HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2017 - 2018 (NGÀY 16/5 - 19/5/2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG)
Phòng Kế hoạch tài chính
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức
Tổ chức
Họ và tên : Nguyễn Đức Hùng
Chức danh : Trưởng phòng
CQ: (058)3816017
Email:ndhung@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Thọ
Chức danh : Phó Trưởng phòng
CQ: (058)3560758
Email:ntho@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Hoàng Văn Tú
Chức danh : Phó Trưởng phòng
CQ: (058)3824403
Email:hvtu@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Phan Thị Thùy Linh
Chức danh : Kế toán
CQ: (058)3816017
Email:pttlinh@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Công Huyền Tôn Nữ Kim Lộc
Chức danh : Thủ quỹ
CQ: (058)3816017
Email:cntnkloc@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Nguyễn Đăng Trình
Chức danh : Kế toán
CQ: (058)3560758
Email:ndtrinh@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Hồ Đăng Khoa
Chức danh : Kế toán Tổng hợp
CQ: (058)3824403
Email:hdkhoa@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Phan Tiên Phước
Chức danh : Kỹ sư Xây dựng
CQ: (058)3560758
Email:ptphuoc@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Hồ Đắc Vinh
Chức danh : Kỹ sư Xây dựng
CQ: (058)3560758
Email:hdvinh@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Bùi Thị Thục Đoan
Chức danh : Kế toán BQL Dự án
CQ: (058)3560758
Email:bttdoan@khanhhoa.edu.vn

Họ và tên : Trần Nguyên Nhung
Chức danh : Kế toán BQL Dự án
CQ: (058)3560758
Email:tnnhung@khanhhoa.edu.vn
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
11576029
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn