HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

3. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tên văn bản:

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 2528/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 07-12-2018
Tệp đính kèm: 2528/KHTC.pdf

----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 2526/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 07-12-2018
Tệp đính kèm: 2526/KHTC.pdf

----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 2455/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28-11-2018
Tệp đính kèm: 2455/KHTC.pdf

----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Số tư liệu: 2321/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12-11-2018
Tệp đính kèm: 2321/KHTC.pdf

----------

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Số tư liệu: 2229/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29-10-2018
Tệp đính kèm: 2229/KHTC.pdf

----------

Về việc triển khai Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số tư liệu: 1848/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 10-9-2018
Tệp đính kèm: 1848/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Biên tập, thiết kế, xin giấy phép xuất bản, in ấn tài liệu ngữ văn địa phương Khánh Hòa)

Số tư liệu: 1748/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29-08-2018
Tệp đính kèm: 1748/KHTC.pdf

----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 1751/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29-08-2018
Tệp đính kèm: 1751/KHTC.pdf

----------

Rà soát, đánh giá, tăng cường đầu tư CSVC để triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa; Công tác an toàn thực phẩm và vệ sinh trường học

Số tư liệu: 1739/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28-08-2018
Tệp đính kèm: 1739/KHTC.pdf

----------

Báo cáo nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2018 - 2019 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ


Số tư liệu: 1179/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05-6-2018
Tệp đính kèm: 1179/KHTC.pdf

----------

Công khai chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

Số tư liệu: 166/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 25-01-2018
Tệp đính kèm: 166/KHTC.pdf

----------

Thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019

Số tư liệu: 160/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24-01-2018
Tệp đính kèm: 160/KHTC.doc, phu-luc.xls

----------

Báo cáo nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số tư liệu: 80/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-01-2018
Tệp đính kèm: 80/KHTC.rar

----------

Hướng dẫn lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Số tư liệu: 2553/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-12-2017
Tệp đính kèm: 2553/KHTC.pdf

----------

Sửa chữa, khắc phục các cơ sở, công trình sau bão số 12

Số tư liệu: 2318/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 09-11-2017
Tệp đính kèm: 2318/KHTC.pdf

----------

Tăng cường quản lý công tác thu chi trong trường học

Số tư liệu: 2260/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 02-11-2017
Tệp đính kèm: 2260/KHTC.pdf

----------

Chính sách lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục công lập

Số tư liệu: 2107/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 17-10-2017
Tệp đính kèm: 2107/KHTC.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1891/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19-9-2017
Tệp đính kèm: 1891/KHTC.pdf

----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1938/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22-9-2017
Tệp đính kèm: 1938/KHTC.pdf

----------

Báo cáo thống kê đầu năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1838/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12-9-2017
Tệp đính kèm: 1838/KHTC.pdf

----------

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 thuộc Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

Số tư liệu: 1820/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-9-2017
Tệp đính kèm: 1820/KHTC.pdf

----------

Triển khai Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số tư liệu: 1770/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05-9-2017
Tệp đính kèm: 1770/KHTC.rar

----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu. Đề án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Số tư liệu: 1742/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-8-2017
Tệp đính kèm: 1742/KHTC.pdf

----------

Khảo sát thực tế nhu cầu tăng cường cơ sở vật chất tại các trường THPT trực thuộc

Số tư liệu: 1521/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-7-2017
Tệp đính kèm: 1521/TB.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu, gói thầu cung cấp sữa cho các trường mầm non trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1447/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18-7-2017
Tệp đính kèm: 1447/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo số liệu qui mô trường, lớp, học sinh và kinh phí ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016

Số tư liệu: 1443/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 17-7-2017
Tệp đính kèm: 1443/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo số liệu tốt nghiệp THPT năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1392/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12-7-2017
Tệp đính kèm: 1392/KHTC.pdf

-----------

Rà soát danh mục dự kiến đầu tư tăng cường CSVC các trường THPT để đạt chuẩn Quốc gia

Số tư liệu: 1454/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19-7-2017
Tệp đính kèm: 1454/KHTC.pdf

-----------

Triển khai thực hiện Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng

Số tư liệu: 1398/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13-7-2017
Tệp đính kèm: 1398/KHTC.pdf

-----------

Dự án mua sắm bổ sung thiết bị, đồ chơi ngoài trời thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2017

Số tư liệu: 1299/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28-6-2017
Tệp đính kèm: 1299/KHTC.pdf

-----------

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng thiết bị, đồ chơi ngoài trời của Dự án mua sắm bổ sung thiết bị, đồ chơi ngoài trời thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014

Số tư liệu: 1297/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-6-2017
Tệp đính kèm: 1297/TB.pdf

-----------

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị phòng bộ môn Sinh học trang bị cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Số tư liệu: 1255/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 20-6-2017
Tệp đính kèm: 1255/TB.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu
Tên gói thầu: Thiết bị phòng bộ môn Sinh học

Số tư liệu: 1257/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-6-2017
Tệp đính kèm: 1257/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu
Tên gói thầu: Thiết bị phòng bộ môn Hóa học và hóa chất

Số tư liệu: 1251/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19-6-2017
Tệp đính kèm: 1251/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu
Tên gói thầu: Thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ

Số tư liệu: 1225/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-6-2017
Tệp đính kèm: 1225/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu
Tên gói thầu: In ấn, phát hành tài liệu "Lịch sử giáo dục cách mạng ở Khánh Hòa giai đoạn 1945-1975"

Số tư liệu: 1224/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-6-2017
Tệp đính kèm: 1224/KHTC.pdf

-----------

Triển khai Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về mức lương cơ sở

Số tư liệu: 2257/STC-HCSN
Ngày ban hành: 20-6-2017
Tệp đính kèm: 2257/HCSN.pdf

-----------

Báo cáo nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2017-2018 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số tư liệu: 1230/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 16-6-2017
Tệp đính kèm: 1230/KHTC.pdf

-----------

Hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

Số tư liệu: 919/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 10-5-2017
Tệp đính kèm: 919/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1203/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13-6-2017
Tệp đính kèm: 1203/KHTC.pdf

-----------

Nhắc nộp Phiếu điều tra kinh tế xã hội năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh

Số tư liệu: 1013/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22-5-2017
Tệp đính kèm: 1013/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu (Cung ứng thiết bị, đồ chơi ngoài trời)

Số tư liệu: 793/SGDĐT-KHTC   
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 793/KHTC.pdf

-----------
Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng (In ấn, phát hành tài liệu "Lịch sử giáo dục cách mạng ở Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 1975"

Số tư liệu: 792/SGDĐT-KHTC   
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 792/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng (Thiết bị phòng dạy học và ngoại ngữ)

Số tư liệu: 791/SGDĐT-KHTC   
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 791/KHTC.pdf

-----------
Phiếu đăng ký thông báo mời thầu (Thiết bị phòng bộ môn Sinh học)

Số tư liệu: 790/SGDĐT-KHTC   
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 790/KHTC.pdf

-----------
Phiếu đăng ký thông báo mời thầu (Thiết bị phòng bộ môn Hóa học và hóa chất)

Số tư liệu: 789/SGDĐT-KHTC   
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 789/KHTC.pdf

-----------

Mua sắm thường xuyên năm 2017

Số tư liệu: 724/SGDĐT-KHTC    
Ngày ban hành: 14-4-2017
Tệp đính kèm: 724/KHTC.pdf

-----------

Mua sắm thường xuyên năm 2017

Số tư liệu: 723/SGDĐT-KHTC    
Ngày ban hành: 14-4-2017
Tệp đính kèm: 723/KHTC.pdf

-----------

Mua sắm thường xuyên năm 2017

Số tư liệu: 722/SGDĐT-KHTC    
Ngày ban hành: 14-4-2017
Tệp đính kèm: 722/KHTC.pdf

-----------
Mua sắm thường xuyên năm 2017

Số tư liệu: 721/SGDĐT-KHTC    
Ngày ban hành: 14-4-2017
Tệp đính kèm: 721/KHTC.pdf

-----------

Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 562/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 29-3-2017
Tệp đính kèm: 562/KHTC.pdf

-----------

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Số tư liệu: 12/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-01-2017
Tệp đính kèm: 12/KHTC.pdf

-----------

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức xe chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Số tư liệu: 3963/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-12-2016
Tệp đính kèm: 3963/UBND.pdf

-----------

Chỉ thị về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 26/CT-UBND
Ngày ban hành: 22-12-2016
Tệp đính kèm: 26/UBND.pdf

-----------

Quyết định về việc ban hành định mức xe chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Số tư liệu: 2656/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07-09-2016
Tệp đính kèm: 2656/UBND.pdf

-----------

Quyết định công bố danh mục mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 2641/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-09-2016
Tệp đính kèm: 2641/UBND.pdf

-----------

Thông tư Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Số tư liệu: 58/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 29-3-2016
Tệp đính kèm: 58/BTC.pdf

-----------

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-5-2016
Tệp đính kèm: 09/UBND.pdf

-----------

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Số tư liệu: 23/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 16-02-2016
Tệp đính kèm: 23/BTC.pdf

-----------

Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Số tư liệu: 58/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17-11-2015
Tệp đính kèm: 58/TTg.pdf

-----------

Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Số tư liệu: 89/2010/TT-BTC
Ngày ban hành: 16-6-2010
Tệp đính kèm: 89/BTC.pdf

-----------

Đề xuất nhu cầu tăng cường CSVC các trường THPT để đạt chuẩn Quốc gia (lần 2)

Số tư liệu: 560/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 29-3-2017
Tệp đính kèm: 560/KHTC.pdf

-----------

Mua sắm bổ sung thiết bị, đồ chơi ngoài trời thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2017

 Số tư liệu: 545/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 28-3-2017
Tệp đính kèm: 545/KHTC.pdf

-----------

Chấn chỉnh công tác quản lý tải sản tại TT GDTX-HN Cam Lâm

Số tư liệu: 409/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 09-3-2017
Tệp đính kèm: 409/KHTC.pdf

-----------

Thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm  học 2017-2018

Số tư liệu: 112/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 19-01-2017
Tệp đính kèm: 112/KHTC.rar

-----------

Báo cáo thống kê EMIS online giữa năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 95/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 17-01-2017
Tệp đính kèm: 95/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai

Số tư liệu: 2192/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26-12-2016
Tệp đính kèm: 2192/KHTC.rar

-----------

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của HĐND tỉnh

Số tư liệu: 2153/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19-12-2016
Tệp đính kèm: 2153/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra

Số tư liệu: 2137/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-12-2016
Tệp đính kèm: 2137/KHTC.pdf

-----------

Kế hoạch giao, nhận gạo 3 tháng còn lại của học kỳ I năm học 2016-2017 hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số tư liệu: 2088/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 09-12-2016
Tệp đính kèm: 2088/KHTC.pdf

-----------

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị phòng máy vi tính trang bị cho Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn phục vụ giảng dạy, học tập nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016

Số tư liệu: 1984/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-11-2016
Tệp đính kèm: 1984/TB.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Tên gói thầu: Thiết bị phòng máy vi tính trang bị cho Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn phục vụ giảng dạy, học tập)

Số tư liệu: 1983/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24-11-2016
Tệp đính kèm: 1983/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo thống kê số liệu dân tộc thiểu số năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1810/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 25-10-2016
Tệp đính kèm: 1810/KHTC.doc
Biểu mẫu: 1810.xls

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng thiết bị công nghệ thông tin và bàn ghế

Số tư liệu: 1759/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-10-2016
Tệp đính kèm: 1759/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1692/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-10-2016
Tệp đính kèm: 1692/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 301/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-10-2016
Tệp đính kèm: 301/KHTC.pdf

-----------

Kế hoạch giao, nhận gạo 2 tháng học kỳ I năm học 2016 - 2017 hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số tư liệu: 1613/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 27-9-2016
Tệp đính kèm: 1613/KHTC.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1569/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21-9-2016
Tệp đính kèm: 1569/KHTC.doc

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1566/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-9-2016
Tệp đính kèm: 1566/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo thống kê đầu năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1565/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-9-2016
Tệp đính kèm: 1565/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1555/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19-9-2016
Tệp đính kèm: 1555/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo nhu cầu cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2016 - 2020

Số tư liệu: 1502/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-9-2016
Tệp đính kèm: 1502/KHTC.rar

-----------

Triển khai Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Số tư liệu: 1475/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05-9-2016
Tệp đính kèm: 1475/KHTC.rar

-----------

Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường THPT Lý Tự Trọng năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 834/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 834/QD.pdf

-----------

Báo cáo số liệu phục vụ công tác dân tộc

Số tư liệu: 1249/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 1249/KHTC.pdf, Bieu-mau.xls

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Thiết bị dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

Số tư liệu: 1226/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26-7-2016
Tệp đính kèm: 1226/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho trường THPT)

Số tư liệu: 1225/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26-7-2016
Tệp đính kèm: 1225/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Thiết bị phòng Bộ môn Vật lý cho trường chuyên)

Số tư liệu: 1224/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26-7-2016
Tệp đính kèm: 1224/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất của trường THPT Nguyễn Trãi

Số tư liệu: 1112/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-7-2016
Tệp đính kèm: 1112/KHTC.pdf

-----------

Nhắc nộp báo cáo thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015, ước thực hiện năm 2016 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2017

Số tư liệu: 1002/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-6-2016
Tệp đính kèm: 1002/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng

Số tư liệu: 904/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-6-2016
Tệp đính kèm: 904/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng

Số tư liệu: 903/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-6-2016
Tệp đính kèm: 903/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Số tư liệu: 902/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-6-2016
Tệp đính kèm: 902/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng kí thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 860/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-5-2016
Tệp đính kèm: 860/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 859/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-5-2016
Tệp đính kèm: 859/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015, ước thực hiện năm 2016 và xây kế hoạch đào tạo năm 2017

Số tư liệu: 857/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-5-2016
Tệp đính kèm: 857/KHTC.pdf

-----------

 Báo cáo thống kê EMIS Online cuối năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 799/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18-5-2016
Tệp đính kèm: 799/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục năm 2015

Số tư liệu: 755/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-5-2016
Tệp đính kèm: 755/KHTC.pdf

-----------

Kế hoạch giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2015 - 2016 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 599/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-4-2016
Tệp đính kèm: 599/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo số liệu về đối tượng đề nghị bổ sung chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Số tư liệu: 415/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22-3-2016
Tệp đính kèm: 415/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tỉnh hình giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Số tư liệu: 341/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-3-2016
Tệp đính kèm: 341/KHTC.rar

-----------

Mức thu học phí công lập từ năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 289/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 02-03-2016
Tệp đính kèm: 289/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo thống kê EMIS Online giữa năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 05/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-01-2016
Tệp đính kèm: 05/KHTC.doc

-----------

Kế hoạch giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2015 - 2016 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 1602/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-12-2015
Tệp đính kèm: 1602/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1550/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 02-12-2015
Tệp đính kèm: 1550/KHTC.rar

-----------

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo 2011 - 2015

Số tư liệu: 1421/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-11-2015
Tệp đính kèm: 1421/KHTC.rar

-----------

Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1197/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 09-10-2015
Tệp đính kèm: 1197/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2015-2016 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính Phủ

Số tư liệu: 1146/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 01-10-2015
Tệp đính kèm: 1146/KHTC.rar

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1075/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-9-2015
Tệp đính kèm: 1075/KHTC.rar

-----------

Báo cáo thống kê đầu năm học 2015-2016

Số tư liệu: 1074/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-9-2015
Tệp đính kèm: 1074/KHTC.doc

-----------

 Báo cáo tình hình chuẩn bị CSVC phục vụ năm học mới 2015 - 2016

Số tư liệu: 501/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-8-2015
Tệp đính kèm: 501/KHTC.rar

-----------

 Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1054/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-9-2015
Tệp đính kèm: 1054/KHTC.rar

-----------

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chi tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 776/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-8-2015
Tệp đính kèm: 776/QD.pdf

-----------

 Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 818/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21-7-2015
Tệp đính kèm: 818/KHTC.pdf

-----------

 Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Thiết bị dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trang bị cho các trường THPT)

Số tư liệu: 631/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-06-2015
Tệp đính kèm: 631/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Thiết bị phục vụ giảng dạy tin học)

Số tư liệu: 630/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-06-2015
Tệp đính kèm: 630/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Thiết bị đồ chơi ngoài trời trang bị cho các trường mầm non)

Số tư liệu: 629/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-06-2015
Tệp đính kèm: 629/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ)

Số tư liệu: 628/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-06-2015
Tệp đính kèm: 628/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 623/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-06-2015
Tệp đính kèm: 623/KHTC.pdf, Mau_KH.xls

-----------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số tư liệu: 606/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 01-06-2015
Tệp đính kèm: 606/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015

Số tư liệu: 289/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12-5-2015
Tệp đính kèm: 289/KHTC.pdf

 -----------

 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ

Số tư liệu: 1069/STC-HCSN
Ngày ban hành: 06-04-2015
Tệp đính kèm: 1069/HCSN.pdf

 -----------

 Báo cáo nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2014-2015 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 177/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-3-2015
Tệp đính kèm: 177/QD.pdf

 -----------

 Nhắc gửi báo cáo số liệu thống kê giữa năm học 2014 - 2015 lên hệ thống trực tuyến

Số tư liệu: 125/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 17-03-2015
Tệp đính kèm: 125/KHTC.pdf

-----------

 Báo cáo tình hình giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Số tư liệu: 77/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24-02-2015
Tệp đính kèm: 77/KHTC.pdf, Bieu_mau.xls

 ----------

Nhắc báo cáo số liệu thống kê đầu năm học 2014 - 2015 qua Hệ thống trực tuyến

Số tư liệu: 54/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-01-2015
Tệp đính kèm: 54/KHTC.pdf

 ----------

 Báo cáo kết quả công tác xã hội hóa giáo dục năm 2014

Số tư liệu: 53/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-01-2015
Tệp đính kèm: 53/KHTC.pdf

 ----------

 Thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 45/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-01-2015
Tệp đính kèm: 45/KHTC.pdf

 ----------

  Nhắc báo cáo số liệu thống kê đầu năm học 2014-2015 qua Hệ thống trực tuyến

Số tư liệu: 14/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-01-2015
Tệp đính kèm: 14/KHTC.pdf

----------

Nhắc nộp báo cáo thống kê đầu năm học 2014 - 2015 và kế hoạch năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 08/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 06-01-2015
Tệp đính kèm: 08/KHTC.rar

 ----------

Báo cáo thống kê giữa năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 1687/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29-12-2014
Tệp đính kèm: 1687/KHTC.pdf

----------

Triển khai thực hiện Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính

Số tư liệu: 1670/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24-12-2014
Tệp đính kèm: 1670/KHTC.pdf

----------

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Số tư liệu: 912/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-12-2014
Tệp đính kèm: 912/KHTC.pdf

----------

Kế hoạch giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2014-2015 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 1527/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21-11-2014
Tệp đính kèm: 1527/KHTC.pdf

----------

Đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020

Số tư liệu: 1439/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-11-2014
Tệp đính kèm: 1439/KHTC.rar

----------

Điều chỉnh một số chế độ của ngành giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 1437/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31-10-2014
Tệp đính kèm: 1437/KHTC.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12046784
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn