HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Văn bản  
29/06/2017

Xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện NQTW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng

Số tư liệu: 1826/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 11-9-2017
Tệp đính kèm: 1826/CTTT.pdf

--------------------

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Số tư liệu: 1109/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 01-6-2017
Tệp đính kèm: 1109/CTTT.pdf

--------------------

Kế hoạch Về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/CP về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 902/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-5-2017
Tệp đính kèm: 902/KH.pdf

--------------------

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Số tư liệu: 746/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-4-2017
Tệp đính kèm: 746/VP.pdf

--------------------

Kế hoạch về việc tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Số tư liệu: 660/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 660/KH.pdf

--------------------

Tiếp tục triển khai đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Số tư liệu: 676/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 676/CTTT.pdf

--------------------

Triển khai Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Số tư liệu: 674/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 674/CTTT.pdf

--------------------

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69-NQ/BCSD ngày 27/02/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 553/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 29-3-2017
Tệp đính kèm: 553/CTTT.pdf

--------------------

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Số tư liệu: 452/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 16-3-2017
Tệp đính kèm: 452/CTTT.pdf

--------------------

Báo cáo tình hình sử dụng tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục

Số tư liệu: 365/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 06-3-2017
Tệp đính kèm: 365/CTTT.pdf

--------------------

Tăng cường sử dụng tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh

Số tư liệu: 210/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 10-02-2017
Tệp đính kèm: 210/CTTT.pdf

--------------------

Báo cáo thực hiện công văn số 10666/UBND-TH ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 180/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 180/CTTT.pdf

--------------------

Hướng dẫn về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 21/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 05-01-2017
Tệp đính kèm: 21/HD.pdf

--------------------

Báo cáo tình hình giáo dục truyền thống lịch sử quê hương, đất nước cho học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 2117/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 13-12-2016
Tệp đính kèm: 2117/CTTT.pdf

--------------------

Kế hoạch về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1992/KT-SGDĐT
Ngày ban hành: 25-11-2016
Tệp đính kèm: 1992/KH.pdf

--------------------

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu truyền thống "55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển"

Số tư liệu: 1645/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 04-10-2016
Tệp đính kèm: 1645/CTTT.pdf

--------------------

 

General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12043816
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn