HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

9. PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN-CHUYÊN NGHIỆP

Tên văn bản

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 25/3/2018

Số tư liệu: 305/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 23-02-2018
Tệp đính kèm: 305/TXCN.pdf, Đơn đăng ký dự thi: Dang-ky.xls

----------

Huy động học sinh tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018

Số tư liệu: 262/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 12-02-2018
Tệp đính kèm: 262/TXCN.pdf

----------

Tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hoà nhân dịp Xuân Mậu Tuất

Số tư liệu: 111/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-01-2018
Tệp đính kèm: 111/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 29/10/2017

Số tư liệu: 1910/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-9-2017
Tệp đính kèm: 1910/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với GDTX

Số tư liệu: 1879/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 15-9-2017
Tệp đính kèm: 1879/TXCN.pdf

----------

Mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia, thi KHKT, đạt thủ khoa, đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Số tư liệu: 1617/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 15-8-2017
Tệp đính kèm: 1617/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 dành cho cán bộ cốt cán

Số tư liệu: 222/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 05-7-2017
Tệp đính kèm: 222/TXCN.pdf

----------

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017

Số tư liệu: 1254/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-6-2017
Tệp đính kèm: 1254/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ BDTX kể từ năm học 2017-2018

Số tư liệu: 1097/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 30-5-2017
Tệp đính kèm: 1097/TXCN.rar

----------

Hướng dẫn triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018

Số tư liệu: 1068/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 26-5-2017
Tệp đính kèm: 1068/TXCN.pdf

----------

Nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy định ĐKXT ĐH, CĐSP năm 2017

Số tư liệu: 1018/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-5-2017
Tệp đính kèm: 1018/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX CBQL năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1000/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-5-2017
Tệp đính kèm: 1000/TXCN.pdf

----------

Bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDTX&HN năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 406/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-3-2017
Tệp đính kèm: 406/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn "Tiếp bước trường thi" năm 2017

Số tư liệu: 358/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 03-3-2017
Tệp đính kèm: 358/TXCN.pdf

----------

Tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 336/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 02-3-2017
Tệp đính kèm: 336/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 09/4/2017

Số tư liệu: 296/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 24-02-2017
Tệp đính kèm: 296/TXCN.pdf

----------

Tổ chức các kỳ thi TOEFL, TOEIC tại Khánh Hòa

Số tư liệu: 214/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 10-02-2017
Tệp đính kèm: 214/TXCN.pdf

----------

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh người dân tộc thiểu số

Số tư liệu: 193/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-02-2017
Tệp đính kèm: 193/TXCN.pdf

----------

Tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện đạt các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020

Số tư liệu: 167/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 167/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra việc quản lý, tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

Số tư liệu: 166/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 166/TXCN.pdf

----------

Huy động học sinh tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2017

Số tư liệu: 18/SGDĐT-GDTXCN     
Ngày ban hành: 17-01-2017
Tệp đính kèm: 18/TXCN.pdf

----------

Tổ chức buổi gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu

Số tư liệu: 400/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-12-2016
Tệp đính kèm: 400/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B, C khóa ngày 27/11/2016

Số tư liệu: 1878/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 02-11-2016
Tệp đính kèm: 1878/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDCN

Số tư liệu: 1824/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 26-10-2016
Tệp đính kèm: 1824/TXCN.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian hoàn thành số liệu và kiểm tra công nhận xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2016

Số tư liệu: 1736/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-10-2016
Tệp đính kèm: 1736/TXCN.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian hoàn thành số liệu và kiểm tra công nhận xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2016

Số tư liệu: 1598/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 23-9-2016
Tệp đính kèm: 1598/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với GDTX

Số tư liệu: 1557/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-9-2016
Tệp đính kèm: 1557/TXCN.pdf

----------

Tổ chức các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh JETSET

Số tư liệu: 1058/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-9-2016
Tệp đính kèm: 1058/GDTX.pdf

----------

Mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thủ khoa, đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Số tư liệu: 229/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 17-8-2016
Tệp đính kèm: 229/GDTX.pdf

----------

Mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học

Số tư liệu: 1312/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-8-2016
Tệp đính kèm: 1312/GDTX.pdf

----------

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Số tư liệu: 1234/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 27-7-2016
Tệp đính kèm: 1234/GDTX.pdf

----------

Triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 đối với GDCN

Số tư liệu: 191/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-7-2016
Tệp đính kèm: 191/GDTX.pdf

----------

Điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 

Số tư liệu: 1179/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 1179/GDTX.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 28/8/2016

Số tư liệu: 1165/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-7-2016
Tệp đính kèm: 1165/GDTX.pdf, Đơn-đăng-kí.xls

----------

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Số tư liệu: 1109/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 08-7-2016
Tệp đính kèm: 1109/GDTX.pdf

----------

Tập huấn cập nhật phần mềm quản lý số liệu XMC, PCGD và hướng dẫn hồ sơ kiểm tra công nhận đạt chuẩn XMC, PCGD

Số tư liệu: 168/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 04-7-2016
Tệp đính kèm: 168/GDTX.pdf

----------

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Số tư liệu: 1010/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-6-2016
Tệp đính kèm: 1010/GDTX.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai kế hoạch bồi dưỡng CBQL và giáo viên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 992/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-6-2016
Tệp đính kèm: 992/GDTX.pdf

----------

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDCN

 Số tư liệu: 923/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 07-6-2016
Tệp đính kèm: 923/GDTX.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDTX&HN năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 788/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 16-5-2016
Tệp đính kèm: 788/GDTX.pdf

----------

 Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 12/6/2016

Số tư liệu: 767/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 12-5-2016
Tệp đính kèm: 767/TXCN

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2016

Số tư liệu: 681/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 04-5-2016
Tệp đính kèm: 681/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ BDTX cho giáo viên và CBQL năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 634/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-4-2016
Tệp đính kèm: 634/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra công tác làm hồ sơ thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Số tư liệu: 630/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-4-2016
Tệp đính kèm: 630/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016

Số tư liệu: 552/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 06-4-2016
Tệp đính kèm: 552/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Số tư liệu: 515/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 31-3-2016
Tệp đính kèm: 515/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 08/5/2016

Số tư liệu: 516/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 31-3-2016
Tệp đính kèm: 516/TXCN.pdf

----------

Huy động học sinh tham gia chương trình tư vấn "Tiếp bước trường thi" năm 2016

Số tư liệu: 42/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 01-3-2016
Tệp đính kèm: 42/TXCN.pdf

----------

Đăng ký mua tài liệu về kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016

Số tư liệu: 261/SGDĐT-GDTX-CN
Ngày ban hành: 29-02-2016
Tệp đính kèm: 261/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 27/3/2016

Số tư liệu: 245/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 25-02-2016
Tệp đính kèm: 245/TXCN.pdf

----------

Tổ chức Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"

Số tư liệu: 33/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 24-02-2016
Tệp đính kèm: 33/TXCN.pdf

----------

Huy động học sinh tham gia chương trình Đưa trường học đến thí sinh

Số tư liệu: 17/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 03-02-2016
Tệp đính kèm: 17/TXCN.pdf

----------

Huy động học sinh tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2016

Số tư liệu: 11/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-01-2016
Tệp đính kèm: 11/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 28/02/2016

Số tư liệu: 66/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-01-2016
Tệp đính kèm: 66/TXCN.pdf
Mẫu đơn đăng ký dự thi: Mau-don.xls

---------- 

Báo cáo thống kê năm học 2015 - 2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

Số tư liệu: 79/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-01-2016
Tệp đính kèm: 79/TXCN.pdf

----------

Thông báo buổi gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa nhân dịp đón Xuân Bính Thân 2016

Số tư liệu: 19/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 11-01-2016
Tệp đính kèm: 19/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2016

Số tư liệu: 1722/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 31-12-2015
Tệp đính kèm: 1722/TXCN.pdf

----------

Báo cáo tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học năm 2015

Số tư liệu: 1673/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-12-2015
Số tư liệu: 1673/BC.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 17/01/2016

Số tư liệu: 1600/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 10-12-2015
Tệp đính kèm: 1600/TXCN.pdf

----------

Báo cáo kết quả TS năm 2015 và kế hoạch TS TCCN năm 2016

Số tư liệu: 1562/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 04-12-2015
Tệp đính kèm: 1562/TXCN.pdf

---------- 

Mời họp về tình hình tổ chức hoạt động của các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học

Số tư liệu: 683/SGDDT-GDTXCN
Ngày ban hành: 24-11-2015
Tệp đính kèm: 683/TXCN.pdf

----------

Sinh hoạt chuyên môn các trường cao đẳng, trung cấp nghề năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1483/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 23-11-2015
Tệp đính kèm: 1483/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa cho giáo viên cốt cán các ngành học

Số tư liệu: 1470/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-11-2015
Tệp đính kèm: 1470/TXCN.pdf

----------

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"

Số tư liệu: 1310/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 26-10-2015
Tệp đính kèm: 1310/TXCN.pdf

----------

 Kế hoạch tập huấn giáo viên THPT làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho cá nhân và tư vấn hướng nghiệp cho nhóm lớn

Số tư liệu: 1226/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-10-2015
Tệp đính kèm: 1226/TXCN.pdf

----------

 Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 08/11/2015

Số tư liệu: 640/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 07-10-2015
Tệp đính kèm: 640/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 18/10/2015

Số tư liệu: 610/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-9-2015
Tệp đính kèm: 610/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX

Số tư liệu: 1093/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-9-2015
Tệp đính kèm: 1093/TXCN.rar

----------

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý các trung tâm HTCĐ

Số tư liệu: 1097/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-9-2015
Tệp đính kèm: 1097/TXCN

----------

Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Số tư liệu: 1098/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-9-2015
Tệp đính kèm: 1098/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015"

Số tư liệu: 1056/SGDĐT-GDTXCN.pdf
Ngày ban hành: 14-9-2015
Tệp đính kèm: 1056/TXCN.pdf

----------

Triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015

Số tư liệu: 956/SGDĐT-GDTXCN 
Ngày ban hành: 25-8-2015
Tệp đính kèm: 956/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh - Năm 2015

Số tư liệu: 938/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-8-2015
Tệp đính kèm: 938/TXCN.pdf

----------

Mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thủ khoa, đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Số tư liệu: 523/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-8-2015
Tệp đính kèm: 523/TXCN.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX

Số tư liệu: 511/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 14-8-2015
Tệp đính kèm: 511/TXCN.pdf

----------

Tập huấn giáo viên về Khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc

Số tư liệu: 466/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-7-2015
Tệp đính kèm: 466/TXCN.pdf

----------

Tập huấn cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên về tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX

Số tư liệu: 458/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 16-7-2015
Tệp đính kèm: 458/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 dành cho cán bộ cốt cán

Số tư liệu: 433/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 06-7-2015
Tệp đính kèm: 433/TXCN.pdf

----------

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015

Số tư liệu: 388/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-06-2015
Tệp đính kèm: 388/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 12/7/2015

Số tư liệu: 378/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 16-6-2015
Tệp đính kèm: 378/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 26/7/2015

Số tư liệu: 370/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 15-6-2015
Tệp đính kèm: 370/TXCN.pdf

----------

Tập huấn vận động hướng dẫn người dân sử dụng Internet tại Thư viện - các điểm bưu điện văn hóa xã/phường và sử dụng phần mềm quản lý các trung tâm HTCĐ

Số tư liệu: 356/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-06-2015
Tệp đính kèm: 356/TXCN.pdf

----------

Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng kinh phí của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 3327/CB
Ngày ban hành: 03-06-2015
Tệp đính kèm: 3327/CB.pdf

----------

 Hướng dẫn báo cáo tổng kết GDTX năm học 2014 - 2015 đối với các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học

Số tư liệu: 532/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 15-5-2015
Tệp đính kèm: 532/TXCN.pdf

----------

Thành lập Hội Khuyến học tại các đơn vị trực thuộc

Số tư liệu: 292/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 12-5-2015
Tệp đính kèm: 292/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện công tác BDTX và triển khai nhiệm vụ BDTX năm 2015

Số tư liệu: 507/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 12-5-2015
Tệp đính kèm: 507/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo tổng kết GDTX năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 492/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 492/TXCN.pdf

----------

Học viên ngoài độ tuổi học tại các lớp phổ cập bậc trung học phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh

Số tư liệu: 470/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 04-05-2015
Tệp đính kèm: 457/TXCN.pdf

----------

 Đăng ký mua tài liệu tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN năm 2015

Số tư liệu: 163/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 26-03-2015
Tệp đính kèm: 163/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 12/4/2015

Số tư liệu: 106/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 10-3-2015
Tệp đính kèm: 106/TXCN.pdf

----------

Học viên ngoài độ tuổi học tại các lớp phổ cập bậc trung học xã Cam Bình, TP. Cam Ranh

Số tư liệu: 110/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 02-02-2015
Tệp đính kèm: 110/TXCN.pdf

----------

 Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 01/03/2015

Số tư liệu: 25/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-01-2015
Tệp đính kèm: 25/TXCN.pdf

----------

Thông báo buổi gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015

Số tư liệu: 07/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 06-01-2015
Tệp đính kèm: 07/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 01/02/2015

Số tư liệu: 19/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-01-2015
Tệp đính kèm: 19/GDTXCN.pdf

----------

Tham dự "Ngày hội hướng nghiệp-Ngày mở lần VIII, năm 2015" tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Số tư liệu: 05/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 05-01-2015
Tệp đính kèm: 05/TXCN.pdf

----------

Số tư liệu: 924/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 23-12-2014
Tệp đính kèm: 924/TXCN.pdf

----------

 Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 18/01/2015

Số tư liệu: 900/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-12-2014
Tệp đính kèm: 900/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra Học kỳ I năm học 2014-2015 đối với ngành học Giáo dục thường xuyên

Số tư liệu: 869/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 01-12-2014
Tệp đính kèm: 869/TXCN.pdf

----------

Báo cáo kết quả TS năm 2014 và kế hoạch TS TCCN năm 2015

Số tư liệu: 1555/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 28-11-2014
Tệp đính kèm: 1555/TXCN.rar

 ----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra việc quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Số tư liệu: 821/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-11-2014
Tệp đính kèm: 821/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động và xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1516/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-11-2014
Tệp đính kèm: 1516/TXCN.pdf

----------

Sơ kết 2 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"

Số tư liệu: 1513/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-11-2014
Tệp đính kèm: 1513/TXCN.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
11646543
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn