HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

7. PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Tên văn bản

Tập huấn dạy học môn Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giở lên lớp cấp tiểu học

Số tư liệu: 48/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-02-2019
Tệp đính kèm: 48/GDTH.pdf

----------

Thông báo kết quả Sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" lần thứ 11 dành cho học sinh tiểu học, năm 2018

Số tư liệu: 180/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-02-2019
Tệp đính kèm: 180/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Hội thi Tiết đọc thư viện cấp tỉnh năm học 2018-2019

Số tư liệu: 50/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-01-2019
Tệp đính kèm: 50/GDTH.pdf

----------

Góp ý nội dung về giáo dục người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi

Số tư liệu: 13/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-01-2019
Tệp đính kèm: 13/GDTH.pdf

----------

Phân phối sao Recorder và kèn Pianica cho các trường tiểu học tổ chức Câu lạc bộ sao Recorder

Số tư liệu: 43/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-01-2019
Tệp đính kèm: 43/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá định kì cuối học kì I cấp tiểu học

Số tư liệu: 2580/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-12-2018
Tệp đính kèm: 2580/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn kế hoạch chuyển hình thức dạy học theo mô hình VNEN về hình thức dạy học hiện hành

Số tư liệu: 2539/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-12-2018
Tệp đính kèm: 2539/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình VNEN cấp tiểu học

Số tư liệu: 2423/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-11-2018
Tệp đính kèm: 2423/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai Câu lạc bộ sáo Recoder trong trường tiểu học

Số tư liệu: 2333/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-11-2018
Tệp đính kèm: 2333/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Sân chơi "Ý tưởng Trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 2143/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-10-2018
Tệp đính kèm: 2143/GDTH.pdf

----------

Tập huấn nâng cao năng lực sử dụng sáo Recoder trong dạy học Âm nhạc ở trường tiểu học

Số tư liệu: 421/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-10-2018
Tệp đính kèm: 421/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 2064/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-10-2018
Tệp đính kèm: 2064/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá học sinh khuyết tật cấp tiểu học

Số tư liệu: 2044/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-10-2018
Tệp đính kèm: 2044/GDTH.pdf

----------

Tập huấn Phương pháp tổ chức Hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học

Số tư liệu: 389/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-10-2018
Tệp đính kèm: 389/GDTH.pdf

-----------

Điều chỉnh nội dung hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1950/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-9-2018
Tệp đính kèm: 1950/GDTH.pdf

-----------

Triển khai chương trình dạy sáo Recorder trong trường tiểu học năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1910/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-9-2018
Tệp đính kèm: 1910/GDTH.pdf

-----------

Thu thập thông tin giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019 - 2020

Số tư liệu: 1911/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-9-2018
Tệp đính kèm: 1911/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức chuyên đề về công tác thư viện trong trường tiểu học

Số tư liệu: 1880/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-9-2018
Tệp đính kèm: 1880/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1826/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-09-2018
Tệp đính kèm: 1826/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ XMC-PCGD năm 2018

Số tư liệu: 332/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 30-08-2018
Tệp đính kèm: 332/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ GD Mầm non và GD Tiểu học năm học 2018-2019

Số tư liệu: 329/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-08-2018
Tệp đính kèm: 329/GDTH.pdf

----------

Triển khai giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1741/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-08-2018
Tệp đính kèm: 1741/GDTH.pdf

----------

Chuẩn bị năm học 2018-2019 đối với cấp tiểu học

Số tư liệu: 1652/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-8-2018
Tệp đính kèm: 1652/GDTH.pdf

-----------

Triển khai phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng"

Số tư liệu: 1590/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 02-8-2018
Tệp đính kèm: 1590/GDTH.pdf

-----------

Kế hoạch kiểm tra các lớp tập nói Tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1

Số tư liệu: 1369/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-7-2018
Tệp đính kèm: 1369/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn cách tính điểm bài KTĐK môn Tiếng Việt cấp Tiểu học

Số tư liệu: 1588/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 02/8/2018
Tệp đính kèm: 1588/GDTH.pdf

----------

Tổ chức tập huấn sáo Recorder trong dạy học Âm nhạc ở trường tiểu học

Số tư liệu: 294/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 02/8/2018
Tệp đính kèm: 294/GDTH.pdf

----------

Báo cáo cơ sở vật chất giáo dục tiểu học

Số tư liệu: 1488/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-7-2018
Tệp đính kèm: 1488/GDTH.pdf

-----------

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện mô hình trường học mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 1130/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-5-2018
Tệp đính kèm: 1130/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức dạy tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1 trong hè 2018

Số tư liệu: 924/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-5-2018
Tệp đính kèm: 924/GDTH.pdf

-----------

Phối hợp thực hiện công tác kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017

Số tư liệu: 713/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-4-2018
Tệp đính kèm: 713/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức tập huấn dạy học Tin học cấp tiểu học

Số tư liệu: 615/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 30-3-2018
Tệp đính kèm: 615/GDTH.pdf

-----------

Thay đổi thời gian tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 598/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-3-2018
Tệp đính kèm: 598/GDTH.pdf

-----------

Sơ kết thí điểm dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực

Số tư liệu: 550/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-3-2018
Tệp đính kèm: 550/GDTH.pdf

-----------

Báo cáo đánh giá thực trạng công tác TBDH

Số tư liệu: 543/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-3-2018
Tệp đính kèm: 543/GDTH.pdf

-----------

Thông báo bộ sách giáo khoa sử dụng trong Mô hình trường học mới

Số tư liệu: 537/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-3-2018
Tệp đính kèm: 537/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn/hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22

Số tư liệu: 85/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-3-2018
Tệp đính kèm: 85/GDTH.pdf

-----------

Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 450/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-3-2018
Tệp đính kèm: 450/GDTH.pdf

-----------

Tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2

Số tư liệu: 28/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-02-2018
Tệp đính kèm: 28/GDTH.pdf

-----------

Tập huấn nâng cao nâng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về phương pháp dạy học tích cực

Số tư liệu: 403/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-12-2017
Tệp đính kèm: 403/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn đánh giá định kì cuối học kì I cấp tiểu học

Số tư liệu: 2586/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-12-2017
Tệp đính kèm: 2586/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn tổ chức Olympic môn học cho học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2530/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-12-2017
Tệp đính kèm: 2530/GDTH.pdf

-----------

Thông báo kết quả cuộc thi "Ý tưởng Trẻ thơ" lần thứ 10 dành cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 2410/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-11-2017
Tệp đính kèm: 2410/GDTH.pdf

-----------

Bổ sung sách mới cho thư viện trường học từ năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2333/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-11-2017
Tệp đính kèm: 2333/GDTH.pdf

-----------

Thay đổi thời gian tổ chức Chuyên đề "Nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp"

Số tư liệu: 2278/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-11-2017
Tệp đính kèm: 2278/GDTH.pdf

-----------

Thực hiện phòng ngừa ngộ độc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục tiểu học

Số tư liệu: 2268/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-11-2017
Tệp đính kèm: 2268/GDTH.pdf

-----------

 Tổ chức Chuyên đề "Nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp"

Số tư liệu: 2252/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-11-2017
Tệp đính kèm: 2252/GDTH.pdf

-----------

Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh

Số tư liệu: 2248/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-10-2017
Tệp đính kèm: 2248/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh


Số tư liệu: 2225/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-10-2017
Tệp đính kèm: 2225/GDTH.pdf

-----------

Triển khai thực hiện Kế hoạch dạy tiếng Anh cấp tiểu học

Số tư liệu: 2170/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-10-2017
Tệp đính kèm: 2170/GDTH.pdf

-----------

Xóa tên trong danh sách các trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Số tư liệu: 2214/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-10-2017
Tệp đính kèm: 2214/GDTH.pdf

-----------

Thu thập thông tin xây dựng đề án môn Tin học cấp tiểu học

Số tư liệu: 2132/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-10-2017
Tệp đính kèm: 2132/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện thành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2131/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-10-2017
Tệp đính kèm: 2131/GDTH.pdf

-----------

Thao dự Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho HS tiểu học vùng DTTS

Số tư liệu: 312/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-10-2017
Tệp đính kèm: 312/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm tiểu học giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2016/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-10-2017
Tệp đính kèm: 2016/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch dạy tiếng Anh cấp tiểu học

Số tư liệu: 297/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-9-2017
Tệp đính kèm: 297/GDTH.pdf

-----------

Hỗ trợ trẻ khuyết tật hòa nhập tại các trường mầm non, tiểu học

Số tư liệu: 1914/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-9-2017
Tệp đính kèm: 1914/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn tổ chức Hội thảo giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1850/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-9-2017
Tệp đính kèm: 1850/GDTH.pdf

-----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 285/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-9-2017
Tệp đính kèm: 285/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1782/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-9-2017
Tệp đính kèm: 1782/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ GD Mầm non và GD Tiểu học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 278/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-8-2017
Tệp đính kèm: 278/GDTH.pdf

-----------

Triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm học 2017-2018

Số tư liệu: 1747/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-8-2017
Tệp đính kèm: 1747/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm cấp tiểu học

Số tư liệu: 1720/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 30-8-2017
Tệp đính kèm: 1720/GDTH.pdf

-----------

Triển khai giáo dục ATGT cho HS tiểu học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1719/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 30-8-2017
Tệp đính kèm: 1719/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn công tác xây dựng văn hóa đọc trong trường tiểu học

Số tư liệu: 1694/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-5-2017
Tệp đính kèm: 1694/GDTH.pdf

-----------

Báo cáo số liệu trường, lớp và kế hoạch triển khai thực hiện mô mình trường học mới năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo

Số tư liệu: 1692/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-5-2017
Tệp đính kèm: 1692/GDTH.pdf

-----------

Giới thiệu bộ sách "Đề kiểm tra định kì cấp tiểu học" theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 1682/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 24-8-2017
Tệp đính kèm: 1682/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện thí điểm sách học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực cấp tiểu học

Số tư liệu: 1673/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-8-2017
Tệp đính kèm: 1673/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn công tác tập huấn và thực hiện tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới trong năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1655/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-8-2017
Tệp đính kèm: 1655/GDTH.pdf

-----------

Thay đổi thời gian hội thảo nội dung bồi dưỡng học sinh các lớp chất lượng cao ở cấp tiểu học

Số tư liệu: 268/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-8-2017
Tệp đính kèm: 268/GDTH.pdf

-----------

Rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới

Số tư liệu: 1630/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-8-2017
Tệp đính kèm: 1630/GDTH.pdf

-----------

Thu thập thông tin giáo viên tiếng Anh tiểu học

Số tư liệu: 1606/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-8-2017
Tệp đính kèm: 1606/GDTH.pdf

-----------

Chuẩn bị năm học 2017 - 2018 đối với cấp tiểu học

Số tư liệu: 1589/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-8-2017
Tệp đính kèm: 1589/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức hội thảo nội dung bồi dưỡng học sinh các lớp chất lượng cao ở cấp tiểu học

Số tư liệu: 257/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-8-2017
Tệp đính kèm: 257/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm

Số tư liệu: 1566/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-8-2017
Tệp đính kèm: 1566/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn hồ sơ công tác PCGDTH năm 2017

Số tư liệu: 1521/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-7-2017
Tệp đính kèm: 1522/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức tập huấn công tác thư viện và xây dựng văn hóa đọc trong trường tiểu học

Số tư liệu: 247/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-7-2017
Tệp đính kèm: 247/GDTH.pdf

-----------

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp tiểu học

Số tư liệu: 239/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 24-7-2017
Tệp đính kèm: 239/GDTH.pdf

-----------

Tổ chức tập huấn sử dụng thí điểm sách Mĩ thuật mới

Số tư liệu: 1469/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 24-7-2017
Tệp đính kèm: 1469/GDTH.pdf

-----------

Tham dự lớp tập huấn "Quản lý hành vi trẻ tự kỷ" hè 2017

Số tư liệu: 230/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-7-2017
Tệp đính kèm: 230/GDTH.pdf

-----------

Phân phối áp phích "Ba phút thay đổi nhận thức" thuộc Dự án Bữa ăn học đường

Số tư liệu: 1365/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-7-2017
Tệp đính kèm: 1365/GDTH.pdf

-----------

Thông tin sách giả trên thị trường

Số tư liệu: 1357/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-7-2017
Tệp đính kèm: 1357/GDTH.pdf

-----------

Kế hoạch kiểm tra các lớp dạy TCTV từ 3-5 tuổi người DTTS và lớp tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1

Số tư liệu: 1335/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-7-2017
Tệp đính kèm: 1335/GDTH.pdf

-----------

Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 213/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-6-2017
Tệp đính kèm: 213/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 1144/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-6-2017
Tệp đính kèm: 1144/GDTH.pdf

----------

Thông báo tài liệu BDTX cấp tiểu học

Số tư liệu: 1136/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-6-2017
Tệp đính kèm: 1136/GDTH.pdf

----------

Thay đổi địa điểm tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên dạy các lớp tập nói tiếng Việt trong hè cho trẻ DTTS chuẩn bị vào lớp 1

Số tư liệu: 190/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-5-2017
Tệp đính kèm: 190/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn công tác BDTX cho giáo viên và cán bộ quản lý trường tiểu học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1064/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-5-2017
Tệp đính kèm: 1064/GDTH.pdf

----------

Họp về công tác chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học

Số tư liệu: 179/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-5-2017
Tệp đính kèm: 179/GDTH.pdf

----------

Cử giáo viên tham dự tập huấn quản lý hành vi trẻ tự kỷ

Số tư liệu: 167/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-5-2017
Tệp đính kèm: 167/GDTH.pdf

----------

Tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy các lớp tập nói tiếng Việt trong hè cho trẻ DTTS chuẩn bị vào lớp 1


Số tư liệu: 163/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-5-2017
Tệp đính kèm: 163/GDTH.pdf

----------

Sử dụng tài liệu dạy học Tin học cấp tiểu học

Số tư liệu: 921/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-5-2017
Tệp đính kèm: 921/GDTH.pdf

----------

Tổ chức dạy tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1 trong hè 2017

Số tư liệu: 897/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-5-2017
Tệp đính kèm: 897/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 895/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-5-2017
Tệp đính kèm: 895/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 847/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-5-2017
Tệp đính kèm: 847/GDTH.pdf

----------

Nhận xét, đánh giá tài liệu dạy học Tin học cấp tiểu học

Số tư liệu: 741/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-4-2017
Tệp đính kèm: 741/GDTH.pdf

----------

Thí điểm tài liệu dạy học môn Mĩ thuật cấp tiểu học

Số tư liệu: 726/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-4-2017
Tệp đính kèm: 726/GDTH.pdf

----------

Tổ chức triển khai Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học lần thứ 10

Số tư liệu: 725/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-4-2017
Tệp đính kèm: 725/GDTH.pdf

----------

Dạy bổ trợ tiếng Anh ở cấp tiểu học với giáo viên bản ngữ

Số tư liệu: 684/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 684/GDTH.pdf

----------

Tổ chức dạy học tiếng Anh 4 tiết/tuần ở cấp tiểu học

Số tư liệu: 683/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 683/GDTH.pdf

----------

Tham gia Hội giao lưu tìm hiểu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 681/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 681/GDTH.pdf

----------

Báo cáo công tác Bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học

Số tư liệu: 673/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 673/GDTH.pdf

----------

Triển khai Chương trình tặng sữa Cô gái Hà Lan Fristi cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 634/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-4-2017
Tệp đính kèm: 634/GDTH.pdf

----------

Lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 548/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-3-2017
Tệp đính kèm: 548/GDTH.pdf

----------

Xóa tên trong danh sách các trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Số tư liệu: 524/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-3-2017
Tệp đính kèm: 524/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

 

Số tư liệu: 523/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-3-2017
Tệp đính kèm: 523/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch phúc tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 522/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-3-2017
Tệp đính kèm: 522/GDTH.pdf

----------

Thông báo tạm hoãn lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 475/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-3-2017
Tệp đính kèm: 475/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 71/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-3-2017
Tệp đính kèm: 71/GDTH.pdf

----------

Tham dự Giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia dành cho giáo viên và học sinh tiểu học

Số tư liệu: 375/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-3-2017
Tệp đính kèm: 375/GDTH.pdf

----------

Triển khai Chương trình tặng sữa Cô gái Hà Lan Fristi cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 374/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-3-2017
Tệp đính kèm: 374/GDTH.pdf

----------

Triển khai phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng"

Số tư liệu: 350/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-3-2017
Tệp đính kèm: 350/GDTH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức Giao lưu "Vở sạch - Chữ đẹp" dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 232/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16-02-2017
Tệp đính kèm: 232/GDTH.pdf

----------

Tham gia Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 169/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 169/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học

Số tư liệu: 132/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-02-2017
Tệp đính kèm: 132/GDTH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo về thí điểm dạy tiếng Anh tiểu học với giáo viên nước ngoài

Số tư liệu: 09/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-01-2017
Tệp đính kèm: 09/GDTH.pdf

----------

Mời tham dự Hội thảo về thí điểm dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại trường tiểu học

Số tư liệu: 07/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-01-2017
Tệp đính kèm: 07/GDTH.pdf

----------

Tập huấn ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 04/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-01-2017
Tệp đính kèm: 04/GDTH.pdf

----------

Thí điểm tổ chức dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh

Số tư liệu: 02/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-01-2017
Tệp đính kèm: 02/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn bổ sung về chuyên môn trong Mô hình trường học mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 2219/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-12-2016
Tệp đính kèm: 2219/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX cho cán bộ quản lý cấp tiểu học

Số tư liệu: 2212/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-12-2016
Tệp đính kèm: 2212/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 408/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-12-2016
Tệp đính kèm: 408/GDTH.pdf

----------

Thông báo các trường tiểu học đạt chuẩn QG đủ thời hạn 5 năm

Số tư liệu: 2113/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-12-2016
Tệp đính kèm: 2113/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện Kế hoạch 6503/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 2072/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-12-2016
Tệp đính kèm: 2072/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá định kì cuối học kì I cấp tiểu học

Số tư liệu: 2068/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-12-2016
Tệp đính kèm: 2068/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn nhập số liệu EQMS năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2062/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-12-2016
Tệp đính kèm: 2062/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức Hội Giao lưu "Vở sạch - Chữ đẹp" dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2050/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-12-2016
Tệp đính kèm: 2050/GDTH.pdf

----------

Phối hợp, tổ chức thực hiện điều tra người khuyết tật năm 2016

Số tư liệu: 1978/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-11-2016
Tệp đính kèm: 1978/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Dạy học môn Tiếng Việt trong mô hình trường học mới"

Số tư liệu: 361/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-11-2016
Tệp đính kèm: 361/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện quy định về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 1925/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-11-2016
Tệp đính kèm: 1925/GDTH.pdf

----------

Giới thiệu bộ sách Ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học

Số tư liệu: 343/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-11-2016
Tệp đính kèm: 343/GDTH.pdf

----------

Tập huấn đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 337/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-11-2016
Tệp đính kèm: 337/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn xây dựng Thư viện đạt chuẩn, tiên tiến và xuất sắc trong trường tiểu học

Số tư liệu: 1841/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-10-2016
Tệp đính kèm: 1841/GDTH.pdf

----------

Cử người tham gia Ban nghiệp vụ thư viện trường tiểu học cấp tỉnh

Số tư liệu: 323/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-10-2016
Tệp đính kèm: 323/GDTH.pdf

 ----------

Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì I cấp tiểu học

Số tư liệu: 1834/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-10-2016
Tệp đính kèm: 1834/GDTH.pdf

 ----------

Tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1800/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-10-2016
Tệp đính kèm: 1800/GDTH.pdf

 ----------

Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số

Số tư liệu: 1722/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-10-2016
Tệp đính kèm: 1722/GDTH.pdf

 ----------

Chuẩn bị cho tập huấn về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 1691/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-10-2016
Tệp đính kèm: 1691/GDTH.pdf

 ----------

Định hướng tổ chức thực hiện về chuyên môn cho các lớp chất lượng cao trong trường tiểu học

Số tư liệu: 1642/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-10-2016
Tệp đính kèm: 1642/GDTH.pdf

 ----------

Kế hoạch làm việc và hỗ trợ chuyên môn cho các trường mở rộng VNEN

Số tư liệu: 1626/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-9-2016
Tệp đính kèm: 1626/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi ở tiểu học cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1621/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-9-2016
Tệp đính kèm: 1621/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1578/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-9-2016
Tệp đính kèm: 1578/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai công tác luân chuyển sách năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1527/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-9-2016
Tệp đính kèm: 1527/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn công tác huy động trẻ khuyết tật ra lớp, giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cấp mầm non và cấp tiểu học

Số tư liệu: 1489/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-9-2016
Tệp đính kèm: 1489/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai thực hiện phần mềm Quản lý trường tiểu học

Số tư liệu: 1285/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-8-2016
Tệp đính kèm: 1285/GDTH.pdf

 ----------

Tập huấn "Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức lớp học trong mô hình trường học mới" năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 207/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-7-2016
Tệp đính kèm: 207/GDTH.pdf

 ----------

Tập huấn báo cáo viên cốt cán PP-BTNB năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 206/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-7-2016
Tệp đính kèm: 206/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai giáo dục ATGT cho HS tiểu học năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1256/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-7-2016
Tệp đính kèm: 1256/GDTH.pdf

 ----------

Tổ chức TCTV cho học sinh chuẩn bị vào học lớp 2 mô hình trường học mới năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1247/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 1247/GDTH.pdf

 ----------

Chuẩn bị năm học 2016 - 2017 đối với cấp tiểu học

Số tư liệu: 1243/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 1243/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở Tiểu học trong năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1240/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 1240/GDTH.pdf

 ----------

Trang bị bàn ghế 02 chỗ ngồi cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 1146/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-7-2016
Tệp đính kèm: 1146/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai hoạt động trường học an toàn trong phòng, chống thiên tai và các rủi ro khác

Số tư liệu: 1138/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-7-2016
Tệp đính kèm: 1138/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn tập huấn VNEN cho các trường tiểu học mở rộng trong năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1067/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-7-2016
Tệp đính kèm: 1067/GDTH.pdf

 ----------

Kế hoạch kiểm tra các lớp dạy tập nói Tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1

Số tư liệu: 1065/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 30-6-2016
Tệp đính kèm: 1065/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức lớp BDTX trong hè năm 2016 cho CBQL cấp tiểu học

Số tư liệu: 1052/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-6-2016
Tệp đính kèm: 1052/GDTH.pdf

 ----------

Thực hiện phần mềm EQMS và triển khai Trường học kết nối, Quản lý dữ liệu trường tiểu học

Số tư liệu: 814/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-5-2016
Tệp đính kèm: 814/GDTH.pdf

 ----------

Phối hợp thực hiện khảo sát thực hiện đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 793/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-5-2016
Tệp đính kèm: 793/GDTH.pdf

 ----------

Dạy tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS chuẩn bị vào lớp 1 trong hè 2016

Số tư liệu: 778/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16-5-2016
Tệp đính kèm: 778/GDTH.pdf

 ----------

Kế hoạch thu hồ sơ quyết toán kinh phí quý II/2016 các trường tham gia Dự án VNEN

Số tư liệu: 771/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-5-2016
Tệp đính kèm: 771/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 769/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-5-2016
Tệp đính kèm: 769/GDTH.pdf

 ----------

Học tập kinh nghiệm Mô hình trường học mới tại các tỉnh phía Bắc

Số tư liệu: 710/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-5-2016
Tệp đính kèm: 710/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 682/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-5-2016
Tệp đính kèm: 682/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam

Số tư liệu: 672/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-4-2016
Tệp đính kèm: 672/GDTH.pdf

----------

Tổ chức đánh giá định kì cuối năm học cấp tiểu học

Số tư liệu: 617/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-4-2016
Tệp đính kèm: 617/GDTH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức Giao lưu các trường VNEN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 582/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-4-2016
Tệp đính kèm: 582/GDTH.pdf

----------

Tập huấn các hiệu trưởng trường tiểu học về mô hình VNEN

Số tư liệu: 98/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-4-2016
Tệp đính kèm: 98/GDTH.pdf

----------

Phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tác động năm thứ ba Dự án GPE-VNEN

Số tư liệu: 562/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-4-2016
Tệp đính kèm: 562/GDTH.pdf

----------

Tham gia cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 554/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-4-2016
Tệp đính kèm: 554/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Chuyên đề "Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tiểu học"

Số tư liệu: 432/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-3-2016
Tệp đính kèm: 432/GDTH.pdf

---------- 

Hướng dẫn đánh giá 3 năm thực hiện Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam

Số tư liệu: 431/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-3-2016
Tệp đính kèm: 431/GDTH.pdf

----------

Hỗ trợ tổ chức Chung kết Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"
Số tư liệu: 416/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-3-2016
Tệp đính kèm: 416/GDTH.pdf

----------

Tham gia giao lưu và phối hợp tổ chức Chung kết Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Số tư liệu: 413/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-3-2016
Tệp đính kèm: 413/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch giám sát và thu hồ sơ quyết toán kinh phí các trường thực hiện VNEN

Số tư liệu: 409/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-3-2016
Tệp đính kèm: 409/GDTH.pdf

----------

Tập huấn cốt cán về triển khai "Trường học kết nối" và quản lý dữ liệu GDTH qua mạng thông tin trực tuyến

Số tư liệu: 375/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-3-2016
Tệp đính kèm: 375/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn mở lớp chất lượng cao trong trường tiểu học

Số tư liệu: 355/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-3-2016
Tệp đính kèm: 355/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Giao lưu các trường VNEN cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 326/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-3-2016
Tệp đính kèm: 326/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn chuẩn bị mở rộng VNEN năm học 2016-2017

Số tư liệu: 325/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-3-2016
Tệp đính kèm: 325/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị mở rộng các trường tiểu học thực hiện VNEN

Số tư liệu: 254/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-02-2016
Tệp đính kèm: 254/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị mở lớp chất lượng cao trong trường tiểu học

Số tư liệu: 253/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-02-2016
Tệp đính kèm: 253/GDTH.pdf

----------

Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị giáo viên dạy giỏi

Số tư liệu: 64/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-01-2016
Tệp đính kèm: 64/GDTH.pdf

----------

Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại

Số tư liệu: 37/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-01-2016
Tệp đính kèm: 37/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn chuyên môn Mô hình trường học mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 34/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-01-2016
Tệp đính kèm: 34/GDTH.pdf

----------

Tham gia Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1731/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-12-2015
Tệp đính kèm: 1731/GDTH.pdf

----------

Thông báo hủy kiểm tra công tác PCGDTHĐĐT

Số tư liệu: 737/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-12-2015
Tệp đính kèm: 737/GDTH.pdf

----------

Đón Bộ GDĐT kiểm tra công tác PCGDTHĐĐT

Số tư liệu: 736/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-12-2015
Tệp đính kèm: 736/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề hoạt động giáo dục Thủ công-Kĩ thuật trong mô hình VNEN

Số tư liệu: 1672/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 24-12-2015
Tệp đính kèm: 1672/GDTH.pdf

----------

Gia hạn Cuộc thi video về mô hình VNEN cấp trường

Số tư liệu: 1671/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-12-2015
Tệp đính kèm: 1671/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch giám sát và thu hồ sơ quyết toán kinh phí các trường tham gia VNEN quý IV/2015

Số tư liệu: 1618/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16-12-2015
Tệp đính kèm: 1618/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 1617/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16-12-2015
Tệp đính kèm: 1617/GDTH.pdf

----------

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên tiểu học về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trường học

Số tư liệu: 707/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-12-2015
Tệp đính kèm: 707/GDTH.pdf

---------- 

Hướng dẫn khai thác, sử dụng những tiết giảng mẫu theo SGK Tiếng Anh tiểu học trên mạng internet

Số tư liệu: 1576/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-12-2015
Tệp đính kèm: 1576/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp tiểu học

Số tư liệu: 700/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-12-2015
Tệp đính kèm: 700/GDTH.pdf

----------

Báo cáo tình hình thực hiện phần mềm phổ cập giáo dục

Số tư liệu: 1533/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 30-11-2015
Tệp đính kèm: 1533/GDTH.pdf

----------

Giao ban chuyên môn VNEN

Số tư liệu: 687/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 30-11-2015
Tệp đính kèm: 687/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề dạy học Tiếng Anh trong mô hình VNEN

Số tư liệu: 1532/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 30-11-2015
Tệp đính kèm: 1532/GDTH.pdf

----------

Mở rộng Mô hình trường học mới năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1527/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 27-11-2015
Tệp đính kèm: 1527/GDTH.pdf

----------

Báo cáo cuối học kì và cuối năm học cấp tiểu học

Số tư liệu: 1526/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 27-11-2015
Tệp đính kèm: 1526/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" dành cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1468/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 20-11-2015
Tệp đính kèm: 1468/GDTH.pdf

----------

Phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tác động năm thứ ba Dự án GPE-VNEN

Số tư liệu: 1423/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-11-2015
Tệp đính kèm: 1423/GDTH.pdf

----------

Cuộc thi video về mô hình VNEN

Số tư liệu: 1422/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-11-2015
Tệp đính kèm: 1422/GDTH.pdf

----------

 Kiện toàn các tổ chuyên môn tiểu học cấp tỉnh

Số tư liệu: 1403/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-11-2015
Tệp đính kèm: 1403/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và cấp kinh phí Dự án VNEN năm 2016

Số tư liệu: 1388/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-11-2015
Tệp đính kèm: 1388/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục thể chất trong VNEN"

Số tư liệu: 1326/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-10-2015
Tệp đính kèm: 1326/GDTH.pdf

----------

 Thông báo kết quả cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" lần thứ 8

Số tư liệu: 1312/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-10-2015
Tệp đính kèm: 1312/GDTH.pdf

----------

 Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục Âm nhạc" trong mô hình trường học mới

Số tư liệu: 651/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-10-2015
Tệp đính kèm: 651/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục đạo đức" trong mô hình trường học mới

Số tư liệu: 1304/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-10-2015
Tệp đính kèm: 1304/GDTH.pdf

----------

Triệu tập tập huấn PP-BTNB năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 641/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-10-2015
Tệp đính kèm: 641/GDTH.pdf

----------

Thực hiện chuyên đề "Tổ chức lớp học trong mô hình trường học mới"

Số tư liệu: 636/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-10-2015
Tệp đính kèm: 636/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch kiểm tra, giám sát các trường tham gia VNEN

Số tư liệu: 1118/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-9-2015
Tệp đính kèm: 1118/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2015 - 2015

Số tư liệu: 1088/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-9-2015
Tệp đính kèm: 1088/GDTH.pdf

---------- 

Báo cáo tình hình tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Số tư liệu: 592/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-9-2015
Tệp đính kèm: 592/GDTH.pdf

----------

Triển khai mở rộng thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Số tư liệu: 1059/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-9-2015
Tệp đính kèm: 1059/GDTH.pdf

----------

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 582/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-9-2015
Tệp đính kèm: 582/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện giảng dạy thực hành kĩ năng sống cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 989/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-9-2015
Tệp đính kèm: 989/GDTH.pdf

----------

 Hướng dẫn thực hiện giảng dạy môn Thể dục cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 983/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-9-2015
Tệp đính kèm: 983/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 982/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-9-2015
Tệp đính kèm: 982/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề phương pháp dạy học Mĩ thuật mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 543/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-9-2015
Tệp đính kèm: 543/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 545/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-9-2015
Tệp đính kèm: 545/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tạm thời dạy học môn Giáo dục lối sống lớp 5 cho các trường VNEN

Số tư liệu: 961/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-8-2015
Tệp đính kèm: 961/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp tiểu học

Số tư liệu: 534/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-8-2015
Tệp đính kèm: 534/GDTH.pdf

----------

Điểu chỉnh tài liệu dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học

Số tư liệu: 952/SGDĐT-GDTH
Ngày banh hành: 25-8-2015
Tệp đính kèm: 952/GDTH.pdf

----------

Triển khai giáo dục ATGT cho HS tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 950/SGDĐT-GDTH
Ngày banh hành: 25-8-2015
Tệp đính kèm: 950/GDTH.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian điều tra cập nhật, kiểm tra công nhận PCGDTH đúng độ tuổi năm 2015

Số tư liệu: 533/SGDĐT-GDTH
Ngày banh hành: 25-8-2015
Tệp đính kèm: 533/GDTH.pdf

----------

Triệu tập tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học

Số tư liệu: 518/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-8-2015
Tệp đính kèm: 518/GDTH.pdf

----------

Chuẩn bị năm học 2015 - 2016 đối với cấp tiểu học

Số tư liệu: 883/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-8-2015
Tệp đính kèm: 883/GDTH.pdf

----------

 Hướng dẫn lập hồ sơ PCGDTH đúng độ tuổi năm 2015

Số tư liệu: 868/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-8-2015
Tệp đính kèm: 868/GDTH.pdf

----------

Triệu tập tập huấn phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 482/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-8-2015
Tệp đính kèm: 482/GDTH.pdf

----------

Tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học theo mô hình VNEN năm học 2015 - 2016 cấp trường

Số tư liệu: 804/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-7-2015
Tệp đính kèm: 804/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tập huấn VNEN cho các trường tiểu học mở rộng trong năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 794/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-7-2015
Tệp đính kèm: 794/GDTH.pdf

----------

Chuẩn bị cho tập huấn mở rộng Mô hình trường học mới

Số tư liệu: 449/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-7-2015
Tệp đính kèm: 449/GDTH.pdf

----------

Tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học theo Mô hình VNEN năm học 2015 - 2016 cấp cụm tỉnh

Số tư liệu: 409/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-06-2015
Tệp đính kèm: 409/GDTH.pdf

----------

Triển khai giảng dạy thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 721/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-06-2015
Tệp đính kèm: 721/GDTH .pdf

----------

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi "Viết về Trường học mới"

Số tư liệu: 399/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-06-2015
Tệp đính kèm: 399/GDTH.pdf

----------

Tổ chức TCTV cho học sinh chuẩn bị vào học lớp 2 chương trình VNEN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 596/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-05-2015
Tệp đính kèm: 596/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn nội dung BDTX cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 574/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27/5/2015
Tệp đính kèm: 574/GDTH.pdf

----------

Dạy tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS chuẩn bị vào lớp 1 trong hè 2015

Số tư liệu: 551/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-05-2015
Tệp đính kèm: 551/GDTH.pdf

----------

Khai thác, sử dụng thư viện câu hỏi phần mềm trực tuyến phục vụ dạy-học, kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn tiếng Anh tiểu học

Số tư liệu: 287/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 287/GDTH.pdf

----------

Tham gia Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Số tư liệu: 284/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 284/GDTH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức sơ kết 01 năm thí điểm dạy "Thực hành kĩ năng sống" trong trường tiểu học

Số tư liệu: 278/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-05-2015
Tệp đính kèm: 278/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 268/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-05-2015
Tệp đính kèm: 268/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học

Số tư liệu: 468/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-05-2015
Tệp đính kèm: 468/GDTH.pdf

----------

Sơ kết 01 năm thí điểm dạy "Thực hành kỹ năng sống" trong trường tiểu học

Số tư liệu: 433/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-04-2015
Tệp đính kèm: 433/GDTH.pdf

----------

Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

Số tư liệu: 416/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-04-2015
Tệp đính kèm: 416/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 395/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-04-2015
Tệp đính kèm: 395/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX tiểu học năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 388/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-04-2015
Tệp đính kèm: 388/GDTH.pdf

----------

Tổ chức triển khai Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học lần thứ 8

Số tư liệu: 389/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-4-2015
Tệp đính kèm: 389/GDTH.pdf

----------

Tổ chức đánh giá định kì cuối năm học cấp tiểu học

Số tư liệu: 385/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-4-2015
Tệp đính kèm: 385/GDTH.pdf

----------

Kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ giáo dục tiểu học và nắm tình hình thực hiện VNEN

Số tư liệu: 202/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-4-2015
Tệp đính kèm: 202/GDTH.pdf

----------

Nắm tình hình triển khai thực hiện chuyên môn Mô hình trường học mới

Số tư liệu: 201/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-4-2015
Tệp đính kèm: 201/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch làm việc với các trường tham gia VNEN

Số tư liệu: 191/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 02-04-2015
Tệp đính kèm: 191/GDTH.pdf

----------

Chuẩn bị cho tham dự kì thi giải Toán trên Internet cấp toàn quốc

Số tư liệu: 169/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-03-2015
Tệp đính kèm: 169/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 160/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-03-2015
Tệp đính kèm: 160/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục Thủ công - Kĩ thuật trong VNEN"

Số tư liệu: 127/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-03-2015
Tệp đính kèm: 127/GDTH.pdf

----------

Cấp phát đĩa CD bài hát "Trường học mới sáng niềm tin"

Số tư liệu: 126/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-3-2015
Tệp đính kèm: 126/GDTH.pdf

----------

Thu hồ sơ quyết toán kinh phí Dự án VNEN 2014

Số tư liệu: 97/SGDĐT-GDTH   
Ngày ban hành: 06-3-2015
Tệp đính kèm: 97/GDTH.pdf

----------

Điều chỉnh một số quy định về cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư

Số tư liệu: 98/SGDĐT-GDTH   
Ngày ban hành: 06-3-2015
Tệp đính kèm: 98/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 229/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-3-2015
Tệp đính kèm: 229/GDTH.pdf

----------

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh an toàn giao thông với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư

Số tư liệu: 164/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-02-2015
Tệp đính kèm: 164/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 cho trẻ em

Số tư liệu: 148/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-2-2015
Tệp đính kèm: 148/GDTH .pdf

----------

Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 35/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-01-2015
Tệp đính kèm: 35/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn dạy thí điểm tài liệu Giáo dục lối sống lớp 5 các trường VNEN

Số tư liệu: 57/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-01-2015
Tệp đính kèm: 57/GDTH.pdf

----------

Tổng hợp đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT

Số tư liệu: 09/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-01-2015
Tệp đính kèm: 09/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục đạo đức trong VNEN"

Số tư liệu: 08/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-01-2015
Tệp đính kèm: 08/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch giám sát các trường thực hiện VNEN quý IV/2014

Số tư liệu: 930/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-12-2014
Tệp đính kèm: 930/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá định kỳ theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 1679/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-12-2014
Tệp đính kèm: 1679/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn chuẩn bị mở rộng VNEN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1678/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-12-2014
Tệp đính kèm: 1678/GDTH.pdf

----------

Phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tác động năm thứ hai Dự án GPE-VNEN

Số tư liệu: 1629/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-12-2014
Tệp đính kèm: 1629/GDTH.pdf, DS_Khao_sat.xls

----------

Tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 903/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-12-2014
Tệp đính kèm: 903/GDTH.pdf

----------

Hội thảo /Tập huấn Tăng cường năng lực quản lý cho các Trường phòng GD-ĐT huyện (thị xã/TP)

Số tư liệu: 899/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-12-2014
Tệp đính kèm: 899/GDTH.pdf

----------

Triển khai giảng dạy mĩ thuật cấp tiểu học theo phương pháp mới

Số tư liệu: 1588/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-12-2014
Tệp đính kèm: 1588/GDTH.pdf

----------

Đánh giá, góp ý tài liệu Hướng dẫn học môn Tiếng Việt trong chương trình VNEN

Số tư liệu: 876/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-12-2014
Tệp đính kèm: 876/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị mở rộng các trường tiểu học thực hiện VNEN

Số tư liệu: 864/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-12-2014
Tệp đính kèm: 864/SGDĐT-GDTH

----------

Nắm tình hình thực hiện chuyên môn Mô hình trường học mới

Số tư liệu: 863/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-12-2014
Tệp đính kèm: 863/SGDĐT-GDTH

----------

Hoãn tổ chức hội thảo công cụ hỗ trợ thống kê chất lượng giáo dục tiểu học

Số tư liệu: 862/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-12-2014
Tệp đính kèm: 862/SGDĐT-GDTH

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục Mĩ thuật trong VNEN"

Số tư liệu: 857/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-11-2014
Tệp đính kèm: 857/SGDĐT-GDTH

----------

Hội thảo công cụ hỗ trợ thống kê chất lượng giáo dục tiểu học

Số tư liệu: 858/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-11-2014
Tệp đính kèm: 858/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 826/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-11-2014
Tệp đính kèm: 826/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn điều chỉnh một số nội dung về giảng dạy môn Thể dục cấp tiểu học năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1524/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-11-2014
Tệp đính kèm: 1524/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 1472/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-11-2014
Tệp đính kèm: 1472/GDTH.pdf

----------

Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, "sân chơi" trí tuệ

Số tư liệu: 1473/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-11-2014
Tệp đính kèm: 1473/GDTH.pdf

----------

Tập huấn về phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Số tư liệu: 783/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 783/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học

Số tư liệu: 1459/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 1459/GDTH.pdf

----------

Tổ chức cuộc thi viết về Trường học mới VNEN

Số tư liệu: 782/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 782/GDTH.pdf

----------

Mời báo cáo viên lớp tập huấn phương pháp dạy học Mĩ thuật mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 781/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 781/GDTH.pdf

----------

Tập huấn phương pháp dạy học Mĩ thuật mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 777/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 777/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 776/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-11-2014
Tệp đính kèm: 776/GDTH.pdf

----------

Đánh giá tình hình thực hiện Dự án VNEN năm 2014 của ban QLDA trung ương

Số tư liệu: 765/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-10-2014
Tệp đính kèm: 765/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục Âm nhạc trong VNEN"

Số tư liệu: 764/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-10-2014
Tệp đính kèm: 764/GDTH.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12012243
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn