HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Điểm Tin học A, B  
Ngày đưa tin: 25/10/2011    

Tra cứu điểm thi tin học ứng dụng A, B

KẾT QUẢ THI A

Khóa thi ngày 28 tháng 8 năm 2016

KQ_A_28_8_2016.xls

------------

Khóa thi ngày 08 tháng 5 năm 2016

KQ_A_08_5_2016.xls

------------

Khóa thi ngày 28 tháng 02 năm 2016

KQ_A_28_02_2016.xls

------------

Khóa thi ngày 08 tháng 11 năm 2015

KQ_A_08_11_2015.xls

------------

Khóa thi ngày 12 tháng 7 năm 2015

KQ_A_12_7_2015.xls

------------

Khóa thi ngày 12 tháng 4 năm 2015

KQ_A_12_4_2015.xls

------------

Khóa thi ngày 01 tháng 01 năm 2015

KQ_A_01_02_2015.xls

------------

Khóa thi ngày 30 tháng 11 năm 2014

KQ_A_30_11_2014.xls

------------

Khóa thi ngày 13 tháng 7 năm 2014

KQ_A_13_7_2014.xls

------------

Khóa thi ngày 15 tháng 02 năm 2009

KQ_A_15_02_2009.xls

------------

Khóa thi ngày 19 tháng 4 năm 2009

KQ_A_19_04_2009.xls

------------

Khóa thi ngày 11 tháng 10 năm 2009

KQ_A_11_10_2009.xls

------------

Khóa thi ngày 10 tháng 01 năm 2010

KQ_A_10_01_2010.xls

------------

Khóa thi ngày 11 tháng 04 năm 2010 

KQ_A_11_04_2010.xls

------------

Khóa thi ngày 08 tháng 8 năm 2010 

KQ_A_08_08_2010.xls

------------

Khóa thi ngày 24 tháng 10 năm 2010 

KQ_A_24_10_2010.xls

------------

Khóa thi ngày 09 tháng 01 năm 2011 

KQ_A_09_01_2011.xls

------------

Khóa thi ngày 10 tháng 4 năm 2011

KQ_A_10_04_2011.xls

------------

Khóa thi ngày 24 tháng 7 năm 2011

KQ_A_24_07_2011.xls

------------

KẾT QUẢ THI B

Khóa thi ngày 28 tháng 8 năm 2016

KQ_B_28_8_2016.xls

------------

Khóa thi ngày 08 tháng 5 năm 2016

KQ_B_08_5_2016.xls

------------

Khóa thi ngày 28 tháng 02 năm 2016

KQ_B_28_02_2016.xls

------------

Khóa thi ngày 08 tháng 11 năm 2015

KQ_B_08_11_2015.xls

------------

Khóa thi ngày 12 tháng 7 năm 2015

KQ_B_12_7_2015.xls

------------

Khóa thi ngày 12 tháng 4 năm 2015

KQ_B_12_4_2015.xls

------------

Khóa thi ngày 01 tháng 01 năm 2015

KQ_B_01_02_2015.xls

------------

Khóa thi ngày 30 tháng 11 năm 2014

KQ_B_30_11_2014.xls

------------

Khóa thi ngày 13 tháng 7 năm 2014

KQ_B_13_7_2014.xls

------------

Khóa thi ngày 15 tháng 02 năm 2009  

KQ_B_15_02_2009.xls

------------

Khóa thi ngày 19 tháng 4 năm 2009 

KQ_B_19_04_2009.xls

------------

Khóa thi ngày 11 tháng 10 năm 2009 

KQ_B_11_10_2009.xls

------------

Khóa thi ngày 10 tháng 01 năm 2010

KQ_B_10_01_2010.xls

------------

Khóa thi ngày 11 tháng 4 năm 2010

KQ_B_11_04_2010.xls

------------

Khóa thi ngày 08 tháng 8 năm 2010 

KQ_B_08_08_2010.xls

------------

Khóa thi ngày 24 tháng 10 năm 2010

KQ_B_24_10_2010.xls

------------

Khóa thi ngày 09 tháng 01 năm 2011

KQ_B_09_01_2011.xls

------------

Khóa thi ngày 10 tháng 4 năm 2011

KQ_B_10_04_2011.xls

------------

Khóa thi ngày 24 tháng 7 năm 2011

KQ_B_24_07_2011.xls

------------

SỐ CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC A - B

Sổ cấp chứng chỉ ngày 28 tháng 8 năm 2016

Sổ cấp CC A-B_28_8_2016.xls

------------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 08 tháng 5 năm 2016

Sổ cấp CC A-B_28_5_2016.xls

------------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 12 tháng 7 năm 2015

Sổ cấp CC A-B_12_7_2015.xls

------------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 12 tháng 4 năm 2015

Sổ cấp CC A-B_12_4_2015.xls

------------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 01 tháng 02 năm 2015

Sổ cấp CC A-B_01_02_2015.xls

------------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 30 tháng 11 năm 2014

Sổ cấp CC A-B_30_11_2014.xls

------------

Sổ cấp chứng chỉ ngày 21 tháng 7 năm 2014

Sổ cấp CC A-B_13_7_2014.xls


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12044215
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn