HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

2. THANH TRA SỞ

Tên văn bản

Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 47/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 08-01-2019
Tệp đính kèm: 47/KL.pdf

-----------

Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn

Số tư liệu: 2612/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 19-12-2018
Tệp đính kèm: 2612/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra Về việc thanh tra chuyên ngành Trường THPT Hermann Gmeiner

Số tư liệu: 2568/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 17-12-2018
Tệp đính kèm: 2568/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra Về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Tô Văn Ơn

Số tư liệu: 2541/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 11-12-2018
Tệp đính kèm: 2541/KL.pdf

-----------

Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành Trường THPT Trần Cao Vân

Số tư liệu: 2422/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 26-11-2018
Tệp đính kèm: 2422/KL.pdf

-----------

Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Sơn và các cơ sở giáo dục TH & THCS Thành Sơn, PTDTNT Khánh Sơn; Tiểu học Thị trấn Tô Hạp; Mầm non Anh Đào, Mầm non Sao Mai

Số tư liệu: 2421/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 26-11-2018
Tệp đính kèm: 2421/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra Về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Trần Quý Cáp

Số tư liệu: 2371/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 21-11-2018
Tệp đính kèm: 2371/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh và các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, Phổ thông Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh; Tiểu học Khánh Bình, Tiểu học Thị trấn Khánh Vĩnh, Mầm non Trầm Hương, Mầm non Sao Mai

Số tư liệu: 2244/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 31-10-2018
Tệp đính kèm: 2244/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính Trường Trung học Phổ thông Khánh Sơn

Số tư liệu: 2089/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 15-10-2018
Tệp đính kèm: 2089/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính Trung tâm GDTX-HN Cam Lâm

Số tư liệu: 882/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 03-5-2018
Tệp đính kèm: 882/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ

Số tư liệu: 760/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-4-2018
Tệp đính kèm: 760/KL.pdf

-----------

Kết luận Thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm và các cơ sở giáo dục: Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, Trung học cơ sở Quang Trung; Tiểu học Cam Hải Đông, Tiểu học Cam Thành Bắc; Mầm non Mai Vàng, Mầm non Hoa Hồng

Số tư liệu: 345/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 27-02-2018
Tệp đính kèm: 345/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra lại Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu

Số tư liệu: 37/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 08-01-2018
Tệp đính kèm: 37/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp Khánh Vĩnh

Số tư liệu: 2682/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 27-11-2017
Tệp đính kèm: 2682/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa và cơ sở giáo dục Trung học cơ sở Đào Duy Từ, Trung học cơ sở Hùng Vương; Tiểu học Ninh Giang, Tiểu học Ninh Hiệp 3; Mầm non Ninh Giang và Mầm non Hoa Sữa

Số tư liệu: 2372/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 17-11-2017
Tệp đính kèm: 2372/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu

Số tư liệu: 2314/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-11-2017
Tệp đính kèm: 2314/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo

Số tư liệu: 2270/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 03-11-2017
Tệp đính kèm: 2270/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh và các cơ sở giáo dục: Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, Trung học cơ sở Nguyễn Du; Trung học cơ sở Chu Văn An; Tiểu học Cam Thành Nam, Tiểu học Cam Phước Đông 2, Tiểu học Cam Linh 1; Mầm non Cam Thành Nam, Mầm non Cam Phước Đông, Mầm non Cam Linh

Số tư liệu: 2283/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 06-11-2017
Tệp đính kèm: 2283/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính đối với Trường Trung học phổ thông Trần Bình Trọng

Số tư liệu: 2171/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-10-2017
Tệp đính kèm: 2171/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự

Số tư liệu: 1121/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-10-2017
Tệp đính kèm: 1121/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự

Số tư liệu: 1030/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2017
Tệp đính kèm: 1030/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu

Số tư liệu: 1029/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2017
Tệp đính kèm: 1029/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân

Số tư liệu: 1028/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2017
Tệp đính kèm: 1028/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng

Số tư liệu: 1027/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2017
Tệp đính kèm: 1027/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề Trường Trung học phổ thông Trần Bình Trọng

Số tư liệu: 1026/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2017
Tệp đính kèm: 1026/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học

Số tư liệu: 1025/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2017
Tệp đính kèm: 1025/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai

Số tư liệu: 1024/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2017
Tệp đính kèm: 1024/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng

Số tư liệu: 1023/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-5-2017
Tệp đính kèm: 1023/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam - Singapore

Số tư liệu: 558/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 29-3-2017
Tệp đính kèm: 558/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng

Số tư liệu: 400/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 08-3-2017
Tệp đính kèm: 400/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng

Số tư liệu: 399/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 08-3-2017
Tệp đính kèm: 399/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân

Số tư liệu: 309/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-02-2016
Tệp đính kèm: 309/KL.pdf

-----------

Thông báo triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng

Số tư liệu: 251/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 20-02-2017
Tệp đính kèm: 251/TB.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh

Số tư liệu: 2208/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 27-12-2016
Tệp đính kèm: 2208/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh và các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở Mê Linh, Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Vạn Lương 1, Tiểu học Vạn Thắng 2, Mầm non Vạn Lương, Mầm non Thị Trấn Vạn Giã và Mầm non Vạn Thắng

Số tư liệu: 2159/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 20-12-2016
Tệp đính kèm: 2159/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính đối với Trường THPT Nguyễn Trãi

Số tư liệu: 2147/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-12-2016
Tệp đính kèm: 2147/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Khánh Sơn

Số tư liệu: 2146/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-12-2016
Tệp đính kèm: 2146/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Diên Khánh và các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, Trung học cơ sở Trần Quang Khải, Tiểu học Diên Sơn 2, Tiểu học Diên Điền, Mầm non Diên Sơn và Mầm non Diên Điền

Số tư liệu: 1901/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 07-11-2016
Tệp đính kèm: 1901/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính đối với Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi

Số tư liệu: 1844/SGDĐT-TTS
Ngày ban hành: 28-10-2016
Tệp đính kèm: 1844/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Dân lập Nguyễn Thiệt Thuật

Số tư liệu: 1744/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-10-2016
Tệp đính kèm: 1744/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính đối với Trường PTDTNT tỉnh

Số tư liệu: 1743/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-10-2016
Tệp đính kèm: 1743/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính đối với Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ

Số tư liệu: 1804/SGDĐT-TTS
Ngày ban hành: 18-10-2016
Tệp đính kèm: 1804/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi

Số tư liệu: 1739/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-10-2016
Tệp đính kèm: 1739/KL.pdf

-----------

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 về công tác pháp chế

Số tư liệu: 1541/SGDĐT-TTS
Ngày ban hành: 15-9-2016
Tệp đính kèm: 1541/TTS.pdf

-----------

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1005/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 07-9-2016
Tệp đính kèm: 1005/QD.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa và các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, Trung học cơ sở Nguyễn Phan Vinh; Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái; Tiểu học Ninh Vân, Tiểu học Ninh Quang Số

Số tư liệu: 762/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-5-2016
Tệp đính kèm: 762/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Số tư liệu: 761/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-5-2016
Tệp đính kèm: 761/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai

Số tư liệu: 747/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 11-5-2016
Tệp đính kèm: 747/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Ninh Hòa

Số tư liệu: 542/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 05-4-2016
Tệp đính kèm: 542/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường THPT Tôn Đức Thắng

Số tư liệu: 439/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 29-3-2016
Tệp đính kèm: 439/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Diên Khánh

Số tư liệu: 414/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 22-03-2016
Tệp đính kèm: 414/KL.pdf

-----------

Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 408/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 21-03-2016
Tệp đính kèm: 408/KH.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Số tư liệu: 210/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 19-02-2016
Tệp đính kèm: 210/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm

Số tư liệu: 189/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 17-02-2016
Tệp đính kèm: 189/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học

Số tư liệu: 188/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 17-02-2016
Tệp đính kèm: 188/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông iSchool Nha Trang

Số tư liệu: 108/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 25-01-2016
Tệp đính kèm: 108/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GDĐT Khánh Sơn và các cơ sở giáo dục THCS Sơn Bình; TH&THCS Ba Cụm Nam; TH Sơn Bình; TH Sơn Lâm; MN Vành Khuyên, MN Phong Lan, MN Sơn Ca.

Số tư liệu: 1697/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-12-2015
Tệp đính kèm: 1697/KL.pdf

-----------

Số tư liệu: 1636/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-12-2015
Tệp đính kèm: 1636/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường Phổ thông DTNT Khánh Sơn

Số tư liệu: 1601/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 11-12-2015
Tệp đính kèm: 1601/KL.pdf

-----------

Kết luận về việc Thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm

Số tư liệu: 1582/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 08-12-2015
Tệp đính kèm: 1582/KL.pdf

-----------

Kết luận về việc Thanh tra chuyên ngành đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Khánh Sơn

Số tư liệu: 1578/SGDĐT-TTS
Ngày ban hành: 08-12-2015
Tệp đính kèm: 1578/TTS.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh và các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở: Nguyễn Thị Minh Khai; Trần Phú, Tiểu học: Cam Phúc Bắc 1; Cam Phúc Bắc 2; Cam Phú, Mầm non: Cam Phúc Bắc; Cam Phúc Nam; Cam Phú

Số tư liệu: 1431/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-11-2015
Tệp đính kèm: 1431/KL.pdf

-----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường THPT Trần Bình Trọng

Số tư liệu: 1430/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-11-2015
Tệp đính kèm: 1430/KL.pdf

-----------

Số tư liệu: 1429/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-11-2015
Tệp đính kèm: 1429/KL.pdf

----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính đối với Trường THPT Phan Bội Châu

Số tư liệu: 1428/KL-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-11-2015
Tệp đính kèm: 1428/KL.pdf

----------

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đối với Trường THPT Ngô Gia Tự

Số tư liệu: 1318/SGDDT-TTr
Ngày ban hành: 27-10-2015
Tệp đính kèm: 1318/TTr.pdf

-----------

Kết luận thanh tra hành chính đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1317/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 27-10-2015
Tệp đính kèm: 1317/TTr.pdf

-----------

Mời tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Thanh tra năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 595/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 21-9-2015
Tệp đính kèm: 595/TTr.pdf

-----------

Kết luận Thanh tra Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

Số tư liệu: 572/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 27/5/2015
Tệp đính kèm: 572/TTr.pdf

-----------

Kết luận Thanh tra hành chính đối với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Cam Ranh

Số tư liệu: 510/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 13-5-2015
Tệp đính kèm: 510/TTr.pdf

-----------

Kết luận Thanh tra chuyên ngành đối với Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang

Số tư liệu: 469/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 04-05-2015
Tệp đính kèm: 469/TTr.pdf

-----------

 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đối với Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong

Số tư liệu: 393/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 13-4-2015
Tệp đính kèm: 393/TTr.pdf

-----------

 Quyết định Thanh tra chuyên ngành Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang

Số tư liệu: 366/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 01-4-2015
Tệp đính kèm: 366/QD.pdf

-----------

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2015

Số tư liệu: 248/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-3-2015
Tệp đính kèm: 248/KH.pdf

-----------

Góp ý dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Số tư liệu: 118/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 12-3-2015
Tệp đính kèm: 118/TTr.pdf, De_cuong.pdf

-----------

Quyết định Thanh tra chuyên ngành Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong

Số tư liệu: 177/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 02-3-2015
Tệp đính kèm: 177/QD.pdf

-----------

Kết luận V/v thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GDĐT Nha Trang và các cơ sở giáo dục THCS Trưng Vương, Nguyễn Khuyến; TH Vĩnh Trung, Vĩnh Hải 1, Phước Tân 2, MN Vĩnh HIệp, Vĩnh Hải, 3/2

Số tư liệu: 211/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 06-3-2015
Tệp đính kèm: 211/TTr.pdf

-----------

Kết luận Thanh tra chuyên ngành đối với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Cam Ranh

Số tư liệu: 112/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 02-02-2015
Tệp đính kèm: 112/TTr.pdf

-----------

 Quyết định Thanh tra chuyên ngành Trrường THCS và THPT Ischool Nha Trang

Số tư liệu: 176/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 02-3-2015
Tệp đính kèm: 176/QD.pdf

-----------

Quyết định Thanh tra chuyên ngành Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa

Số tư liệu: 175/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 02-3-2015
Tệp đính kèm: 175/QD.pdf

-----------

 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cam Ranh

Số tư liệu: 163/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 25-02-2015
Tệp đính kèm: 163/TTr.pdf

----------

 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đối với trường THPT Trần Cao Vân

Số tư liệu: 1716/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 31-12-2014
Tệp đính kèm: 1716/TTr.pdf

----------

 Quyết định Thanh tra chuyên ngành Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Cam Ranh

Số tư liệu: 14/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-01-2015
Tệp đính kèm: 14/QD.pdf

----------

Kết luận Về việc thanh tra chuyên ngành đối với trường Trung học phổ thông Trần Quý Cáp

Số tư liệu: 24/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 12-01-2015
Tệp đính kèm: 24/TTr.pdf

----------

Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh và các cơ sở giáo dục trung học cơ sở Hoa Lư, trung học cơ sở Đống Đa; tiểu học Vạn Lương 2, tiểu học Vạn Hưng 2, tiểu học Vạn Giã 3; mẫu giáo Vạn Xuân, mẫu giáo Vạn X

Số tư liệu: 1717/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 31-12-2014
Tệp đính kèm: 1717/TTr.pdf

----------

 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đối với trường THPT Hà Huy Tập

Số tư liệu: 1715/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 31-12-2014
Tệp đính kèm: 1715/TTr.pdf

----------

Kết luận về việc Thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh và các cơ sở giáo dục: Trung học cơ sở Thị trấn Khánh Vĩnh, Lê Văn Tám; Tiểu học Khánh Phú, Khánh Thượng, Sông Cầu; Mẫu giáo Hoa Lan, Hướng Dương; Mầm non Vành Khuyên

Số tư liệu: 1485/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 11-11-2014
Tệp đính kèm: 1485/TTr.pdf

----------

Kết luận Thanh tra chuyên ngành đối với Trường THPT Trần Hưng Đạo

Số tư liệu: 1465/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 06-11-2014
Tệp đính kèm: 1465/TTr.doc

----------

Kết luận Thanh tra chuyên ngành đối với trường THPT Nguyễn Huệ

Số tư liệu: 1462/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 06-11-2014
Tệp đính kèm: 1462/TTr.pdf

----------

Kết luận Thanh tra hành chính đối với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Số tư liệu: 1315/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 17-10-2014
Tệp đính kèm: 1315/TTr.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12012344
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn