HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

8. PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

Tên văn bản

Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp tỉnh năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 2160/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 23/10/2018
Tệp đính kèm: 2160/GDMN.pdf

-----------

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 06/NĐ-CP

Số tư liệu: 2029/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 08/10/2018
Tệp đính kèm: 2029/GDMN.pdf

-----------

Kiểm tra công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở GDMN

Số tư liệu: 1780/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 04/09/2018
Tệp đính kèm: 1780/GDMN.pdf

-----------

 

 

Tổ chức BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1500/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 19-7-2018
Tệp đính kèm: 1500/GDMN.pdf

-----------

Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở GDMN

Số tư liệu: 541/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 23-3-2018
Tệp đính kèm: 541/GDMN.pdf

-----------

Tổ chức dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo người DTTS

Số tư liệu: 529/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 22-3-2018
Tệp đính kèm: 529/GDMN.pdf

-----------

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về GDMN và báo cáo thực trạng GDMN ở khu công nghiệp

Số tư liệu: 239/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 06-02-2018
Tệp đính kèm: 239/GDMN.pdf

-----------

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình "Sữa học đường" trong các cơ sở GDMN tại huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh năm 2017

Số tư liệu: 2674/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 27-12-2017
Tệp đính kèm: 2674/BC.pdf

-----------

Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 2488/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 04-12-2017
Tệp đính kèm: 2488/GDMN.pdf

-----------

Tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học uống sữa trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học

Số tư liệu: 2411/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 22-10-2017
Tệp đính kèm: 2411/GDMN.pdf

-----------

Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2154/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 20-10-2017
Tệp đính kèm: 2154/GDMN.pdf

-----------

Báo cáo tình hình phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 1968/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 26-9-2017
Tệp đính kèm: 1968/BC.pdf

-----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 1969/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 26-9-2017
Tệp đính kèm: 1969/GDMN.pdf

-----------

Báo cáo tình hình phát triển GDMN ngoài công lập và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 1860/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 14-9-2017
Tệp đính kèm: 1860/GDMN.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1802/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-9-2017
Tệp đính kèm: 1802/GDMN.pdf

-----------

Tổ chức tập huấn phương pháp hỗ trợ việc dạy giáo trình Happy Hearts cho giáo viên dạy tiếng Anh

Số tư liệu: 284/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-9-2017
Tệp đính kèm: 284/GDMN.pdf

-----------

Triệu tập Báo cáo viên chuẩn bị BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 241/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 25-7-2017
Tệp đính kèm: 241/GDMN.pdf

-----------

Tổ chức BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1410/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 14-7-2017
Tệp đính kèm: 1410/GDMN.pdf

-----------

Tham dự tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT"

Số tư liệu: 218/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 03-7-2017
Tệp đính kèm: 218/GDMN.pdf

-----------

Báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 1277/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-6-2017
Tệp đính kèm: 1277/BC.pdf

-----------

Tham dự bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL-GVNM hè 2017

Số tư liệu: 207/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 15-6-2017
Tệp đính kèm: 207/GDMN.pdf

-----------

Hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 934/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-5-2017
Tệp đính kèm: 934/GDMN.pdf

-----------

Hướng dẫn mở rộng triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 933/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-5-2017
Tệp đính kèm: 933/GDMN.pdf

-----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 857/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 04-5-2017
Tệp đính kèm: 857/GDMN.pdf

-----------

Đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 851/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 04-5-2017
Tệp đính kèm: 851/GDMN.pdf

-----------

Triệu tập tham dự Hội khỏe măng non ngành học mầm non tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 144/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 24-4-2017
Tệp đính kèm: 144/GDMN.pdf

-----------

Hướng dẫn tập huấn 10 mô đun nâng cao qua mạng cho CBQL và GVMN

Số tư liệu: 706/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-4-2017
Tệp đính kèm: 706/GDMN.pdf

-----------

Góp ý báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 133/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-4-2017
Tệp đính kèm: 133/GDMN.pdf

-----------

Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

Số tư liệu: 01/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành: 24-01-2017
Tệp đính kèm: 01/VBHN.pdf

-----------

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 777/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 14-3-2017
Tệp đính kèm: 777/QD.pdf

-----------

Thu thập bài, ảnh về giáo dục mầm non phục vụ công tác truyền thông

Số tư liệu: 668/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 668/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung

Số tư liệu: 667/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 667/GDMN.pdf

----------

Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng dạy tiếng Anh cho trẻ MN

Số tư liệu: 122/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 122/GDMN.pdf

----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 649/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 05-4-2017
Tệp đính kèm: 649/GDMN.pdf

----------

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 648/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 05-4-2017
Tệp đính kèm: 648/GDMN.pdf

----------

Thay đổi kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 546/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 29-3-2017
Tệp đính kèm: 546/GDMN.pdf

----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 519/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 27-3-2017
Tệp đính kèm: 519/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội khỏe măng non ngành học mầm non tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 469/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 17-3-2017
Tệp đính kèm: 469/GDMN.pdf

----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 436/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 14-3-2017
Tệp đính kèm: 436/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn cập nhật số liệu và kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2017

Số tư liệu: 435/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 14-3-2017
Tệp đính kèm: 435/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung

Số tư liệu: 362/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 03-3-2017
Tệp đính kèm: 362/GDMN.pdf
Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT: TT28.pdf

----------

Cử CBQL học tập kinh nghiệm về quản lí chuyên môn ngành học mầm non

Số tư liệu: 66/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 02-3-2017
Tệp đính kèm: 66/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020

Số tư liệu: 323/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 28-02-2017
Tệp đính kèm: 323/GDMN.pdf

----------

Kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020

Số tư liệu: 322/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 28-02-2017
Tệp đính kèm: 322/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội thi CBQL giỏi ngành học mầm non cấp tỉnh, năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 33/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 33/GDMN.pdf

----------

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ MN và Hội nghị BHDNV cấp tỉnh mở rộng

Số tư liệu: 411/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 28-12-2016
Tệp đính kèm: 411/GDMN.pdf

----------

Đảo bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 2205/TTr-SGDĐT
Ngày ban hành: 27-12-2016
Tệp đính kèm: 2205/TTr.pdf

----------

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Phổ cập GDMNCTE 5 tuổi (2010 - 2015)

Số tư liệu: 2194/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 26-12-2016
Tệp đính kèm: 2194/GDMN.pdf

----------

Giải ngân nguồn kinh phí tài trợ của Công ty CP Sữa Việt Nam

Số tư liệu: 2056/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 05-12-2016
Tệp đính kèm: 2056/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh mở rộng

Số tư liệu: 381/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 05-12-2016
Tệp đính kèm: 381/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội thi CBQL giỏi ngành học mầm non cấp huyện, tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2009/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 28-11-2016
Tệp đính kèm: 2009/GDMN.pdf

----------

Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN

Số tư liệu: 330/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 02-11-2016
Tệp đính kèm: 330/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1717/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 14-10-2016
Tệp đính kèm: 1717/GDMN.pdf

----------

Viết bài tham gia Hội thảo khoa học toàn quốc tại Hà Nội

Số tư liệu: 17/CV-HKHTLGD
Ngày ban hành: 10-10-2016
Tệp đính kèm: 17/CV.pdf

----------

Tập huấn tổ chức hướng dẫn thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát  triển chuyên môn hỗ trợ cho CBQL và GDMN

Số tư liệu: 294/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 03-10-2016
Tệp đính kèm: 294/GDMN.pdf

----------

Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 - 2025

Số tư liệu: 1542/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 15-9-2016
Tệp đính kèm: 1542/GDMN.pdf

----------

Kiểm tra công nhận Phổ cập GDMNCTENT năm 2016

Số tư liệu: 1532/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 13-9-2016
Tệp đính kèm: 1532/GDMN.pdf

----------

Tổ chức hội nghị sơ kết và tập huấn phương pháp hỗ trợ việc dạy giáo trình Happy Hearts cho GV dạy tiếng Anh

Số tư liệu: 1531/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 13-9-2016
Tệp đính kèm: 1531/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1498/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-9-2016
Tệp đính kèm: 1498/GDMN.pdf

----------

Hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị thực hiện điểm về áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Số tư liệu: 1469/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 01-9-2016
Tệp đính kèm: 1469/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị sơ kết và tập huấn phương pháp hỗ trợ việc dạy giáo trình Happy Hearts cho GV dạy tiếng Anh

Số tư liệu: 1468/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 01-9-2016
Tệp đính kèm: 1468/GDMN.pdf

----------

Tham dự Hội thảo về Chương trình giáo dục mầm non

Số tư liệu: 244/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 01-9-2016
Tệp đính kèm: 244/GDMN.pdf

----------

Sơ kết việc triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 1417/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 26-8-2016
Tệp đính kèm: 1417/GDMN.pdf

----------

Khảo sát kết quả tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

Số tư liệu: 1344/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 15-8-2016
Tệp đính kèm: 1344/GDMN.pdf

----------

Triệu tập dự BDTX cho cán bộ, giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1171/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 18-7-2016
Tệp đính kèm: 1171/GDMN.pdf

----------

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 182/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 15-7-2016
Tệp đính kèm: 182/GDMN.pdf

----------

Kiểm tra hoạt động hè các cơ sở GDMN ngoài công lập

Số tư liệu: 1050/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 29-6-2016
Tệp đính kèm: 1050/GDMN.pdf

----------

Tham dự Hội thảo phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Số tư liệu: 142/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 09-6-2016
Tệp đính kèm: 142/GDMN.pdf

----------

Kiểm tra các cơ sở GDMN ngoài công lập

Số tư liệu: 949/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 09-6-2016
Tệp đính kèm: 949/GDMN.pdf

----------

Số tư liệu: 945/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 09-6-2016
Tệp đính kèm: 945/GDMN.pdf

----------

Điều chỉnh, bổ sung thời gian, thành phần Hội nghị giao ban

Số tư liệu: 945/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 09-6-2016
Tệp đính kèm: 945/GDMN.pdf

----------

Kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên MN

Số tư liệu: 862/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 30-5-2016
Tệp đính kèm: 862/GDMN.pdf

----------

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 756/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-5-2016
Tệp đính kèm: 756/GDMN.pdf

----------

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình GDMN và 3 năm thực hiện Chuyên đề GD phát triển vận động trong các cơ sở GDMN

Số tư liệu: 744/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 10-5-2016
Tệp đính kèm: 744/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 684/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 04-5-2016
Tệp đính kèm: 684/GDMN.pdf

---------- 

Hướng dẫn thi và triễn lãm đồ dùng, đồ chơi, tranh cấp học mầm non năm học 2015-2016

Số tư liệu: 567/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-4-2016
Tệp đính kèm: 567/GDMN.pdf

----------

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non

Số tư liệu: 96/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-4-2016
Tệp đính kèm: 96/GDMN.pdf

----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 539/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 04-4-2016
Tệp đính kèm: 539/GDMN.pdf

----------

Tập huấn tiêu chí đánh giá hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng cho CBQL và GVMN

Số tư liệu: 528/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 01-4-2016
Tệp đính kèm: 528/GDMN.pdf

---------- 

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 411/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 22-3-2016
Tệp đính kèm: 411/GDMN.pdf

----------

Nắm tình hình triển khai thí điểm dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 391/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 18-3-2016
Tệp đính kèm: 391/GDMN.pdf

----------

Cung cấp số liệu điều tra, thống kê bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Số tư liệu: 346/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 09-3-2016
Tệp đính kèm: 346/GDMN.pdf

----------

Triệu tập tham dự Hội khỏe măng non dành cho khối trường mầm non tư thục tỉnh Khánh Hòa, năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 45/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 03-3-2016
Tệp đính kèm: 45/GDMN.pdf

----------

Tổ chức thi và triển lãm tranh cấp học mầm non năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 45/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 03-3-2016
Tệp đính kèm: 45/GDMN.pdf

----------

Tập huấn phương pháp hỗ trợ việc dạy giáo trình Happy Hearts và nghiệp vụ sư phạm mầm non cho GV dạy tiếng Anh

Số tư liệu: 193/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 18-02-2016
Tệp đính kèm: 193/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2016

Số tư liệu: 191/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 17-02-2016
Tệp đính kèm: 191/GDMN.pdf

----------

Phối hợp triển khai Chương trình truyền thông "Hãy rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn"

Số tư liệu: 54/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-01-2016
Tệp đính kèm: 54/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Hội khỏe măng non dành cho khối trường mầm non tư thục tỉnh Khánh Hòa, năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 51/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 15-01-2016
Tệp đính kèm: 51/GDMN.pdf

----------

Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN và hỗ trợ chuyên môn cho các trường mầm non thuộc TX Ninh Hòa

Số tư liệu: 04/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 04-01-2016
Tệp đính kèm: 04/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho nhóm lớp MNTT

Số tư liệu: 689/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 30-11-2015
Tệp đính kèm: 689/GDMN.pdf

----------

 Kiểm tra các cơ sở GDMN ngoài công lập

Số tư liệu: 1402/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 10-11-2015
Tệp đính kèm: 1402/GDMN.pdf

----------

Tham dự hội thảo "Góp ý cho Đề án tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số" do Bộ tổ chức

Số tư liệu: 1340/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 02-11-2015
Tệp đính kèm: 1340/GDMN.pdf

----------

 Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 1344/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 02-11-2015
Tệp đính kèm: 1344/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh

Số tư liệu: 1191/SGDĐT-GMMN
Ngày ban hành: 08-10-2015
Tệp đính kèm: 1191/GDMN.pdf

----------

 Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1175/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 06-10-2015
Tệp đính kèm: 1175/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non"

Số tư liệu: 1163/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 05-10-2015
Tệp đính kèm: 1163/GDMN.pdf

----------

 Học tập kinh nghiệp thực hiện cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số tư liệu: 580/SGDĐT-GDMN.pdf
Ngày ban hành: 14-9-2015
Tệp đính kèm: 580/SGDĐT.pdf

----------

 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1052/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 11-9-2015
Tệp đính kèm: 1052/GDMN.pdf

----------

 Nộp báo cáo Kế hoạch hỗ trợ đồ dùng đồ chơi cho các CSMN ngoài công lập

Số tư liệu: 569/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 08-9-2015
Tệp đính kèm: 569/GDMN.pdf

----------

Tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở mầm non

Số tư liệu: 551/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 03-9-2015
Tệp đính kèm: 551/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị giao ban mầm non đầu năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 547/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 01-9-2015
Tệp đính kèm: 547/GDMN.pdf

----------

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN hè 2015

Số tư liệu: 456/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 15-7-2015
Tệp đính kèm: 456/GDMN.pdf

----------

Triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên mầm non tư thục

Số tư liệu: 454/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 14-7-2015
Tệp đính kèm: 454/GDMN.pdf

----------

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên mầm non tư thục

Số tư liệu: 414/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 29-06-2015
Tệp đính kèm: 414/GDMN.pdf

----------

Tập huấn quản lý tài chính dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non

Số tư liệu: 404/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 26-06-2015
Tệp đính kèm: 404/GDMN.pdf

----------

Báo cáo tình hình GDMN đầu năm 2014 - 2015

Số tư liệu: 724/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 22-06-2015
Tệp đính kèm: 724/GDMN.pdf

----------

Tổ chức cho phụ huynh góp ý Dự thảo Đề án "Sữa học đường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020"

Số tư liệu: 366/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 15-6-2015
Tệp đính kèm: 366/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg và đánh giá tác động của Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg

Số tư liệu: 601/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 29-05-2015
Tệp đính kèm: 601/GDMN.pdf

----------

Sơ kết, đánh giá việc thực hiện các Chuyên đề GD phát triển vận động; Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích và triển khai Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong các cơ sở GDMN

Số tư liệu: 280/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-05-2015
Tệp đính kèm: 280/SGDĐT-GDMN

----------

Hướng dẫn sử dụng tài liệu GDMN phục vụ cho năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 484/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 06-05-2015
Tệp đính kèm: 484/GDMN.pdf

----------

 Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 270/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 05-05-2015
Tệp đính kèm: 270/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn bổ sung báo cáo tổng kết GDMN năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 454/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 25-04-2015
Tệp đính kèm: 454/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 453/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 25-04-2015
Tệp đính kèm: 453/GDMN.pdf

---------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 228/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 13-4-2015
Tệp đính kèm: 228/GDMN.pdf

---------

Hướng dẫn đánh giá trẻ cuối năm 2014 - 2015

Số tư liệu: 374/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 03-4-2015
Tệp đính kèm: 374/GDMN.pdf

---------

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non"

Số tư liệu: 150/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 23-03-2015
Tệp đính kèm: 150/GDMN.pdf

---------

Nắm tình hình triển khai thực hiện chuyên môn Mô hình trường học mới

Số tư liệu: 114/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-03-2015
Tệp đính kèm: 114/GDTH.pdf

---------

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học

Số tư liệu: 113/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-03-2015
Tệp đính kèm: 113/GDTH.pdf

---------

Điều chỉnh nội dung kế hoạch Hội khỏe măng non tỉnh Khánh Hòa, năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 240/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 16-03-2015
Tệp đính kèm: 240/GDMN.pdf

---------

 Hỗ trợ đồ dùng đồ chơi cho các trường mầm non ngoài công lập

Số tư liệu: 122/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 16-03-2015
Tệp đính kèm: 122/GDMN.pdf

---------

Tổ chức giao ban chuẩn bị Hội khỏe măng non cấp học mầm non tỉnh Khánh Hòa năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 105/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 09-3-2015
Tệp đính kèm: 105/GDMN.pdf

---------

Hướng dẫn một số công tác trong học kỳ II năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 169/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 26-02-2015
Tệp đính kèm: 169/GDMN.pdf

---------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 83/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 26-02-2015
Tệp đính kèm: 83/GDMN.pdf

---------

Tổ chức Hội khỏe măng non cấp học mầm non tỉnh Khánh Hòa, năm học 2014-2015

Số tư liệu: 84/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 26-01-2015
Tệp đính kèm: 84/SGDĐT-GDMN

----------

Triển khai Chương trình "Sữa học đường"

Số tư liệu: 16/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-01-2015
Tệp đính kèm: 16/GDMN.pdf

----------

Báo cáo tình hình quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

Số tư liệu: 11/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 12-01-2015
Tệp đính kèm: 11/GDMN.pdf

----------

Hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh cấp tỉnh mở rộng năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 03/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 05-01-2015
Tệp đính kèm: 03/GDMN.pdf

----------

Thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn QG

Số tư liệu: 928/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 27-12-2014
Tệp đính kèm: 928/GDMN.pdf

----------

Tổ chức tập huấn công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong các cơ sở GDMN

Số tư liệu: 849/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 25-11-2014
Tệp đính kèm: 849/GDMN.pdf

----------

Tổ chức Hội thảo, tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN ở lớp mẫu giáo ghép

Số tư liệu: 824/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:18-11-2014
Tệp đính kèm: 824/GDMN.pdf

----------

Tập huấn "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường học mầm non"

Số tư liệu: 823/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:18-11-2014
Tệp đính kèm: 823/GDMN.pdf

----------

Điều chỉnh kế hoạch Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh, năm học 2014-2015

Số tư liệu: 822/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:18-11-2014
Tệp đính kèm: 822/GDMN.pdf

----------

Hướng dẫn điều chỉnh kinh phí tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh, năm học 2014-2015
 

Số tư liệu: 1467/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 06-11-2014
Tệp đính kèm: 1467/GDMN.pdf

----------

Báo cáo tình hình GDMN đầu năm học 2014 – 2015

Số tư liệu: 1434/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 31-10-2014
Tệp đính kèm: 1434/GDMN.doc

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12046731
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn