HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

6. PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Tên văn bản

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1408/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-7-2018
Tệp đính kèm: 1408/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cấp trung học cơ sở
năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1406/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-7-2018
Tệp đính kèm: 1406/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II và thi THPT quốc gia năm 2018

Số tư liệu: 692/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-4-2018
Tệp đính kèm: 692/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 691/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-4-2018
Tệp đính kèm: 691/GDTrH.pdf

---------- 

Tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình học trải nghiệm sáng tạo STEM và giải pháp Giáo dục số

Số tư liệu: 425/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-3-2018
Tệp đính kèm: 425/GDTrH.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 315/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 26-02-2018
Tệp đính kèm: 315/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 28/3/2018

Số tư liệu: 110/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18-01-2018
Tệp đính kèm: 110/GDTrH.pdf

----------

Tập huấn nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy

Số tư liệu: 2696/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-12-2017
Tệp đính kèm: 2696/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra lại Học kỳ I lớp 12 năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2705/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-12-2017
Tệp đính kèm: 2705/GDTrH.pdf

----------

Khảo sát thực trạng dạy và học ngoại ngữ cấp trung học

Số tư liệu: 2500/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 04-12-2017
Tệp đính kèm: 2500/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Số tư liệu: 2405/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21-11-2017
Tệp đính kèm: 2405/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2394/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21-11-2017
Tệp đính kèm: 2394/GDTrH.pdf

----------

Báo cáo số liệu phục vụ công tác dân tộc

Số tư liệu: 2378/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 20-11-2017
Tệp đính kèm: 2378/GDTrH.pdf

----------

Đăng ký dự thi Kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần 4 (mở rộng) - Năm 2018

Số tư liệu: 2335/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-11-2017
Tệp đính kèm: 2335/GDTrH.pdf

----------

Thông báo số 2 về Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2331/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-11-2017
Tệp đính kèm: 2331/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện dạy tăng tiết và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Số tư liệu: 2294/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 07-11-2017
Tệp đính kèm: 2294/GDTrH.pdf

----------

Tham gia Cuộc thi Khám phá cùng Yersin

Số tư liệu: 2281/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 06-11-2017
Tệp đính kèm: 2281/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2251/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 01-11-2017
Tệp đính kèm: 2251/GDTrH.pdf

----------

Không cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Số tư liệu: 2180/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24-10-2017
Tệp đính kèm: 2180/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

Số tư liệu: 2233/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 20-10-2017
Tệp đính kèm: 2233/GDTrH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp THPT

Số tư liệu: 2072/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-10-2017
Tệp đính kèm: 2072/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1883/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18-9-2017
Tệp đính kèm: 1883/GDTrH.doc

----------

Mời tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH, GDTX-CN năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 280/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 06-9-2017
Tệp đính kèm: 280/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 28/9/2017 

Số tư liệu: 1733/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-8-2017
Tệp đính kèm: 1733/GDTrH.pdf

----------

Xây dựng chương trình và nội dung dạy học cấp THCS

Số tư liệu: 1642/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18-8-2017
Tệp đính kèm: 1642/GDTrH.pdf

----------

Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn công tác GDHN HSKT cho cán bộ và giáo viên cấp trung học năm 2017

Số tư liệu: 255/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08-8-2017
Tệp đính kèm: 255/GDTrH.pdf

----------

 Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1086/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-5-2017
Tệp đính kèm: 1086/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 934/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-5-2017
Tệp đính kèm: 934/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn mở rộng triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 933/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-5-2017
Tệp đính kèm: 933/GDMN.pdf

----------

Góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Số tư liệu: 155/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05-5-2017
Tệp đính kèm: 155/GDTrH.pdf

----------

Góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Số tư liệu: 147/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 28-4-2017
Tệp đính kèm: 147/GDTrH.pdf

----------

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục dân tộc

Số tư liệu: 765/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24-4-2017
Tệp đính kèm: 765/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II và thi THPT quốc gia 2017

Số tư liệu: 715/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-4-2017
Tệp đính kèm: 715/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 687/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 687/GDTrH.pdf

----------

Thông báo Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng GDQAN Trung ương năm 2017

Số tư liệu: 574/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-3-2017
Tệp đính kèm: 574/GDTrH.pdf

----------

Bổ sung và quản lý thiết bị GDQPAN năm 2017

Số tư liệu: 573/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-3-2017
Tệp đính kèm: 573/GDTrH.pdf

----------

 

Số tư liệu: 86/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 86/GDTrH.pdf

----------

Tham dự Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 86/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 86/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn dạy học Học kỳ II và ôn tập thi THPT quốc gia 2017

Số tư liệu: 261/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 20-02-2017
Tệp đính kèm: 261/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 28/3/2017

Số tư liệu: 104/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18-01-2017
Tệp đính kèm: 104/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 187/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-02-2017
Tệp đính kèm: 187/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2174/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21-12-2016
Tệp đính kèm: 2174/GDTrH.pdf

----------

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kì I năm học năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục dân tộc

Số tư liệu: 2118/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-12-2016
Tệp đính kèm: 2118/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1558/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19-9-2016
Tệp đính kèm: 1558/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp trung học

Số tư liệu: 1560/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19-9-2016
Tệp đính kèm: 1560/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1524/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 12-9-2016
Tệp đính kèm: 1524/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1453/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 01-9-2016
Tệp đính kèm: 1453/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 27/9/2016

Số tư liệu: 1427/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-8-2016
Tệp đính kèm: 1427/GDTrH.pdf

----------

Tập huấn chuyên môn các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật năm 2016

Số tư liệu: 224/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-8-2016
Tệp đính kèm: 224/GDTrH.pdf

----------

Báo cáo kết quả công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ giai đoạn 2012 - 2016

Số tư liệu: 842/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 27-5-2016
Tệp đính kèm: 842/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II và thi THPT quốc gia 2016

Số tư liệu: 450/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-3-2016
Tệp đính kèm: 450/GDTrH.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 122/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 26-01-2016
Tệp đính kèm: 122/KH.pdf

----------

Mời tham dự khai mạc, tổng kết Cuộc thi KHKT năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 721/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23-12-2015
Tệp đính kèm: 721/GDTrH.pdf

----------

Thông báo số 2 về Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1653/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 22-12-2015
Tệp đính kèm: 1653/TB.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1639/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-12-2015
Số tư liệu: 1639/KH.pdf

  ----------

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015 - 2016 đối với giáo dục dân tộc

Số tư liệu: 1596/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-12-2015
Tệp đính kèm: 1596/GDTrH.pdf

  ----------

Giới thiệu bộ sách giáo khoa Toán song ngữ Việt - Anh

Số tư liệu: 1554/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02-12-2015
Tệp đính kèm: 1554/GDTrH.pdf

  ----------

 Hội nghị chuyên môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 643/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 14-10-2015
Tệp đính kèm: 643/GDTrH.pdf

  ----------

 Dự thảo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016
Tệp đính kèm: Dự_thảo.doc

  ----------

Mời tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH, GDTX-CN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 581/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15-9-2015
Tệp đính kèm: 581/GDTrH.pdf

  ----------

  Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Số tư liệu: 1024/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08-9-2015
Tệp đính kèm: 1024/GDTrH.pdf

  ----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa ngày 25/9/2015

Số tư liệu: 999/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 04-9-2015
Tệp đính kèm: 999/GDTrH.pdf

  ----------

Kế hoạch Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Số tư liệu: 968/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-8-2015
Tệp đính kèm: 968/KH.doc

  ----------

Kế hoạch Sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

Số tư liệu: 967/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-8-2015
Tệp đính kèm: 967/KH.pdf

  ----------

Quyết định về việc công nhận các trường phổ thông đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến giáo dục thể chất" tỉnh Khánh Hòa năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 698/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 22-7-2015
Tệp đính kèm: 698/QD.pdf

----------

Thi nghề phổ thông đợt 1 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 797/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 16-7-2015
Tệp đính kèm: 797/GDTrH.pdf

---------- 

Hội ABCDE đến hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 791/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 14-7-2015
Tệp đính kèm: 791/GDTrH.pdf

----------

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và chính sách dân tộc" trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

Số tư liệu: 790/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 14-7-2015
Tệp đính kèm: 790/GDTrH.pdf

----------

Thông báo Triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn hè giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2015

Số tư liệu: 452/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 13-7-2015
Tệp đính kèm: 452/KH.pdf

----------

Tập huấn "Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học"

Số tư liệu: 451/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-7-2015
Tệp đính kèm: 451/GDTrH.pdf

----------

  Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016


Số tư liệu: 753/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-6-2015
Tệp đính kèm: 753/GDTrH.pdf

----------

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông giai đoạn 2015-2017

Số tư liệu: 744/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 26-06-2015
Tệp đính kèm: 744/GDTrH.pdf

----------

 Đăng ký tham gia tập huấn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT học sinh trung học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 393/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22-06-2015
Tệp đính kèm: 393/GDTrH.pdf

----------

Hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên song ngữ tiếng Pháp

Số tư liệu: 396/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23-06-2015
Tệp đính kèm: 396/GDTrH.pdf

----------

 Báo cáo Tổng kết công tác giáo dục thể chất năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 709/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-06-2015
Tệp đính kèm: 709/BC.pdf

----------

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hè giáo viên dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2015

Số tư liệu: 696/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-6-2015
Tệp đính kèm: 696/KH.pdf

 ----------

Triển khai cuộc thi giáo viên phổ thông sáng tạo trên nền tảng CNTT 2015 (GVST2015)

Số tư liệu: 620/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03-06-2015
Tệp đính kèm: 620/GDTrH.pdf

 ----------

 Triển khai "Cuộc thi làm phim dành cho trẻ em Việt Nam năm 2015"

Số tư liệu: 600/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-05-2015
Tệp đính kèm: 600/GDTrH.pdf

----------

 Tập huấn triển khai thí điểm mô hình VNEN lớp 7

Số tư liệu: 283/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 283/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn in hồ sơ VNEN

Số tư liệu: 282/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 282/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn dự thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia

Số tư liệu: 278/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25-03-2015
Tệp đính kèm: 278/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn ôn tập thi trung học phổ thông quốc gia

Số tư liệu: 258/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23-3-2015
Tệp đính kèm: 258/GDTrH.pdf

 ----------

Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 56/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02-02-2015
Tệp đính kèm: 56/GDTrH.pdf

 ----------

Tập huấn giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai ở trường THCS

Số tư liệu: 51/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-01-2015
Tệp đính kèm: 51/GDTrH.pdf

 ----------

 Sinh hoạt chuyên môn VNEN lần thứ ba năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 48/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 28-01-2015
Tệp đính kèm: 48/GDTrH.pdf

 ----------

Tập huấn (bổ sung) môn GDQP-AN

Số tư liệu: 33/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 20-01-2015
Tệp đính kèm: 33/GDTrH.pdf

 ----------

 Cấp mã số thi Olympic Tiếng Anh trên Internet

Số tư liệu: 940/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05-01-2015
Tệp đính kèm: 940/GDTrH.pdf

----------

Tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Số tư liệu: 02/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05-01-2015
Tệp đính kèm: 02/GDTrH.pdf

----------

Cử giáo viên dự tập huấn thiết kế giáo án, phương pháp giảng dạy lồng ghép môn GDQP-AN ở các trường THCS, TH năm 2014
Số tư liệu: 920/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22-12-2014
Tệp đính kèm: 920/GDTrH.pdf
----------

Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin trực tuyến

Số tư liệu: 884/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05-12-2014
Tệp đính kèm: 884/GDTrH.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian học bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ theo chuẩn khung năng lực ngôn ngữ áp dụng tại Việt Nam

Số tư liệu: 861/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 28-11-2014
Tệp đính kèm: 861/SGDĐT-GDTrH

----------

Hướng dẫn thực hiện chương trình song ngữ và chương trình tăng cường tiếng Pháp kể từ năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1547/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25-11-2014
Tệp đính kèm: 1547/SGDĐT-GDTrH

----------

Hướng dẫn thực hiện Hội thao GDQP-AN năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1528/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21-11-2014
Tệp đính kèm: 1528/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nâng bậc tiếng Anh theo khung năng lực ngôn ngữ áp dụng tại Việt Nam

Số tư liệu: 804/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 12-11-2014
Tệp đính kèm: 804/GDTrH.pdf

----------

Thông báo Kết quả tập huấn hướng dẫn sử dụng tài liệu Lịch sử địa phương Khánh Hòa cho giáo viên cốt cán
 môn Lịch sử cấp THCS và THPT

Số tư liệu: 1444/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03-11-2014
Tệp đính kèm: 1444/GDTrH.pdf

----------

Thông báo Kết quả sinh hoạt chuyên môn VNEN lần thứ nhất năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1443/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03-11-2014
Tệp đính kèm: 1443/GDTrH.pdf

 ----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
11646548
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn