu: 126/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 22-01-2017
Tệp đính kèm: 126/TCCB.doc

----------

Thông báo lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II, III, IV

Số tư liệu: 78/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 15-01-2017
Tệp đính kèm: 78/TCCB.pdf

----------

Công tác thông tin đối ngoại năm 2018

Số tư liệu: 24/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 04-01-2017
Tệp đính kèm: 04/TCCB.pdf

----------

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018 tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 1227/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 15-11-2017
Tệp đính kèm: 1227/QD.pdf

----------

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 và thời gian nhận nhiệm sở (Khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số tư liệu: 2358/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 15-11-2017
Tệp đính kèm: 2358/TCCB.pdf

----------

Triệu tập lớp bồi dưỡng Kiến thức pháp luật năm học 2017-2018

Số tư liệu: 2240/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 31-10-2017
Tệp đính kèm: 2240/TCCB.pdf

----------

Thông báo Kết quả học tập và tiết dạy thực hành kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học năm học 2017 - 2018

1. Môn Ngữ văn

Tệp đính kèm: ngu-van.pdf

2. Môn Toán

Tệp đính kèm: Toan.pdf

3. Thể dục

Tệp đính kèm: The-duc.pdf

4. Môn Giáo dục quốc phòng - An ninh

Tệp đính kèm: GDQP-AN.pdf

5. Môn Hóa học

Tệp đính kèm: Hoa-hoc.pdf

6. Môn Vật lý

Tệp đính kèm: Vat-ly.pdf

7. Môn Tiếng anh

Tệp đính kèm: Tieng-anh.pdf

8. Môn Địa lý

Tệp đính kèm: Dia-ly.pdf

9. Môn Tin-hoc

Tệp đính kèm: Tin-hoc.pdf

10. Môn Tiếng anh-Trung học cơ sở

Tệp đính kèm: Tieng-anh-THCS.pdf

11. Môn Điện, May

Tệp đính kèm: Dien-May.pdf

12. Môn Ngữ văn, Vật lý chuyên

Tệp đính kèm: Van-Ly-chuyen.pdf

 ----------

Thông báo về địa điểm khai mạc và tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số tư liệu: 1964/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành: 26-9-2017
Tệp đính kèm: 1964/TB.pdf

1. Thời khóa biểu các tiết dạy thực hành môn Toán, Lý, Văn tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tệp đính kèm: thoi-khoa-bieu-lqd.xls

2. Thời khóa biểu các tiết dạy thực hành môn Văn, Tiếng Anh, Thể dục, Giáo dục Quốc Phòng, Toán tại Trường THPT Lý Tự Trọng

Tệp đính kèm: thoi-khoa-bieu-ltt.xls

3. Thời khóa biểu các tiết dạy thực hành môn Địa, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Tin tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Tệp đính kèm: thoi-khoa-bieu-nvt.xls

4. Thời khóa biểu các tiết dạy thực hành môn Tiếng Anh tại Trường THPT Hà Huy Tập

Tệp đính kèm: thoi-khoa-bieu-hht.xls

5. Thời khóa biểu các tiết dạy thực hành môn Điện, May tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang

Tệp đính kèm: thoi-khoa-bieu-gdtxnt.xls

6. Giờ ra vào lớp và hiệu lệnh trống tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tệp đính kèm: hieu-lenh-lqd.xls

7. Giờ ra vào lớp và hiệu lệnh trống tại Trường THPT Lý Tự Trọng

Tệp đính kèm: hieu-lenh-ltt.doc

8. Giờ ra vào lớp và hiệu lệnh trống tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Tệp đính kèm: hieu-lenh-nvt.doc

9. Giờ ra vào lớp và hiệu lệnh trống tại Trường THPT Hà Huy Tập

Tệp đính kèm: hieu-lenh-hht.xls

10. Sơ đồ phòng học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tệp đính kèm: so-do-lqd.xls

11. Sơ đồ phòng học tại Trường THPT Lý Tự Trọng

Tệp đính kèm: so-do-ltt.doc

12. Sơ đồ phòng học tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Tệp đính kèm: so-do-nvt.xls

13. Sơ đồ phòng học tại Trường THPT Hà Huy Tập

Tệp đính kèm: so-do-hht.xls

----------

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

Danh-sach.pdf

* Lưu ý: Các ứng viên bổ sung hồ sơ bên cột ghi chú

Nội dung chi tiết vui lòng xem tệp tin đính kèm./.

----------

Điều chỉnh thời gian khóa bồi dưỡng quản lý trung tâm học tập cộng đồng

Số tư liệu: 1958/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 25-9-2017
Tệp đính kèm: 1958/TCCB.doc

----------

Hướng dẫn thực hiện một số điều sửa đổi, bổ sung đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong cơ sở giáo dục công lập theo Nghị định 56/NĐ-CP của Chính phủ

Số tư liệu: 1928/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 21-9-2017
Tệp đính kèm: 1928/TCCB.doc

----------

Tham gia khóa bồi dưỡng quản lý trung tâm học tập cộng đồng

Số tư liệu: 1903/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 19-9-2017
Tệp đính kèm: 1903/TCCB.doc

----------

Đi thực tế của lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Số tư liệu: 282/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 07-9-2017
Tệp đính kèm: 282/TCCB.doc

----------

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1672/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-8-2017
Tệp đính kèm: 1672/TB.pdf

Mẫu bì hồ sơ: Mau-ho-so.pdf

Mẫu sơ yếu lý lịch: Mẫu SYLL.pdf

Mẫu đơn xét tuyển: Don-xet-tuyen.doc

Phiếu dự giờ các môn: Phieu-du-gio.doc

Phiếu dự giờ thể dục: Phieu-the-duc.doc

----------

Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1363/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-7-2017
Tệp đính kèm: 1363/TB.pdf

----------

Triển khai Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Số tư liệu: 1332/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 05-7-2017
Tệp đính kèm: 1332/TCCB.rar

----------

Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành y tế làm công việc hỗ trợ trong trường học

Số tư liệu: 1145/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 06-6-2017
Tệp đính kèm: 1145/TCCB.doc
Quyết định của UBND tỉnh: 1504/UBND.pdf

----------

Thuyên chuyển công tác năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1010/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 22-5-2017
Tệp đính kèm: 1010/TCCB.pdf
Đơn xin chuyển công tác: mau-don.doc
Mẫu sơ yếu lý lịch: SYLL.doc
Bảng tự nhận xét, đánh giá: Phieu-danh-gia.doc

----------

Hỗ trợ học và thi chứng chỉ MOS cho giáo viên các trường THPT tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1006/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 19-5-2017
Tệp đính kèm: 1006/TCCB.pdf

----------

Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong cơ sở giáo dục công lập

Số tư liệu: 863/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 04-5-2017
Tệp đính kèm: 863/TCCB.pdf

----------

Công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Số tư liệu: 844/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 03-5-2017
Tệp đính kèm: 844/TCCB.pdf

----------

Kế hoạch triển khai công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình 2017

Số tư liệu: 515/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-3-2017
Tệp đính kèm: 515/KH.pdf

----------

Quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh

Số tư liệu: 466/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 17-3-2017
Tệp đính kèm: 466/TCCB.pdf

----------

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3

Số tư liệu: 385/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 07-3-2017
Tệp đính kèm: 385/TCCB.pdf

----------

Thông báo số 2 V/v tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa” năm 2017

Số tư liệu: 244/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-02-2017
Tệp đính kèm: 244/TB.pdf

----------

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa" năm 2017

Số tư liệu: 153/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 06-02-2017
Tệp đính kèm: 153/TB.pdf

----------

Hướng dẫn kinh phí Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017

Số tư liệu: 125/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 23-01-2017
Tệp đính kèm: 125/TCCB.pdf

----------

Đăng ký công chức, viên chức đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành toán học năm 2017

Số tư liệu: 1998/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 28-11-2016
Tệp đính kèm: 1998/TCCB.pdf

----------

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: 1152-QD.pdf 

-----------------------------------------------

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 và thời gian nhận nhiệm sở (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tệp đính kèm: 1835-TB.pdf 

-----------------------------------------------

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017

Xem file đính kèm: Danh-sach.pdf 

-----------------------------------------------

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017 (Đối với các ứng viên tham gia dự tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Xem file đính kèm: Danh-sach-LQD.pdf 

-----------------------------------------------

Danh sách các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017

Xem file đính kèm: Danh-sach.pdf 

-----------------------------------------------

Thông báo về địa điểm khai mạc và tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Xem file đính kèm: 1485/TB.pdf 

-----------------------------------------------

Chương trình, nội dung bài dạy các bộ môn được sử dụng trong kỳ tuyển dụng viên chức  năm học 2016 - 2017

Xem file đính kèm: Chuong-trinh.pdf 

-----------------------------------------------

Chương trình, nội dung bài dạy các bộ môn được sử dụng trong kỳ tuyển dụng viên chức  năm học 2016 - 2017 (Áp dụng: Các tiết dạy chuyên - Đối với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Xem file đính kèm: Chuong-trinh-chuyen.pdf 

-----------------------------------------------

Chương trình, nội dung bài dạy các bộ môn được sử dụng trong kỳ tuyển dụng viên chức  năm học 2016 - 2017 (Áp dụng: Các tiết dạy không chuyên - Đối với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Xem file đính kèm: Chuong-trinh-khong-chuyen.pdf 

-----------------------------------------------

Hiệu lệnh trống (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Xem file đính kèm: Lenh-trong.pdf 

-----------------------------------------------

Sơ đồ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Xem file đính kèm: So-do.pdf 

-----------------------------------------------

Hiệu lệnh trống (Trường THPT Lý Tự Trọng)

Xem file đính kèm: Lenh-trong.pdf 

-----------------------------------------------

Sơ đồ Trường THPT Lý Tự Trọng

Xem file đính kèm: So-do-sang.pdf, So-do-chieu.pdf 

-----------------------------------------------

Giờ học buổi sáng và buổi chiều (Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi)

Xem file đính kèm: Gio-hoc.pdf 

-----------------------------------------------

Sơ đồ phòng học (Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi)

Xem file đính kèm: So-do.pdf 

-----------------------------------------------

Sơ đồ phòng học (Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Nha Trang)

Xem file đính kèm: So-do.pdf 

-----------------------------------------------

Triệu tập lớp tập huấn "Kiến thức pháp luật" và "Kỹ năng sống"

Số tư liệu: 213/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 03-8-2016
Tệp đính kèm: 213/TCCB.pdf

----------

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1266/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 01-8-2016
Tệp đính kèm: 1266/TB.pdf, Bieu-mau.rar

----------

Hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

Số tư liệu: 1228/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 26-7-2016
Tệp đính kèm: 1228/TCCB.pdf

----------

Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1174/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 1174/TB.pdf

Lưu ý: Giáo viên có tên trong danh sách liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để nhận Quyết định thuyên chuyển./.

----------

Triển khai thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 24/4/2016 của Bộ Nội vụ trong ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 1181/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 1181/TCCB.pdf, QD_916.doc

----------

Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1174/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 1174/TB.pdf

Lưu ý: Các Giáo viên có tên trong danh sách liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để nhận Quyết định thuyên chuyển./.

----------

Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trung học cơ sở đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

Số tư liệu: 1045/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 28-6-2016
Tệp đính kèm: 1045/TCCB.pdf

----------

Tiếp nhận viên chức trúng tuyển

Số tư liệu: 1080/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 04-7-2016
Tệp đính kèm: 1080/TCCB.pdf

----------

Báo cáo nhu cầu đào tạo Sau Đại học giai đoạn 2016 - 2020

Số tư liệu: 848/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 27-5-2016
Tệp đính kèm: 848/TCCB.pdf

----------

Thông báo về việc kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 và thời gian nhận nhiệm sở (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

 Số tư liệu: 817/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2016
Tệp đính kèm: 817/TB.pdf

 ----------

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 455/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 20-5-2016
Tệp đính kèm: 455/QD.pdf

 ----------

Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm trong cơ sở giáo dục công lập

Số tư liệu: 816/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 20-5-2016
Tệp đính kèm: 816/TCCB.doc

 ----------

Thuyên chuyển công tác năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 745/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 11-5-2016
Tệp đính kèm: 745/TCCB.rar

 ----------

Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 740/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 09-5-2016
Tệp đính kèm: 740/TCCB.dpf

 ----------

THÔNG BÁO (26/4/2016)

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2015-2016. Sau thời gian niêm yết điểm xét tuyển và giải quyết thắc mắc, khiếu nại. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa công bố điểm xét tuyển được sắp xếp từ cao xuống thấp và đồng thời gửi sang Sở Nội vụ Khánh Hòa để thẩm định theo đúng kế hoạch.

1. Địa-lý.pdf

2. Giáo-dục-công-dân.pdf

3. Hóa-học.pdf

4. KHNN.pdf

5. Lịch-sử.pdf

6. Ngữ- văn.pdf

7. Sinh-học.pdf

8. Thể-dục.pdf

9. Tiếng-anh.pdf

10. Tin-học.pdf

11. Toán (THPT).pdf

12. Toán (THCS).pdf

13. Vật-lý.pdf

----------

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Số tư liệu: 645/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 26-4-2016
Tệp đính kèm: 645/TCCB.pdf

----------

Phiếu đánh giá tiết dạy các môn chung và môn Thể dục

Xem file đính kèm: Mon-chung.doc

Xem file đính kèm: Mon-The-duc.doc (Có sự thay đổi)

------------

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 sau khi bổ sung, điều chỉnh thông tin

Nội dung chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm: Danh-sach.pdf

----------

KHẨN

Ngày 22/3/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo số 412/TB-HĐTDVC về địa điểm khai mạc và tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo), trong đó:
- Thời gian khai mạc: 08h30 ngày 25/3/2016, nay điều chỉnh: 08h00 ngày 25/3/2016
- Các nội dung còn lại trong thông báo không thay đổi.
Riêng danh sách bổ sung thông tin đủ điều kiện dự thi sẽ thông báo vào lúc 14h00 ngày 24/3/2016 để người dự tuyển biết.

----------

Thông báo về địa điểm khai mạc và tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số tư liệu: 412/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành: 22-3-2016
Tệp đính kèm: 412/TB.pdf

----------

Danh sách ứng viên dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016

+ Để kịp thời gian theo quy định các ứng viên nộp bổ sung bằng bản scan gửi qua địa chỉ email: lbhai.khanhhoa@moet.edu.vn;
+ Thời gian nộp bổ sung: Hạt chót đến 17 giờ 00 ngày 23/3/2016. Những trường hợp nộp trễ và không bổ sung sẽ xóa khỏi danh sách tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo không chịu trách nhiệm cho những trường hợp này.
+ Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ - Điện thoại: 058.3822837.
Nội dung chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm:
Danh-sach.rar

----------

Cử công chức, viên chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ Tin học năm 2016

Số tư liệu: 226/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 24-02-2016
Tệp đính kèm: 226/TCCB.doc, Thong-bao.pdf

----------

Thông báo v/v tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số tư liệu: 172/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-02-2016
Tệp đính kèm:172/TB.rar

----------

Cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 GDQP-AN năm 2016, năm 2017

Số tư liệu: 144/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 28-01-2016
Tệp đính kèm: 144/TCCB.pdf

----------

Thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Số tư liệu: 91/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 20-01-2016
Tệp đính kèm: 91/TCCB.pdf

----------

Triển khai thực hiện chuyển đổi mã số, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 1583/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 08-12-2015
Tệp đính kèm: 1583/TCCB.pdf

 ----------

Triển khai thực hiện chuyển đổi mã số, xếp lương theo tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 1568/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 07-12-2015
Tệp đính kèm: 1568/TCCB.pdf

 ----------

Triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Số tư liệu: 1514/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 25-11-2015
Tệp đính kèm: 1514/TCCB.rar

 ----------

Hướng dẫn về đánh giá và phân loại công chức, viên chức hàng năm

Số tư liệu: 1675/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-12-2015
Tệp đính kèm: 1675/HD.pdf

 ----------

Thống kê và dự kiến bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên các bậc học

Số tư liệu: 1469/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 20-11-2015
Tệp đính kèm: 1469/TCCB.rar

 ----------

Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

Số tư liệu: 1418/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 11-11-2015
Tệp đính kèm: 1418/TCCB.pdf

 ----------

Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020

Số tư liệu: 1306/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 26-10-2015
Tệp đính kèm: 1306/TCCB.pdf

 ----------

Giấy mời Hội nghị triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Số tư liệu: 46/GM-SGDĐT
Ngày ban hành: 14-9-2015
Tệp đính kèm: 46/GM.pdf

 ----------

Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng năm 2015

Số tư liệu: 1027/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 08-9-2015
Tệp đính kèm: 1027/TCCB.pdf

 ----------

Thông báo Kết quả xét thuyên chuyển giáo viên năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 856/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 31-7-2015
Tệp đính kèm: 856/TB.pdf

 ----------

Báo cáo kết quả thực hiện NĐ số 19/2013/NĐ-CP

Số tư liệu: 796/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 15-7-2015
Tệp đính kèm: 796/TCCB.pdf

 ----------

Tham gia Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2015 do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức

Số tư liệu: 447/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 09-7-2015
Tệp đính kèm: 447/TCCB.pdf

 ----------

Báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Số tư liệu: 421/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 01-7-2015
Tệp đính kèm: 421/TCCB.pdf

----------

Nộp kết quả đề tài NCKHSPƯD, SKKN năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 317/SGDĐT-QLKH&HSSV
Ngày ban hành: 21-05-2015
Tệp đính kèm: 317/HSSV.pdf

  ----------

Thông báo về hồ sơ xin chuyển công tác năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 539/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-05-2015
Tệp đính kèm: 539/TB.rar

----------

Báo cáo về đội ngũ viên chức làm công tác y tế và kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Số tư liệu: 267/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 05-05-2015
Tệp đính kèm: 267/TCCB.pdf

 ----------

Triệu tập tập huấn chương trình PMIS và báo cáo thống kê

Số tư liệu: 248/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 22-04-2015
Tệp đính kèm: 248/TCCB.pdf

----------

Thực hiện báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và tiền lương công chức, viên chức năm 2014

Số tư liệu: 148/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 23-03-2015
Tệp đính kèm: 148/TCCB.rar

----------

Thống kê sinh viên, học viên tốt nghiệp tại ĐHSP Huế

Số tư liệu: 146/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 23-3-2015
Tệp đính kèm: 146/TCCB.pdf

----------

Thông báo nhận nhiệm sở đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển đợt 2 năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 252/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 20-3-2015
Tệp đính kèm: 252/TB.pdf

----------

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2014 – 2015 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 118/QĐ-SNV
Ngày ban hành: 18-3-2015
Tệp đính kèm: 118/SNV.pdf

----------

Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2015

Số tư liệu: 241/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-3-2015
Tệp đính kèm: 241/KH.pdf

---------- 

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian niêm yết danh sách trúng tuyển

Số tư liệu: 112 /TB-HĐXT
Ngày ban hành: 12-3-2015
Tệp đính kèm: 112/HĐXT.doc

---------- 

Thông báo số 3 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 75/TB-SGDĐT

Số tư liệu: 95/TB-HĐXTVC
Ngày ban hành: 28-01-2015
Tệp đính kèm: 95/TB.pdf

----------

Thông báo số 2 Về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2014 - 2015 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số tư liệu: 89/TB-HĐXTVC
Ngày ban hành: 27-01-2015
Tệp đính kèm: 89/TB.pdf, Danh_sach.xls

----------

 Triển khai thực hiện chuyên mục "Cùng em đến trường"

Số tư liệu: 59/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 19-01-2015
Tệp đính kèm: 59/TCCB.pdf

----------

 Triệu tập Hội nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm năm 2014

Số tư liệu: 17/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 14-01-2015
Tệp đính kèm: 17/TCCB.pdf

----------

Đăng ký đào tạo văn bằng 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Số tư liệu: 18/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 09-01-2015
Tệp đính kèm: 18/TCCB.pdf

----------

Báo cáo thống kê năm học 2014-2015, xác định và đăng ký chỉ tiêu năm 2015

Số tư liệu: 1688/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29-12-2014
Tệp đính kèm: 1688/KHTC.pdf

----------

Báo cáo định kỳ năm 2014

Số tư liệu: 1686/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 29-12-2014
Tệp đính kèm: 1686/TCCB.pdf

----------

Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng lương năm 2014 và xét nâng lương năm 2015 đối với công chức, viên chức và nhân viên

Số tư liệu: 1685/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 29-12-2014
Tệp đính kèm: 1685/TCCB.pdf

----------

 Triển khai kế hoạch tập huấn phần mềm PMIS qua mạng

Số tư liệu: 1564/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 03-12-2014
Tệp đính kèm: 1564/TCCB.pdf

----------

Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

Số tư liệu: 1550/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 26-11-2014
Tệp đính kèm: 1550/TCCB.pdf, Bieu_mau.rar

----------

Thông báo lịch khai giảng các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực QLHC nhà nước và nghiệp vụ QLGD

Số tư liệu: 802/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 12-11-2014
Tệp đính kèm: 802/TCCB.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian hội nghị giao ban công tác tổ chức cán bộ

Số tư liệu: 794/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 07-11-2014
Tệp đính kèm: 794/TCCB.pdf

----------

Thông báo Kế hoạch tập huấn phần mềm PMIS qua mạng

Số tư liệu: 789/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 06-11-2014
Tệp đính kèm: 789/TCCB.pdf

----------

Triệu tập hội nghị giao ban công tác tổ chức cán bộ

Số tư liệu: 785/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 785/TCCB.pdf

----------

Triệu tập lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực QLHC nhà nước và nghiệp vụ QLGD

Số tư liệu: 757/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 30-10-2014
Tệp đính kèm: 757/TCCB.pdf

 ----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12012231
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn