HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

6. PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Tên văn bản

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 31/3/2019

Số tư liệu: 250/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành: 21-02-2019
Tệp đính kèm: 250/GDTrHTX.pdf

-----------

Triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2018-2019

Số tư liệu: 2587/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành: 18-12-2018
Tệp đính kèm: 2587/GDTrHTX.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 2115/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành: 16-10-2018
Tệp đính kèm: 2115/GDTrHTX.pdf

-----------

Hướng dẫn một số nội dung về công tác chuyên môn

Số tư liệu: 2015/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành: 05-10-2018
Tệp đính kèm: 2015/GDTrHTX.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đối với Giáo dục dân tộc

Số tư liệu: 2009/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành: 04-10-2018
Tệp đính kèm: 2009/GDTrHTX.pdf

----------

Tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý

Số tư liệu: 1908/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành: 19-9-2018
Tệp đính kèm: 1908/GDTrHTX.pdf

-----------

Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 26/8/2018

Số tư liệu: 1649/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành: 10-8-2018
Tệp đính kèm: 1649/GDTrHTX.pdf

-----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 26/8/2018

Số tư liệu: 1583/SGDĐT-GDTrH-TX
Ngày ban hành: 01-8-2018
Tệp đính kèm: 1583/GDTrH-TX.rar

----------

Bồi dưỡng chuyên môn cán bộ, giáo viên cấp THPT năm 2018

Số tư liệu: 1533/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 26/7/2018
Tệp đính kèm: 1533/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức ôn tập bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn

Số tư liệu: 1447/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 16/7/2018
Tệp đính kèm: 1447/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1408/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-7-2018
Tệp đính kèm: 1408/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cấp trung học cơ sở
năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1406/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-7-2018
Tệp đính kèm: 1406/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II và thi THPT quốc gia năm 2018

Số tư liệu: 692/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-4-2018
Tệp đính kèm: 692/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 691/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-4-2018
Tệp đính kèm: 691/GDTrH.pdf

---------- 

Tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình học trải nghiệm sáng tạo STEM và giải pháp Giáo dục số

Số tư liệu: 425/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-3-2018
Tệp đính kèm: 425/GDTrH.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 315/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 26-02-2018
Tệp đính kèm: 315/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 28/3/2018

Số tư liệu: 110/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18-01-2018
Tệp đính kèm: 110/GDTrH.pdf

----------

Tập huấn nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy

Số tư liệu: 2696/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-12-2017
Tệp đính kèm: 2696/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra lại Học kỳ I lớp 12 năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2705/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-12-2017
Tệp đính kèm: 2705/GDTrH.pdf

----------

Khảo sát thực trạng dạy và học ngoại ngữ cấp trung học

Số tư liệu: 2500/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 04-12-2017
Tệp đính kèm: 2500/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Số tư liệu: 2405/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21-11-2017
Tệp đính kèm: 2405/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2394/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21-11-2017
Tệp đính kèm: 2394/GDTrH.pdf

----------

Báo cáo số liệu phục vụ công tác dân tộc

Số tư liệu: 2378/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 20-11-2017
Tệp đính kèm: 2378/GDTrH.pdf

----------

Đăng ký dự thi Kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần 4 (mở rộng) - Năm 2018

Số tư liệu: 2335/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-11-2017
Tệp đính kèm: 2335/GDTrH.pdf

----------

Thông báo số 2 về Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2331/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-11-2017
Tệp đính kèm: 2331/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện dạy tăng tiết và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Số tư liệu: 2294/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 07-11-2017
Tệp đính kèm: 2294/GDTrH.pdf

----------

Tham gia Cuộc thi Khám phá cùng Yersin

Số tư liệu: 2281/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 06-11-2017
Tệp đính kèm: 2281/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2251/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 01-11-2017
Tệp đính kèm: 2251/GDTrH.pdf

----------

Không cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Số tư liệu: 2180/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24-10-2017
Tệp đính kèm: 2180/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

Số tư liệu: 2233/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 20-10-2017
Tệp đính kèm: 2233/GDTrH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp THPT

Số tư liệu: 2072/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-10-2017
Tệp đính kèm: 2072/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1883/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18-9-2017
Tệp đính kèm: 1883/GDTrH.doc

----------

Mời tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH, GDTX-CN năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 280/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 06-9-2017
Tệp đính kèm: 280/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 28/9/2017 

Số tư liệu: 1733/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-8-2017
Tệp đính kèm: 1733/GDTrH.pdf

----------

Xây dựng chương trình và nội dung dạy học cấp THCS

Số tư liệu: 1642/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18-8-2017
Tệp đính kèm: 1642/GDTrH.pdf

----------

Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn công tác GDHN HSKT cho cán bộ và giáo viên cấp trung học năm 2017

Số tư liệu: 255/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08-8-2017
Tệp đính kèm: 255/GDTrH.pdf

----------

 Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1086/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-5-2017
Tệp đính kèm: 1086/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 934/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-5-2017
Tệp đính kèm: 934/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn mở rộng triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 933/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-5-2017
Tệp đính kèm: 933/GDMN.pdf

----------

Góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Số tư liệu: 155/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05-5-2017
Tệp đính kèm: 155/GDTrH.pdf

----------

Góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Số tư liệu: 147/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 28-4-2017
Tệp đính kèm: 147/GDTrH.pdf

----------

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục dân tộc

Số tư liệu: 765/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24-4-2017
Tệp đính kèm: 765/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II và thi THPT quốc gia 2017

Số tư liệu: 715/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-4-2017
Tệp đính kèm: 715/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 687/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 687/GDTrH.pdf

----------

Thông báo Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng GDQAN Trung ương năm 2017

Số tư liệu: 574/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-3-2017
Tệp đính kèm: 574/GDTrH.pdf

----------

Bổ sung và quản lý thiết bị GDQPAN năm 2017

Số tư liệu: 573/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-3-2017
Tệp đính kèm: 573/GDTrH.pdf

----------

 

Số tư liệu: 86/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 86/GDTrH.pdf

----------

Tham dự Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 86/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 86/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn dạy học Học kỳ II và ôn tập thi THPT quốc gia 2017

Số tư liệu: 261/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 20-02-2017
Tệp đính kèm: 261/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 28/3/2017

Số tư liệu: 104/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18-01-2017
Tệp đính kèm: 104/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 187/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-02-2017
Tệp đính kèm: 187/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2174/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21-12-2016
Tệp đính kèm: 2174/GDTrH.pdf

----------

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kì I năm học năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục dân tộc

Số tư liệu: 2118/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-12-2016
Tệp đính kèm: 2118/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1558/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19-9-2016
Tệp đính kèm: 1558/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp trung học

Số tư liệu: 1560/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19-9-2016
Tệp đính kèm: 1560/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1524/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 12-9-2016
Tệp đính kèm: 1524/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1453/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 01-9-2016
Tệp đính kèm: 1453/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 27/9/2016

Số tư liệu: 1427/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-8-2016
Tệp đính kèm: 1427/GDTrH.pdf

----------

Tập huấn chuyên môn các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật năm 2016

Số tư liệu: 224/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-8-2016
Tệp đính kèm: 224/GDTrH.pdf

----------

Báo cáo kết quả công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ giai đoạn 2012 - 2016

Số tư liệu: 842/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 27-5-2016
Tệp đính kèm: 842/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II và thi THPT quốc gia 2016

Số tư liệu: 450/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-3-2016
Tệp đính kèm: 450/GDTrH.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 122/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 26-01-2016
Tệp đính kèm: 122/KH.pdf

----------

Mời tham dự khai mạc, tổng kết Cuộc thi KHKT năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 721/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23-12-2015
Tệp đính kèm: 721/GDTrH.pdf

----------

Thông báo số 2 về Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1653/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 22-12-2015
Tệp đính kèm: 1653/TB.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1639/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-12-2015
Số tư liệu: 1639/KH.pdf

  ----------

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015 - 2016 đối với giáo dục dân tộc

Số tư liệu: 1596/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09-12-2015
Tệp đính kèm: 1596/GDTrH.pdf

  ----------

Giới thiệu bộ sách giáo khoa Toán song ngữ Việt - Anh

Số tư liệu: 1554/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02-12-2015
Tệp đính kèm: 1554/GDTrH.pdf

  ----------

 Hội nghị chuyên môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 643/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 14-10-2015
Tệp đính kèm: 643/GDTrH.pdf

  ----------

 Dự thảo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016
Tệp đính kèm: Dự_thảo.doc

  ----------

Mời tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH, GDTX-CN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 581/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15-9-2015
Tệp đính kèm: 581/GDTrH.pdf

  ----------

  Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Số tư liệu: 1024/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08-9-2015
Tệp đính kèm: 1024/GDTrH.pdf

  ----------

Tổ chức thi nghề phổ thông khóa ngày 25/9/2015

Số tư liệu: 999/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 04-9-2015
Tệp đính kèm: 999/GDTrH.pdf

  ----------

Kế hoạch Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Số tư liệu: 968/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-8-2015
Tệp đính kèm: 968/KH.doc

  ----------

Kế hoạch Sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

Số tư liệu: 967/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-8-2015
Tệp đính kèm: 967/KH.pdf

  ----------

Quyết định về việc công nhận các trường phổ thông đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến giáo dục thể chất" tỉnh Khánh Hòa năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 698/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 22-7-2015
Tệp đính kèm: 698/QD.pdf

----------

Thi nghề phổ thông đợt 1 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 797/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 16-7-2015
Tệp đính kèm: 797/GDTrH.pdf

---------- 

Hội ABCDE đến hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 791/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 14-7-2015
Tệp đính kèm: 791/GDTrH.pdf

----------

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và chính sách dân tộc" trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

Số tư liệu: 790/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 14-7-2015
Tệp đính kèm: 790/GDTrH.pdf

----------

Thông báo Triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn hè giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2015

Số tư liệu: 452/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 13-7-2015
Tệp đính kèm: 452/KH.pdf

----------

Tập huấn "Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học"

Số tư liệu: 451/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13-7-2015
Tệp đính kèm: 451/GDTrH.pdf

----------

  Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016


Số tư liệu: 753/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-6-2015
Tệp đính kèm: 753/GDTrH.pdf

----------

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông giai đoạn 2015-2017

Số tư liệu: 744/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 26-06-2015
Tệp đính kèm: 744/GDTrH.pdf

----------

 Đăng ký tham gia tập huấn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT học sinh trung học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 393/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22-06-2015
Tệp đính kèm: 393/GDTrH.pdf

----------

Hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên song ngữ tiếng Pháp

Số tư liệu: 396/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23-06-2015
Tệp đính kèm: 396/GDTrH.pdf

----------

 Báo cáo Tổng kết công tác giáo dục thể chất năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 709/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-06-2015
Tệp đính kèm: 709/BC.pdf

----------

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hè giáo viên dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2015

Số tư liệu: 696/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-6-2015
Tệp đính kèm: 696/KH.pdf

 ----------

Triển khai cuộc thi giáo viên phổ thông sáng tạo trên nền tảng CNTT 2015 (GVST2015)

Số tư liệu: 620/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03-06-2015
Tệp đính kèm: 620/GDTrH.pdf

 ----------

 Triển khai "Cuộc thi làm phim dành cho trẻ em Việt Nam năm 2015"

Số tư liệu: 600/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-05-2015
Tệp đính kèm: 600/GDTrH.pdf

----------

 Tập huấn triển khai thí điểm mô hình VNEN lớp 7

Số tư liệu: 283/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 283/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn in hồ sơ VNEN

Số tư liệu: 282/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 282/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn dự thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia

Số tư liệu: 278/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25-03-2015
Tệp đính kèm: 278/GDTrH.pdf

----------

Hướng dẫn ôn tập thi trung học phổ thông quốc gia

Số tư liệu: 258/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23-3-2015
Tệp đính kèm: 258/GDTrH.pdf

 ----------

Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 56/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02-02-2015
Tệp đính kèm: 56/GDTrH.pdf

 ----------

Tập huấn giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai ở trường THCS

Số tư liệu: 51/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30-01-2015
Tệp đính kèm: 51/GDTrH.pdf

 ----------

 Sinh hoạt chuyên môn VNEN lần thứ ba năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 48/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 28-01-2015
Tệp đính kèm: 48/GDTrH.pdf

 ----------

Tập huấn (bổ sung) môn GDQP-AN

Số tư liệu: 33/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 20-01-2015
Tệp đính kèm: 33/GDTrH.pdf

 ----------

 Cấp mã số thi Olympic Tiếng Anh trên Internet

Số tư liệu: 940/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05-01-2015
Tệp đính kèm: 940/GDTrH.pdf

----------

Tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Số tư liệu: 02/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05-01-2015
Tệp đính kèm: 02/GDTrH.pdf

----------

Cử giáo viên dự tập huấn thiết kế giáo án, phương pháp giảng dạy lồng ghép môn GDQP-AN ở các trường THCS, TH năm 2014
Số tư liệu: 920/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22-12-2014
Tệp đính kèm: 920/GDTrH.pdf
----------

Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin trực tuyến

Số tư liệu: 884/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05-12-2014
Tệp đính kèm: 884/GDTrH.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian học bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ theo chuẩn khung năng lực ngôn ngữ áp dụng tại Việt Nam

Số tư liệu: 861/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 28-11-2014
Tệp đính kèm: 861/SGDĐT-GDTrH

----------

Hướng dẫn thực hiện chương trình song ngữ và chương trình tăng cường tiếng Pháp kể từ năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1547/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25-11-2014
Tệp đính kèm: 1547/SGDĐT-GDTrH

----------

Hướng dẫn thực hiện Hội thao GDQP-AN năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1528/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21-11-2014
Tệp đính kèm: 1528/GDTrH.pdf

----------

Tổ chức thi nâng bậc tiếng Anh theo khung năng lực ngôn ngữ áp dụng tại Việt Nam

Số tư liệu: 804/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 12-11-2014
Tệp đính kèm: 804/GDTrH.pdf

----------

Thông báo Kết quả tập huấn hướng dẫn sử dụng tài liệu Lịch sử địa phương Khánh Hòa cho giáo viên cốt cán
 môn Lịch sử cấp THCS và THPT

Số tư liệu: 1444/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03-11-2014
Tệp đính kèm: 1444/GDTrH.pdf

----------

Thông báo Kết quả sinh hoạt chuyên môn VNEN lần thứ nhất năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1443/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03-11-2014
Tệp đính kèm: 1443/GDTrH.pdf

 ----------

Tên văn bản

Điều chỉnh thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 dành cho cán bộ cốt cán

Số tư liệu: 1549/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 27-7-2018
Tệp đính kèm: 1549/GDTXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 25/3/2018

Số tư liệu: 305/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 23-02-2018
Tệp đính kèm: 305/TXCN.pdf, Đơn đăng ký dự thi: Dang-ky.xls

----------

Huy động học sinh tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018

Số tư liệu: 262/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 12-02-2018
Tệp đính kèm: 262/TXCN.pdf

----------

Tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hoà nhân dịp Xuân Mậu Tuất

Số tư liệu: 111/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-01-2018
Tệp đính kèm: 111/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 29/10/2017

Số tư liệu: 1910/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-9-2017
Tệp đính kèm: 1910/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với GDTX

Số tư liệu: 1879/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 15-9-2017
Tệp đính kèm: 1879/TXCN.pdf

----------

Mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia, thi KHKT, đạt thủ khoa, đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Số tư liệu: 1617/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 15-8-2017
Tệp đính kèm: 1617/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 dành cho cán bộ cốt cán

Số tư liệu: 222/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 05-7-2017
Tệp đính kèm: 222/TXCN.pdf

----------

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017

Số tư liệu: 1254/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-6-2017
Tệp đính kèm: 1254/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ BDTX kể từ năm học 2017-2018

Số tư liệu: 1097/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 30-5-2017
Tệp đính kèm: 1097/TXCN.rar

----------

Hướng dẫn triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018

Số tư liệu: 1068/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 26-5-2017
Tệp đính kèm: 1068/TXCN.pdf

----------

Nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy định ĐKXT ĐH, CĐSP năm 2017

Số tư liệu: 1018/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-5-2017
Tệp đính kèm: 1018/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX CBQL năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1000/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-5-2017
Tệp đính kèm: 1000/TXCN.pdf

----------

Bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDTX&HN năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 406/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-3-2017
Tệp đính kèm: 406/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn "Tiếp bước trường thi" năm 2017

Số tư liệu: 358/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 03-3-2017
Tệp đính kèm: 358/TXCN.pdf

----------

Tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 336/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 02-3-2017
Tệp đính kèm: 336/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 09/4/2017

Số tư liệu: 296/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 24-02-2017
Tệp đính kèm: 296/TXCN.pdf

----------

Tổ chức các kỳ thi TOEFL, TOEIC tại Khánh Hòa

Số tư liệu: 214/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 10-02-2017
Tệp đính kèm: 214/TXCN.pdf

----------

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh người dân tộc thiểu số

Số tư liệu: 193/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-02-2017
Tệp đính kèm: 193/TXCN.pdf

----------

Tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện đạt các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020

Số tư liệu: 167/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 167/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra việc quản lý, tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

Số tư liệu: 166/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 166/TXCN.pdf

----------

Huy động học sinh tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2017

Số tư liệu: 18/SGDĐT-GDTXCN     
Ngày ban hành: 17-01-2017
Tệp đính kèm: 18/TXCN.pdf

----------

Tổ chức buổi gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu

Số tư liệu: 400/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-12-2016
Tệp đính kèm: 400/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B, C khóa ngày 27/11/2016

Số tư liệu: 1878/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 02-11-2016
Tệp đính kèm: 1878/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDCN

Số tư liệu: 1824/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 26-10-2016
Tệp đính kèm: 1824/TXCN.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian hoàn thành số liệu và kiểm tra công nhận xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2016

Số tư liệu: 1736/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-10-2016
Tệp đính kèm: 1736/TXCN.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian hoàn thành số liệu và kiểm tra công nhận xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2016

Số tư liệu: 1598/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 23-9-2016
Tệp đính kèm: 1598/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với GDTX

Số tư liệu: 1557/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-9-2016
Tệp đính kèm: 1557/TXCN.pdf

----------

Tổ chức các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh JETSET

Số tư liệu: 1058/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-9-2016
Tệp đính kèm: 1058/GDTX.pdf

----------

Mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thủ khoa, đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Số tư liệu: 229/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 17-8-2016
Tệp đính kèm: 229/GDTX.pdf

----------

Mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học

Số tư liệu: 1312/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-8-2016
Tệp đính kèm: 1312/GDTX.pdf

----------

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Số tư liệu: 1234/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 27-7-2016
Tệp đính kèm: 1234/GDTX.pdf

----------

Triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 đối với GDCN

Số tư liệu: 191/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-7-2016
Tệp đính kèm: 191/GDTX.pdf

----------

Điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 

Số tư liệu: 1179/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 1179/GDTX.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 28/8/2016

Số tư liệu: 1165/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-7-2016
Tệp đính kèm: 1165/GDTX.pdf, Đơn-đăng-kí.xls

----------

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Số tư liệu: 1109/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 08-7-2016
Tệp đính kèm: 1109/GDTX.pdf

----------

Tập huấn cập nhật phần mềm quản lý số liệu XMC, PCGD và hướng dẫn hồ sơ kiểm tra công nhận đạt chuẩn XMC, PCGD

Số tư liệu: 168/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 04-7-2016
Tệp đính kèm: 168/GDTX.pdf

----------

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Số tư liệu: 1010/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-6-2016
Tệp đính kèm: 1010/GDTX.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai kế hoạch bồi dưỡng CBQL và giáo viên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 992/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-6-2016
Tệp đính kèm: 992/GDTX.pdf

----------

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDCN

 Số tư liệu: 923/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 07-6-2016
Tệp đính kèm: 923/GDTX.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDTX&HN năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 788/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 16-5-2016
Tệp đính kèm: 788/GDTX.pdf

----------

 Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 12/6/2016

Số tư liệu: 767/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 12-5-2016
Tệp đính kèm: 767/TXCN

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2016

Số tư liệu: 681/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 04-5-2016
Tệp đính kèm: 681/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ BDTX cho giáo viên và CBQL năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 634/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-4-2016
Tệp đính kèm: 634/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra công tác làm hồ sơ thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Số tư liệu: 630/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-4-2016
Tệp đính kèm: 630/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016

Số tư liệu: 552/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 06-4-2016
Tệp đính kèm: 552/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Số tư liệu: 515/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 31-3-2016
Tệp đính kèm: 515/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 08/5/2016

Số tư liệu: 516/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 31-3-2016
Tệp đính kèm: 516/TXCN.pdf

----------

Huy động học sinh tham gia chương trình tư vấn "Tiếp bước trường thi" năm 2016

Số tư liệu: 42/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 01-3-2016
Tệp đính kèm: 42/TXCN.pdf

----------

Đăng ký mua tài liệu về kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016

Số tư liệu: 261/SGDĐT-GDTX-CN
Ngày ban hành: 29-02-2016
Tệp đính kèm: 261/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 27/3/2016

Số tư liệu: 245/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 25-02-2016
Tệp đính kèm: 245/TXCN.pdf

----------

Tổ chức Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"

Số tư liệu: 33/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 24-02-2016
Tệp đính kèm: 33/TXCN.pdf

----------

Huy động học sinh tham gia chương trình Đưa trường học đến thí sinh

Số tư liệu: 17/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 03-02-2016
Tệp đính kèm: 17/TXCN.pdf

----------

Huy động học sinh tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2016

Số tư liệu: 11/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-01-2016
Tệp đính kèm: 11/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 28/02/2016

Số tư liệu: 66/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-01-2016
Tệp đính kèm: 66/TXCN.pdf
Mẫu đơn đăng ký dự thi: Mau-don.xls

---------- 

Báo cáo thống kê năm học 2015 - 2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

Số tư liệu: 79/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-01-2016
Tệp đính kèm: 79/TXCN.pdf

----------

Thông báo buổi gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa nhân dịp đón Xuân Bính Thân 2016

Số tư liệu: 19/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 11-01-2016
Tệp đính kèm: 19/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2016

Số tư liệu: 1722/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 31-12-2015
Tệp đính kèm: 1722/TXCN.pdf

----------

Báo cáo tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học năm 2015

Số tư liệu: 1673/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-12-2015
Số tư liệu: 1673/BC.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 17/01/2016

Số tư liệu: 1600/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 10-12-2015
Tệp đính kèm: 1600/TXCN.pdf

----------

Báo cáo kết quả TS năm 2015 và kế hoạch TS TCCN năm 2016

Số tư liệu: 1562/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 04-12-2015
Tệp đính kèm: 1562/TXCN.pdf

---------- 

Mời họp về tình hình tổ chức hoạt động của các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học

Số tư liệu: 683/SGDDT-GDTXCN
Ngày ban hành: 24-11-2015
Tệp đính kèm: 683/TXCN.pdf

----------

Sinh hoạt chuyên môn các trường cao đẳng, trung cấp nghề năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1483/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 23-11-2015
Tệp đính kèm: 1483/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa cho giáo viên cốt cán các ngành học

Số tư liệu: 1470/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-11-2015
Tệp đính kèm: 1470/TXCN.pdf

----------

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"

Số tư liệu: 1310/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 26-10-2015
Tệp đính kèm: 1310/TXCN.pdf

----------

 Kế hoạch tập huấn giáo viên THPT làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho cá nhân và tư vấn hướng nghiệp cho nhóm lớn

Số tư liệu: 1226/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-10-2015
Tệp đính kèm: 1226/TXCN.pdf

----------

 Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 08/11/2015

Số tư liệu: 640/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 07-10-2015
Tệp đính kèm: 640/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 18/10/2015

Số tư liệu: 610/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 22-9-2015
Tệp đính kèm: 610/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX

Số tư liệu: 1093/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-9-2015
Tệp đính kèm: 1093/TXCN.rar

----------

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý các trung tâm HTCĐ

Số tư liệu: 1097/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-9-2015
Tệp đính kèm: 1097/TXCN

----------

Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Số tư liệu: 1098/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 21-9-2015
Tệp đính kèm: 1098/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015"

Số tư liệu: 1056/SGDĐT-GDTXCN.pdf
Ngày ban hành: 14-9-2015
Tệp đính kèm: 1056/TXCN.pdf

----------

Triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015

Số tư liệu: 956/SGDĐT-GDTXCN 
Ngày ban hành: 25-8-2015
Tệp đính kèm: 956/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh - Năm 2015

Số tư liệu: 938/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-8-2015
Tệp đính kèm: 938/TXCN.pdf

----------

Mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thủ khoa, đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Số tư liệu: 523/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-8-2015
Tệp đính kèm: 523/TXCN.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX

Số tư liệu: 511/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 14-8-2015
Tệp đính kèm: 511/TXCN.pdf

----------

Tập huấn giáo viên về Khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc

Số tư liệu: 466/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-7-2015
Tệp đính kèm: 466/TXCN.pdf

----------

Tập huấn cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên về tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX

Số tư liệu: 458/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 16-7-2015
Tệp đính kèm: 458/TXCN.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 dành cho cán bộ cốt cán

Số tư liệu: 433/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 06-7-2015
Tệp đính kèm: 433/TXCN.pdf

----------

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015

Số tư liệu: 388/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 19-06-2015
Tệp đính kèm: 388/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 12/7/2015

Số tư liệu: 378/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 16-6-2015
Tệp đính kèm: 378/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 26/7/2015

Số tư liệu: 370/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 15-6-2015
Tệp đính kèm: 370/TXCN.pdf

----------

Tập huấn vận động hướng dẫn người dân sử dụng Internet tại Thư viện - các điểm bưu điện văn hóa xã/phường và sử dụng phần mềm quản lý các trung tâm HTCĐ

Số tư liệu: 356/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-06-2015
Tệp đính kèm: 356/TXCN.pdf

----------

Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng kinh phí của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 3327/CB
Ngày ban hành: 03-06-2015
Tệp đính kèm: 3327/CB.pdf

----------

 Hướng dẫn báo cáo tổng kết GDTX năm học 2014 - 2015 đối với các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học

Số tư liệu: 532/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 15-5-2015
Tệp đính kèm: 532/TXCN.pdf

----------

Thành lập Hội Khuyến học tại các đơn vị trực thuộc

Số tư liệu: 292/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 12-5-2015
Tệp đính kèm: 292/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện công tác BDTX và triển khai nhiệm vụ BDTX năm 2015

Số tư liệu: 507/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 12-5-2015
Tệp đính kèm: 507/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo tổng kết GDTX năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 492/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 492/TXCN.pdf

----------

Học viên ngoài độ tuổi học tại các lớp phổ cập bậc trung học phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh

Số tư liệu: 470/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 04-05-2015
Tệp đính kèm: 457/TXCN.pdf

----------

 Đăng ký mua tài liệu tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN năm 2015

Số tư liệu: 163/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 26-03-2015
Tệp đính kèm: 163/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 12/4/2015

Số tư liệu: 106/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 10-3-2015
Tệp đính kèm: 106/TXCN.pdf

----------

Học viên ngoài độ tuổi học tại các lớp phổ cập bậc trung học xã Cam Bình, TP. Cam Ranh

Số tư liệu: 110/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 02-02-2015
Tệp đính kèm: 110/TXCN.pdf

----------

 Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 01/03/2015

Số tư liệu: 25/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 20-01-2015
Tệp đính kèm: 25/TXCN.pdf

----------

Thông báo buổi gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015

Số tư liệu: 07/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 06-01-2015
Tệp đính kèm: 07/TXCN.pdf

----------

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B khóa ngày 01/02/2015

Số tư liệu: 19/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-01-2015
Tệp đính kèm: 19/GDTXCN.pdf

----------

Tham dự "Ngày hội hướng nghiệp-Ngày mở lần VIII, năm 2015" tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Số tư liệu: 05/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 05-01-2015
Tệp đính kèm: 05/TXCN.pdf

----------

Số tư liệu: 924/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 23-12-2014
Tệp đính kèm: 924/TXCN.pdf

----------

 Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B khóa ngày 18/01/2015

Số tư liệu: 900/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 09-12-2014
Tệp đính kèm: 900/TXCN.pdf

----------

Kiểm tra Học kỳ I năm học 2014-2015 đối với ngành học Giáo dục thường xuyên

Số tư liệu: 869/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 01-12-2014
Tệp đính kèm: 869/TXCN.pdf

----------

Báo cáo kết quả TS năm 2014 và kế hoạch TS TCCN năm 2015

Số tư liệu: 1555/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 28-11-2014
Tệp đính kèm: 1555/TXCN.rar

 ----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra việc quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Số tư liệu: 821/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-11-2014
Tệp đính kèm: 821/TXCN.pdf

----------

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động và xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1516/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-11-2014
Tệp đính kèm: 1516/TXCN.pdf

----------

Sơ kết 2 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"

Số tư liệu: 1513/SGDĐT-GDTXCN
Ngày ban hành: 18-11-2014
Tệp đính kèm: 1513/TXCN.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12012238
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn