HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Điểm Ngoại ngữ A, B  
Ngày đưa tin: 08/02/2014    

Tra cứu điểm thi Ngoại ngữ A, B

KẾT QUẢ THI A

Khóa thi ngày 25 tháng 3 năm 2018

Xem tại đây  KQ_A_25_3_2018.xls

----------

Khóa thi ngày 29 tháng 10 năm 2017

Xem tại đây  KQ_A_29_10_2017.xls

----------

Khóa thi ngày 09 tháng 4 năm 2017

Xem tại đây  KQ_A_09_4_2017.xls

----------

Khóa thi ngày 27 tháng 11 năm 2016

Xem tại đây  KQ_A_27_11_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 12 tháng 6 năm 2016

Xem tại đây  KQ_A_12_6_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 27 tháng 3 năm 2016

Xem tại đây  KQ_A_27_3_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 17 tháng 01 năm 2016 (Tiếng Trung)

Xem tại đây  KQ_A_17_01_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 17 tháng 01 năm 2016

Xem tại đây  KQ_A_17_01_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 18 tháng 10 năm 2015

Xem tại đây  KQ_A_18_10_2015.xls

----------

Khóa thi ngày 26 tháng 07 năm 2015

Xem tại đây  KQ_A_26_07_2015.xls

----------

Khóa thi ngày 01 tháng 03 năm 2015

Xem tại đây  KQ_A_01_03_2015.xls

----------

Khóa thi ngày 18 tháng 01 năm 2015

Xem tại đây  KQ_A_18_01_2015.xls

----------

Khóa thi ngày 26 tháng 10 năm 2014

Xem tại đây  KQ_A_26_10_2014.xls

----------

Khóa thi ngày 27 tháng 7 năm 2014 

Xem tại đây  KQ_A_27_7_2014.xls

 ----------

Khóa thi ngày 30 tháng 3 năm 2014

Xem tại đây  KQ_A_30_3_2014.xls

----------

Khóa thi ngày 8 tháng 12 năm 2013

Xem tại đây  KQ_A_8_12_2013.xls

----------

Khóa thi ngày 22 tháng 9 năm 2013

Xem tại đây  KQ_A_22_9_2013.xls

----------

Khóa thi ngày 21 tháng 7 năm 2013

Xem tại đây  KQ_A_21_7_2013.xls

----------

KẾT QUẢ THI B

Khóa thi ngày 25 tháng 3 năm 2018

Xem tại đây  KQ_B_25_3_2018.xls

----------

Khóa thi ngày 29 tháng 10 năm 2017

Xem tại đây  KQ_B_29_10_2017.xls

----------

Khóa thi ngày 09 tháng 4 năm 2017

Xem tại đây  KQ_B_09_4_2017.xls

----------

Khóa thi ngày 27 tháng 11 năm 2016

Xem tại đây  KQ_B_27_11_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 12 tháng 6 năm 2016

Xem tại đây  KQ_B_12_6_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 27 tháng 3 năm 2016

Xem tại đây  KQ_B_27_3_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 17 tháng 01 năm 2016

Xem tại đây  KQ_B_17_01_2016.xls

----------

Khóa thi ngày 18 tháng 10 năm 2015

Xem tại đây  KQ_B_18_10_2015.xls

----------

Khóa thi ngày 26 tháng 07 năm 2015

Xem tại đây  KQ_B_26_07_2015.xls

----------

Khóa thi ngày 01 tháng 03 năm 2015

Xem tại đây  KQ_B_01_03_2015.xls

----------

Khóa thi ngày 18 tháng 01 năm 2015

Xem tại đây  KQ_B_18_01_2015.xls

----------

Khóa thi ngày 26 tháng 10 năm 2014

Xem tại đây  KQ_B_26_10_2014.xls

----------

Khóa thi ngày 27 tháng 7 năm 2014

Xem tại đây  KQ_B_27_7_2014.xls

----------

Khóa thi ngày 30 tháng 3 năm 2014

Xem tại đây  KQ_B_30_3_2014.xls

----------

Khóa thi ngày 8 tháng 12 năm 2013

Xem tại đây  KQ_B_8_12_2013.xls

----------

Khóa thi ngày 22 tháng 9 năm 2013

Xem tại đây  KQ_B_22_9_2013.xls

----------

Khóa thi ngày 21 tháng 7 năm 2013 

Xem tại đây  KQ_B_21_7_2013.xls

----------

SỔ CẤP CHỨNG CHỈ

Sổ cấp chứng chỉ ngày 25 tháng 3 năm 2018

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_25_3_2018.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 29 tháng 10 năm 2017

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_29_10_2017.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 09 tháng 4 năm 2017

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_09_4_2017.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 27 tháng 12 năm 2016

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_27_12_2016.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 12 tháng 6 năm 2016

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_12_6_2016.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 27 tháng 3 năm 2016

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_27_3_2016.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 17 tháng 01 năm 2016

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_17_01_2016.xls

----------

 Sổ cấp chứng chỉ ngày 18 tháng 10 năm 2015

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_18_10_2015.xls

----------

 Sổ cấp chứng chỉ ngày 26 tháng 7 năm 2015

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_26_7_2015.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 01 tháng 03 năm 2015

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_01_03_2015.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 18 tháng 01 năm 2015

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_18_01_2015.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 26 tháng 10 năm 2014


Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_26_10_2014.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 27 tháng 7 năm 2014

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_27_7_2014.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 30 tháng 3 năm 2014

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_30_3_2014.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 8 tháng 12 năm 2013

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_8_12_2013.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 22 tháng 9 năm 2013

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_22_9_2013.xls

----------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 21 tháng 7 năm 2013

Xem tại đây  Sổ cấp CC A-B_21_7_2013.xls


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12044136
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn