HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Phòng giáo duc trung học
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức
Tổ chức
Họ và tên : Nguyễn Sinh Cung
Chức danh : Trưởng phòng
CQ: (0258)3560759
Email:nvcung@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Đặng Ngọc Lệ Thy
Chức danh : Phó Trưởng phòng
CQ: (0258)3823970
Email:dnlthy@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Trần Niên Hảo
Chức danh : Phó Trưởng phòng
CQ: (0258)3823970
Email:tnhao@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Bùi Văn Tấn
Chức danh : Phó Trưởng phòng
CQ: (0258)3823970
Email:bvtan@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Bùi Thị Tình Thương
Chức danh : Chuyên viên
CQ: (0258)3823970
Email:bttthuong@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Đỗ Thị Huyền Trang
Chức danh : Chuyên viên
CQ: (0258)3823970
Email:dthtrang@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Phạm Duy Thịnh
Chức danh : Chuyên viên
CQ: (0258)3823970
Email:pdthinh@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Mai Trung Quốc
Chức danh : Chuyên viên
CQ: (0258)3823970
Email:nmtquoc@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Phạm Văn Đương
Chức danh : Sĩ quan biệt phái
CQ: (0258)3823970
Email:pvduong@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Xuân Quang
Chức danh : Chuyên viên
CQ: (0258)3823970
Email:nxquang@khanhhoa.edu.vn
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
11975990
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn