HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

5. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tên văn bản

Kỳ thi Olympic năm 2019 do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức

Số tư liệu: 118/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 21-01-2019
Tệp đính kèm: 118/KTKD.pdf

-----------

Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Số tư liệu: 2456/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 28/11/2018
Tệp đính kèm: 2456/KT&KĐ.pdf

-----------

Thay đổi ngày tổ chức Tập huấn Phần mềm CSDL ngành giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 415/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 09/10/2018
Tệp đính kèm: 415/KT&KĐ.rar

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1992/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 02/10/2018
Tệp đính kèm: 1992/KT&KĐ.pdf

-----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018 - 2019
Số tư liệu: 1983/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 01/10/2018
Tệp đính kèm: 1983/KT&KĐ.pdf

-----------

Thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Số tư liệu: 1542/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/7/2018
Tệp đính kèm: 1542/TB.pdf

-----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1410/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 10-7-2018
Tệp đính kèm: 1410/KT&KĐ.pdf

-----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1301/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 25-6-2018
Tệp đính kèm: 1301/KT&KĐ.pdf

-----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1278/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 20-6-2018
Tệp đính kèm: 1278/KT&KĐ.pdf

-----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 8, 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1277/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 20-6-2018
Tệp đính kèm: 1277/KT&KĐ.pdf
Danh sách trúng tuyển: DS.xls

-----------

Mời họp triển khai công tác đánh giá ngoài năm học 2017-2018 và các đoàn đánh giá ngoài đợt 1

Số tư liệu: 238/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 06-02-2018
Tệp đính kèm: 238/KTKD.pdf

-----------

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 2699/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 29-12-2017
Tệp đính kèm: 2699/KTKD.pdf

-----------

Tham dự cuộc họp về phương thức tuyển sinh vào lớp 10

Số tư liệu: 2558/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 11-12-2017
Tệp đính kèm: 2558/KTKD.pdf

-----------

Thông báo kết quả thi HSG THPT cấp tỉnh năm 2017

Số tư liệu: 2266/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 03-11-2017
Tệp đính kèm: 2266/KTKD.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2017-2018

Số tư liệu: 2135/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 19-10-2017
Tệp đính kèm: 2135/KTKD.pdf

-----------

Hướng dẫn bổ sung Kỳ thi chọn HSG THCS cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1874SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 15-9-2017
Tệp đính kèm: 1874/KTKD.pdf

-----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1824SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 11-9-2017
Tệp đính kèm: 1824/KTKD.pdf

-----------

Tuyển sinh vào lớp 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1624/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 16-8-2017
Tệp đính kèm: 1624/KTKD.pdf
Phiếu xét tuyển: Phieu.doc
Danh sách đăng ký: danh-sach.xls

-----------

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Số tư liệu: 229/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 12-7-2017
Tệp đính kèm: 229/KTKD.pdf

-----------

Bổ sung nguyện vọng vào lớp 10 chuyên Tin học và thời gian nộp đơn xin phúc khảo bài thi

Số tư liệu: 1337/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 06-7-2017
Tệt đính kèm: 1337/KTKD.pdf

-----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2017-2018

Số tư liệu: 1336/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 06-7-2017
Tệt đính kèm: 1336/KTKD.pdf

-----------

Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Số tư liệu: 1189/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 12-6-2017
Tệt đính kèm: 1189/KTKD.pdf

-----------

Thông báo địa điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Số tư liệu: 986/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 17-5-2017
Tệt đính kèm: 986/KTKD.pdf

-----------

Thông báo học sinh THCS đạt giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 805/SGDĐT-KT&KĐ    
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 805/KTKD.pdf

-----------

Thông báo học sinh THPT đạt giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 804/SGDĐT-KT&KĐ    
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 804/KTKD.pdf

-----------

Kết quả thi học sinh giỏi năm học 2016 - 2017

Xem điểm học sinh giỏi lớp 8

Xem điểm học sinh giỏi lớp 9

Xem điểm học sinh giỏi lớp 12

----------

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018

Số tư liệu: 487/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 487/KTKD.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017

Số tư liệu: 488/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 488/KTKD.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Số tư liệu: 486/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 486/KTKD.pdf, Phiếu-đăng-ký.doc

----------

Xét tốt nghiệp THCS năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 485/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 485/KTKD.pdf

----------

Tham dự hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018

Số tư liệu: 83/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 83/KTKD.doc

----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018

Số tư liệu: 425/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 425/KTKD.pdf

----------

Điều chỉnh, hướng dẫn bổ sung kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 417/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 417/KTKD.pdf

----------

Cuộc thi Olympic Vật lý 2017 do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Tổ chức

Số tư liệu: 234/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 16-02-2017
Tệp đính kèm: 234/KTKD.pdf

----------

Tổ chức học tập Qui chế thi THPT quốc gia 2017

Số tư liệu: 221/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 14-02-2017
Tệp đính kèm: 221/KTKD.pdf

----------

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2101/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 12-12-2016
Tệp đính kèm: 2101/KTKD.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1754/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 19-10-2016
Tệp đính kèm: 1754/KT&KD.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1753/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 19-10-2016
Tệp đính kèm: 1753/KT&KD.pdf

----------

Mời tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 298/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 10-10-2016
Tệp đính kèm: 298/KT&KD.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1480/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 06-9-2016
Tệp đính kèm: 1480/KT.pdf

----------

Triển khai hệ thống Quản lý trường học SMAS và VnEdu

Số tư liệu: 1467/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 01-9-2016
Tệp đính kèm: 1467/KT.pdf

----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1131/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 13-7-2016
Tệp đính kèm: 1131/KT.pdf

----------

Bổ sung nguyện vọng vào lớp 10 chuyên Tin học

Số tư liệu: 1116/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 11-7-2016
Tệp đính kèm: 1116/KT.pdf

----------

Hướng dẫn bổ sung công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2016

 ----------

Số tư liệu: 1038/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 28-6-2016
Tệp đính kèm: 1038/KTKD.pdf

----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 971/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 14-6-2016
Tệp đính kèm: 971/KTKD.pdf

----------

Số liệu đăng ký dự tuyển lớp 10 năm học 2016 - 2017 tính đến hết giai đoạn 1 kết thúc vào ngày 25/5/2016 (Đăng ký nguyện vọng lần thứ I)

Tệp đính kèm: So-lieu-dang-ky.xls 

----------

Sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 806/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 19-5-2016
Tệp đính kèm: 806/KTKD.pdf

----------

Học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 711/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 05-5-2016
Tệp đính kèm: 711/KTKD.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia năm 2016

Số tư liệu: 448/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 30-3-2016
Tệp đính kèm: 448/KTKD.pdf

 ----------

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 444/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 30-3-2016
Tệp đính kèm: 444/KTKD.pdf

 ----------

Hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2016-lần thứ nhất và tập huấn phần mềm quản lý thi

Số tư liệu: 436/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 28-3-2016
Tệp đính kèm: 436/KT&KD.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1028/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 08-9-2015
Tệp đính kèm: 1028/KTKD.rar

 ----------

Triển khai thực hiện Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 1343/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 30-10-2015
Tệp đính kèm: 1343/KTKD.pdf

 ----------

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Phạm Văn Đồng năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 970/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 31-8-2015
Tệp đính kèm: 970/KTKD.doc
Don_dang_ky.doc

 ----------

Tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin ĐKXT và nộp phiếu đăng ký thay đổi nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng năm 2015

Số tư liệu: 909/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 14-8-2015
Tệp đính kèm: 909/KTKD.pdf

 ----------

Quyết định về việc điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 Trường THPT Phạm Văn Đồng

Số tư liệu: 747/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 03-8-2015
Tệp đính kèm: 747/QD.pdf, Danh_sach.xls

 ----------

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Phạm Văn Đồng năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 812/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 21-7-2015
Tệp đính kèm: 812/KTKD.pdf, Mau_don.doc

 ----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 811/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 21-7-2015
Tệp đính kèm: 811/KTKD.pdf

 ----------

Bổ sung nguyện vọng    vào lớp 10 chuyên Tin học

Số tư liệu: 687/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 16-06-2015
Tệp đính kèm: 687/KTKD.pdf

 ----------

 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2015-2016

Số tư liệu: 678/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 15-06-2015
Tệp đính kèm: 678/KTKD.doc

 ----------

 Thông báo địa điểm đặt điểm thi, chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Số tư liệu: 343/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 01-06-2015
Tệp đính kèm: 343/KTKD.pdf

----------

Thông báo địa điểm đặt hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 324/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 25-05-2015
Tệp đính kèm: 324/KTKD.pdf

----------

Hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2015 - lần thứ hai

Số tư liệu: 309/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 19-05-2015
Tệp đính kèm: 309/KTKD.pdf

----------

Phát thưởng năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 305/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 18-05-2015
Tệp đính kèm: 305/KTKD.pdf

----------

Hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2015 - lần thứ nhất và tập huấn phần mềm quản lý thi

Số tư liệu: 170/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 27-03-2015
Tệp đính kèm: 170/KTKD.pdf

----------

Làm chứng minh nhân dân cho học sinh, học viên các đơn vị

Số tư liệu: 121/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 16-3-2015
Tệp đính kèm: 121/KTKD.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12012229
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn